خدمات تلفن همراه

سخنرانی ها- دسته : سخنرانی ها- موضوع : 96 - علق

سخنرانی ها
موضوع : 96 - علق
   تعداد 6
حجت الاسلام و المسلمین قرائتیتفسیر سوره علق            تعداد استفاده : 147
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:46:31
مدت : 00:46:31
کد: 35231
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین قرائتیتفسیر سوره علق            تعداد استفاده : 144
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:50:16
مدت : 00:50:16
کد: 35161
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین قرائتیتفسیر سوره علق آیات 1 تا 2            تعداد استفاده : 140
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:29:07
مدت : 00:29:07
کد: 34578
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین قرائتیتفسیر سوره علق آیه 2            تعداد استفاده : 149
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:29:50
مدت : 00:29:50
کد: 34577
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین قرائتیتفسیر سوره علق آیات 6 تا 19            تعداد استفاده : 149
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:29:11
مدت : 00:29:11
کد: 34576
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین قرائتیتفسیر سوره علق            تعداد استفاده : 169
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:07:34
مدت : 00:07:34
کد: 33844
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,002,252,022