خدمات تلفن همراه

مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام- دسته : مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام- موضوع : حضرت علی اصغر ع

مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
موضوع : حضرت علی اصغر ع
   تعداد 21
حاج محمدرضا طاهریخبر رسیده که تولده محسن شاه عالمه سرود            تعداد استفاده : 88
اثر : حاج محمدرضا طاهری
مناسبت : رجب المرجب
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 12986
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 مثل حیدر چشماش خیلی نازه - سال 85            تعداد استفاده : 111
مناسبت : رجب المرجب
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 12985
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیای ولید روز عاشور رجب            تعداد استفاده : 122
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : رجب المرجب
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 12798
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج مهدی اکبریاین من و این شور و شرر، من و پر قنداقه علی اصغر            تعداد استفاده : 153
اثر : حاج مهدی اکبری
مناسبت : رجب المرجب
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
توضیحات : سال 84
مدت :
کد: 12772
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا طاهرینگاه بی مثلت از تبار خورشید است _ مدیحه سرایی            تعداد استفاده : 76
اثر : حاج محمدرضا طاهری
مناسبت : رجب المرجب
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 11687
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج مهدی اکبریگل پسر ناز مرتضی صاحب زیبا پسر شده            تعداد استفاده : 105
اثر : حاج مهدی اکبری
مناسبت : رجب المرجب
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
توضیحات : سال 83
مدت :
کد: 11600
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید مهدی میردامادبه این دلیل که رفتی به ماهتاب زیاد            تعداد استفاده : 85
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
مناسبت : رجب المرجب
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 11599
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسن خلجبیایید حضرت مهتاب اومده            تعداد استفاده : 109
اثر : حاج حسن خلج
مناسبت : رجب المرجب
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
توضیحات : سال 87
مدت :
کد: 11264
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید مهدی میردامادخیلی بی مقدمه ، با مدد از فاطمه / سرود            تعداد استفاده : 76
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
مناسبت : رجب المرجب
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
توضیحات : سال 91
مدت :
کد: 10810
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا طاهریتو افق روشن دریا با طنین قصه و رویا            تعداد استفاده : 93
اثر : حاج محمدرضا طاهری
مناسبت : رجب المرجب
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
توضیحات : سال 89
مدت :
کد: 10688
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا طاهریرو شاخه باز جوونه میزنه غنچه ی سرخ فاطمه            تعداد استفاده : 78
اثر : حاج محمدرضا طاهری
مناسبت : رجب المرجب
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
توضیحات : سال 88
مدت :
کد: 10659
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج احمد واعظیمیلاد سرباز شش ماهه            تعداد استفاده : 601
اثر : حاج احمد واعظی
مناسبت : رجب المرجب
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 7:50
توضیحات : مولودی خوانی به مناسبت میلاد حضرت علی اصغر علیه السلام ؛ «به عشق کرب و بلا میل توسل کند، تا به سحر ممکن است جنون من گل کند» با صدای«احمد واعظی» (7:50)
مدت : 7:50
کد: 6172
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج روح الله بهمنیسرباز دشت کربلا            تعداد استفاده : 582
اثر : حاج روح الله بهمنی
مناسبت : رجب المرجب
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 7:56
توضیحات : مولودی خوانی به مناسبت میلا حضرت علی اصغر علیه السلام ؛ «مرغ روحم تا ابد دنبال اوست، افتخارم نوکری آل اوست» با مداحی «روح الله بهمنی» (7:56)
مدت : 7:56
کد: 5957
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج احمد نیکبختیانولادت نوگل رباب            تعداد استفاده : 313
اثر : حاج احمد نیکبختیان
مناسبت : رجب المرجب
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 3:07
توضیحات : مولودی خوانی به مناسبت ولادت امام جواد علیه السلام ؛ «دلهای ما میان کرب و بلاست» با نوای «احمد نیکبختیان» (3:07)
مدت : 3:07
کد: 4646
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج احمد نیکبختیانشب عاشقان            تعداد استفاده : 346
اثر : حاج احمد نیکبختیان
مناسبت : رجب المرجب
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 2:59
توضیحات : مولودی خوانی به مناسبت ولادت امام جواد علیه السلام ؛ «ماه امام رضا تو آسمونه امشب» با نوای «احمد نیکبختیان» (2:59)
مدت : 2:59
کد: 4643
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسین سیب سرخیگل رباب و ارباب علی اصغر اومد            تعداد استفاده : 363
اثر : حاج حسین سیب سرخی
مناسبت : رجب المرجب
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 5:17
توضیحات : مولودی خوانی به مناسبت میلاد امام جواد الائمه علیه السلام و میلاد حضرت علی اصغر علیه السلام با صدای سیب سرخی (5:17)
مدت : 5:17
کد: 3344
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سیدمجید بنی فاطمهپر قنداق علی اصغرو، تا می گیرم            تعداد استفاده : 261
اثر : حاج سیدمجید بنی فاطمه
مناسبت : رجب المرجب
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 1:51
توضیحات : مولودی خوانی به مناسبت میلاد حضرت علی اصغر علیه السلام با صدای سید مجد بنی فاطمه (1:51)
مدت : 1:51
کد: 3115
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید مهدی میردامادربابه و نم نم بارونش، علی            تعداد استفاده : 297
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
مناسبت : رجب المرجب
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 2:52
توضیحات : مولودی خوانی به مناسبت میلاد حضرت علی اصغر علیه السلام ؛ «ربابه و نم نم بارونش، علی اصغر دست باباجونش» با مداحی «سیدمهدی میرداماد» (2:52)
مدت : 2:52
کد: 2711
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سیدمجید بنی فاطمهباب الحوائج            تعداد استفاده : 279
اثر : حاج سیدمجید بنی فاطمه
مناسبت : رجب المرجب
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 1:51
توضیحات : مولودی خوانی به مناسبت میلاد حضرت علی اصغر علیه السلام با صدای سید مجید بنی فاطمه (1:51)
مدت : 1:51
کد: 2563
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسن خلجشمیم کوثر            تعداد استفاده : 212
اثر : حاج حسن خلج
مناسبت : رجب المرجب
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 4:28
توضیحات : مولودی خوانی به مناسبت میلاد حضرت علی اصغر علیه السلام با صدای حسن خلج (4:28)
مدت : 4:28
کد: 2379
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سیدمجید بنی فاطمهنسل گل یاس            تعداد استفاده : 350
اثر : حاج سیدمجید بنی فاطمه
مناسبت : رجب المرجب
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 9:59
توضیحات : مولودی خوانی به مناسبت میلاد امام جواد الائمه علیه السلام و میلاد حضرت علی اصغر علیه السلام با صدای بنی فاطمه (9:59)
مدت : 9:59
کد: 2060
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,001,266,372