خدمات تلفن همراه

تلاوت- دسته : تلاوت- موضوع : 94 - شرح

تلاوت
موضوع : 94 - شرح
   تعداد 13
استاد شحات محمد انورتلاوت مجلسی سوره مبارکه انشراح            تعداد استفاده : 1551
اثر : استاد شحات محمد انور
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 04:46
مدت : 04:46
کد: 89065
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد محمود طبلاویالشرح            تعداد استفاده : 383
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87054
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالشرح            تعداد استفاده : 355
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 84919
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سعید مسلمالشرح والتین والعلق            تعداد استفاده : 464
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 82624
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سعید مسلمالشرح            تعداد استفاده : 339
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 82168
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمود علی البناالشرح            تعداد استفاده : 349
اثر : استاد محمود علی البنا
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 79665
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 عبد الفتاح الطاروطیالشرح            تعداد استفاده : 379
اثر : عبد الفتاح الطاروطی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 75747
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمود شحات انورالشرح 1            تعداد استفاده : 376
اثر : استاد محمود شحات انور
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 73769
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد رفعتالشرح والتین والعلق 1-8            تعداد استفاده : 431
اثر : استاد محمد رفعت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 67653
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد عبدالعزیزحصانالشرح-حفل المولد النبوى 1984            تعداد استفاده : 521
اثر : استاد محمد عبدالعزیزحصان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 64875
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویالشرح الى سورة العادیات یوم 11 9 2006 من مسجد الامام على زین العابدین صلاة فجر            تعداد استفاده : 361
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 62034
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد مصطفی اسماعیلتلاوت سوره مبارکه انشراح            تعداد استفاده : 420
اثر : استاد مصطفی اسماعیل
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : آپارات
مدت :
کد: 15326
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد محمود طبلاویسوره مبارکه شرح 1 تا آخر            تعداد استفاده : 181
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 7184
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,003,716,623