خدمات تلفن همراه

سخنرانی ها- دسته : سخنرانی ها- موضوع : 95 - تین

سخنرانی ها
موضوع : 95 - تین
   تعداد 5
حجت الاسلام و المسلمین قرائتیتفسیر سوره تّین            تعداد استفاده : 291
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:39:55
مدت : 00:39:55
کد: 35191
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین قرائتیوالتین و والزیتون            تعداد استفاده : 283
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 15:53
مدت : 15:53
کد: 34203
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین قرائتیتفسیر سوره تین            تعداد استفاده : 343
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:08:41
مدت : 00:08:41
کد: 33842
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین قرائتیتقسیر سوره مبارکه تین قسمت اول            تعداد استفاده : 355
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 06:24
مدت : 06:24
کد: 33548
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین قرائتیتقسیر سوره مبارکه تین قسمت دوم            تعداد استفاده : 323
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 05:31
مدت : 05:31
کد: 33547
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,002,241,254