خدمات تلفن همراه

    گنجینه معنوی تبیان ،- موضوع : 98 - بینه

موضوع : 98 - بینه
   تعداد 50
استاد کریم منصوریتلاوت مجلسی سوره مبارکه بینه آیات 7-8            تعداد استفاده : 779
تلاوت
اثر : استاد کریم منصوری
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 3:13
مدت : 3:13
کد: 89027
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد محمود طبلاویالبینة            تعداد استفاده : 550
تلاوت
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87379
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالبینه            تعداد استفاده : 405
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 84772
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالبینة والزلزلة والعادیات والقارعة            تعداد استفاده : 392
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 84771
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالبینة والعادیات والزلزلة وقصار السور ختام الطباخین            تعداد استفاده : 396
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 83396
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 عبد الفتاح الطاروطیالبینة 2            تعداد استفاده : 410
تلاوت
اثر : عبد الفتاح الطاروطی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 75633
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 عبد الفتاح الطاروطیالبینة والزلزلة والعادیات والقارعة والتکاثر- مسجد الشیخ عبد الحلیم محمود            تعداد استفاده : 398
تلاوت
اثر : عبد الفتاح الطاروطی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 74830
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 عبد الفتاح الطاروطیالبینة 1            تعداد استفاده : 401
تلاوت
اثر : عبد الفتاح الطاروطی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 74829
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد مصطفی اسماعیلالبینة القارعة            تعداد استفاده : 412
تلاوت
اثر : استاد مصطفی اسماعیل
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 69615
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالبینة            تعداد استفاده : 387
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 69404
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالبینة والناس (2)            تعداد استفاده : 389
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 69403
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالبینة (2)            تعداد استفاده : 394
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 69402
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالبینة والناس            تعداد استفاده : 390
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 68879
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالبینة (3)            تعداد استفاده : 372
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 68878
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد رفعتالبینة والزلزلة            تعداد استفاده : 523
تلاوت
اثر : استاد محمد رفعت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 67799
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد رفعتالبینة            تعداد استفاده : 455
تلاوت
اثر : استاد محمد رفعت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 67635
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شحات محمد انورالبینة 7-8 وقریش            تعداد استفاده : 403
تلاوت
اثر : استاد شحات محمد انور
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 65490
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد عبدالعزیزحصانالبینة و قصار السور - طنطا - 1985            تعداد استفاده : 892
تلاوت
اثر : استاد محمد عبدالعزیزحصان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 65111
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد عبدالعزیزحصانالبینه والقصار            تعداد استفاده : 432
تلاوت
اثر : استاد محمد عبدالعزیزحصان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 64652
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویالبینة            تعداد استفاده : 419
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 61450
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین قرائتیتفسیر سوره بیّنه            تعداد استفاده : 351
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:08:36
مدت : 00:08:36
کد: 33845
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین قرائتیتفسیر سوره مبارکه بینه قسمت پنجم            تعداد استفاده : 353
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 07:56
مدت : 07:56
کد: 33581
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ طارق عبدالغنی دعوبقرآن کریم سوره بینه - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 1356
ترتیل
اثر : شیخ طارق عبدالغنی دعوب
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18729
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ صلاح بو خاطرقرآن کریم سوره بینه - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 701
ترتیل
اثر : شیخ صلاح بو خاطر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18615
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ صابر عبدالحکمقرآن کریم سوره بینه - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 559
ترتیل
اثر : شیخ صابر عبدالحکم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18501
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ شیرزاد عبدالرحمن طاهرقرآن کریم سوره بینه - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 432
ترتیل
اثر : شیخ شیرزاد عبدالرحمن طاهر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18387
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 سید رمضانقرآن کریم سوره بینه - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 386
ترتیل
اثر : سید رمضان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18273
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سهل یاسینقرآن کریم سوره بینه - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 375
ترتیل
اثر : استاد سهل یاسین
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18159
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سعود ابراهیم شریمقرآن کریم سوره بینه - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 339
ترتیل
اثر : استاد سعود ابراهیم شریم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18045
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ سعد الغامدیقرآن کریم سوره بینه - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 373
ترتیل
اثر : شیخ سعد الغامدی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17931
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد زکی داغستانیقرآن کریم سوره بینه - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 381
ترتیل
اثر : استاد زکی داغستانی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17817
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد خلیفة الطنیجیقرآن کریم سوره بینه - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 340
ترتیل
اثر : استاد خلیفة الطنیجی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17703
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ خالد عبدالکافیقرآن کریم سوره بینه - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 311
ترتیل
اثر : شیخ خالد عبدالکافی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17589
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ خالد المهناقرآن کریم سوره بینه - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 302
ترتیل
اثر : شیخ خالد المهنا
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17475
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد خالد القحطانیقرآن کریم سوره بینه - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 380
ترتیل
اثر : استاد خالد القحطانی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17361
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ حاتم فرید الواعرقرآن کریم سوره بینه - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 399
ترتیل
اثر : شیخ حاتم فرید الواعر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17247
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ جمعان العصیمیقرآن کریم سوره بینه - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 323
ترتیل
اثر : شیخ جمعان العصیمی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17133
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ جمال شاکر عبداللهقرآن کریم سوره بینه - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 340
ترتیل
اثر : شیخ جمال شاکر عبدالله
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17019
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ توفیق الصایغقرآن کریم سوره بینه - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 348
ترتیل
اثر : شیخ توفیق الصایغ
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16905
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ الزین محمد أحمدقرآن کریم سوره بینه - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 425
ترتیل
اثر : شیخ الزین محمد أحمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16791
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد ابراهیم الاخضرقرآن کریم سوره بینه - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 345
ترتیل
اثر : استاد ابراهیم الاخضر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16677
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ أکرم العلاقمیقرآن کریم سوره بینه - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 349
ترتیل
اثر : شیخ أکرم العلاقمی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16563
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد دکتر احمد احمد نعینعقرآن کریم سوره بینه - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 169
ترتیل
اثر : استاد دکتر احمد احمد نعینع
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16449
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ أحمد عامرقرآن کریم سوره بینه - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 399
ترتیل
اثر : شیخ أحمد عامر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16335
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 أحمد صابرقرآن کریم سوره بینه - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 361
ترتیل
اثر : أحمد صابر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16221
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ أحمد بن علی العجمیقرآن کریم سوره بینه - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 351
ترتیل
اثر : شیخ أحمد بن علی العجمی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16107
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ أحمد الطرابلسیقرآن کریم سوره بینه - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 391
ترتیل
اثر : شیخ أحمد الطرابلسی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 15993
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ أحمد الحواشیقرآن کریم سوره بینه - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 357
ترتیل
اثر : شیخ أحمد الحواشی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 15879
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ ابوبکر الشاطریقرآن کریم سوره بینه - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 365
ترتیل
اثر : شیخ ابوبکر الشاطری
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 15765
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد محمود طبلاویسوره مبارکه بینه 1 تا 5            تعداد استفاده : 201
تلاوت
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 7186
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,024,703,353