خدمات تلفن همراه

سخنرانی ها- دسته : سخنرانی ها- موضوع : 103 - عصر

سخنرانی ها
موضوع : 103 - عصر
   تعداد 15
مرحوم حجت الاسلام فلسفیتفسیر سوره عصر            تعداد استفاده : 321
اثر : مرحوم حجت الاسلام فلسفی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:49:51
مدت : 00:49:51
کد: 41767
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین قرائتیتفسیر سوره عصر            تعداد استفاده : 256
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:46:47
مدت : 00:46:47
کد: 35254
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین قرائتیتفسیر سوره عصر            تعداد استفاده : 246
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:35:27
مدت : 00:35:27
کد: 35195
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین قرائتیتفسیر سوره عصر            تعداد استفاده : 276
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:05:27
مدت : 00:05:27
کد: 33852
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین قرائتیدرس هایی از قرآن 2 مرداد 93 با موضوع تفسیر سوره عصر/والعصر            تعداد استفاده : 243
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:31:26
مدت : 00:31:26
کد: 33692
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین قرائتیتقسیر آیه 150 سوره مبارکه عصر قسمت اول            تعداد استفاده : 228
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 08:17
مدت : 08:17
کد: 33598
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین سید حسین هاشمی نژادتفسیر سوره والعصر 1            تعداد استفاده : 297
اثر : حجت الاسلام و المسلمین سید حسین هاشمی نژاد
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:44:50
توضیحات : رمضان 87
مدت : 00:44:50
کد: 32995
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین سید حسین هاشمی نژادتفسیر سوره والعصر 2            تعداد استفاده : 283
اثر : حجت الاسلام و المسلمین سید حسین هاشمی نژاد
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:47:10
توضیحات : رمضان 87
مدت : 00:47:10
کد: 32994
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین سید حسین هاشمی نژادتفسیر سوره والعصر 3            تعداد استفاده : 206
اثر : حجت الاسلام و المسلمین سید حسین هاشمی نژاد
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:52:49
توضیحات : رمضان 87
مدت : 00:52:49
کد: 32993
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین سید حسین هاشمی نژادتفسیر سوره والعصر 4            تعداد استفاده : 195
اثر : حجت الاسلام و المسلمین سید حسین هاشمی نژاد
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:49:24
توضیحات : رمضان 87
مدت : 00:49:24
کد: 32992
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین سید حسین هاشمی نژادتفسیر سوره والعصر 5            تعداد استفاده : 197
اثر : حجت الاسلام و المسلمین سید حسین هاشمی نژاد
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 01:01:01
توضیحات : رمضان 87
مدت : 01:01:01
کد: 32991
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین سید حسین هاشمی نژادتفسیر سوره والعصر 6            تعداد استفاده : 182
اثر : حجت الاسلام و المسلمین سید حسین هاشمی نژاد
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:48:55
توضیحات : رمضان 87
مدت : 00:48:55
کد: 32990
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین سید حسین هاشمی نژادتفسیر سوره والعصر 7            تعداد استفاده : 201
اثر : حجت الاسلام و المسلمین سید حسین هاشمی نژاد
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:48:42
توضیحات : رمضان 87
مدت : 00:48:42
کد: 32989
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین سید حسین هاشمی نژادتفسیر سوره والعصر 8            تعداد استفاده : 195
اثر : حجت الاسلام و المسلمین سید حسین هاشمی نژاد
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:48:56
توضیحات : رمضان 87
مدت : 00:48:56
کد: 32988
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین سید حسین هاشمی نژاد- تفسیر سوره والعصر 9            تعداد استفاده : 208
اثر : حجت الاسلام و المسلمین سید حسین هاشمی نژاد
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:48:09
توضیحات : رمضان 87
مدت : 00:48:09
کد: 32987
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,002,241,844