خدمات تلفن همراه

گنجینه معنوی تبیان شامل مراثی ، مدایح ، مناجات ، ادعیه ، اذان ، ترتیل ، تلاوت ، سخنرانی ، کلیپهای انتظار و دروس حوزوی ،- موضوع : 95 - تین

موضوع : 95 - تین
   تعداد 49
استاد محمد اللیثیالتین والعلق الابراهمیه313
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 84820
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد محمد اللیثیالتین314
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 83445
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد دکتر احمد احمد نعینعالتین العلق لبنان306
تلاوت
اثر : استاد دکتر احمد احمد نعینع
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 80046
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد محمود علی البناالتین310
تلاوت
اثر : استاد محمود علی البنا
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 79647
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالتین القدر302
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 78442
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالتین - القدر310
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 78441
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالتین القدر (2)284
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 76777
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالتین - القدر (2)314
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 76776
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد محمود شحات انورالتین وقریش449
تلاوت
اثر : استاد محمود شحات انور
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 74291
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد مصطفی اسماعیلالتین451
تلاوت
اثر : استاد مصطفی اسماعیل
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 70245
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالتین والقدر322
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 68445
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد شحات محمد انورالتین 2314
تلاوت
اثر : استاد شحات محمد انور
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 66198
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد شحات محمد انورالتین 1316
تلاوت
اثر : استاد شحات محمد انور
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 65522
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد محمد عبدالعزیزحصانوالتین والزیتون417
تلاوت
اثر : استاد محمد عبدالعزیزحصان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 64792
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
آیت الله العظمی جعفر سبحانیتفسیر سوره مبارکه تین275
دروس حوزوی
اثر : آیت الله العظمی جعفر سبحانی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 00:28:59
زمان : 00:28:59
کد: 40693
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
آیت الله العظمی جعفر سبحانیتفسیر سوره مبارکه تین283
دروس حوزوی
اثر : آیت الله العظمی جعفر سبحانی
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
زمان : 00:28:59
زمان : 00:28:59
کد: 40692
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
حجت الاسلام و المسلمین قرائتیتفسیر سوره تّین264
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 00:39:55
زمان : 00:39:55
کد: 35191
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
حجت الاسلام و المسلمین قرائتیوالتین و والزیتون258
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 15:53
زمان : 15:53
کد: 34203
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
حجت الاسلام و المسلمین قرائتیتفسیر سوره تین316
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 00:08:41
زمان : 00:08:41
کد: 33842
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
حجت الاسلام و المسلمین قرائتیتقسیر سوره مبارکه تین قسمت اول302
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
زمان : 06:24
زمان : 06:24
کد: 33548
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
حجت الاسلام و المسلمین قرائتیتقسیر سوره مبارکه تین قسمت دوم281
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
زمان : 05:31
زمان : 05:31
کد: 33547
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
آیت الله العظمی جعفر سبحانیتفسیر سوره مبارکه تین356
دروس حوزوی
اثر : آیت الله العظمی جعفر سبحانی
نوع فایل : فیلم
سایت : شهید آوینی
زمان : 28:59
زمان : 28:59
کد: 21964
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
شیخ طارق عبدالغنی دعوبقرآن کریم سوره تین - حفص از عاصم1159
ترتیل
اثر : شیخ طارق عبدالغنی دعوب
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 18726
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
شیخ صلاح بو خاطرقرآن کریم سوره تین - حفص از عاصم626
ترتیل
اثر : شیخ صلاح بو خاطر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 18612
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
شیخ صابر عبدالحکمقرآن کریم سوره تین - حفص از عاصم470
ترتیل
اثر : شیخ صابر عبدالحکم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 18498
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,934,007,411