خدمات تلفن همراه

سخنرانی ها- دسته : سخنرانی ها- موضوع : 90 - بلد

سخنرانی ها
موضوع : 90 - بلد
   تعداد 4
حجت الاسلام و المسلمین قرائتیتفسیر سوره بلد آیات 1 تا 10            تعداد استفاده : 121
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:29:05
مدت : 00:29:05
کد: 34452
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین قرائتیتفسیر سوره بلد آیات 11 تا 20            تعداد استفاده : 128
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:27:03
مدت : 00:27:03
کد: 34451
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین قرائتیتفسیر سوره بلد آیات 10 تا 20            تعداد استفاده : 114
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:07:56
مدت : 00:07:56
کد: 33838
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین قرائتیتفسیر سوره بلد آیات 1 تا 9            تعداد استفاده : 128
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:06:35
مدت : 00:06:35
کد: 33836
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,002,230,168