خدمات تلفن همراه

سخنرانی ها- دسته : سخنرانی ها- موضوع : 89 - فجر

سخنرانی ها
موضوع : 89 - فجر
   تعداد 6
حجت الاسلام و المسلمین قرائتیتفسیر سوره فجر، آیه آخر            تعداد استفاده : 140
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:48:56
مدت : 00:48:56
کد: 35822
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین قرائتیتفسیر سوره فجر            تعداد استفاده : 44
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:48:54
مدت : 00:48:54
کد: 35155
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین قرائتیسوره فجر و نکات آن            تعداد استفاده : 36
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:26:52
مدت : 00:26:52
کد: 34200
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین قرائتیتفسیر سوره فجر آیات 15 تا 20            تعداد استفاده : 53
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:06:48
مدت : 00:06:48
کد: 33835
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین قرائتیتفسیر سوره فجر آیات 21 تا 30            تعداد استفاده : 40
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:07:37
مدت : 00:07:37
کد: 33834
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین قرائتیتفسیر سوره فجر آیات 1 تا 14            تعداد استفاده : 38
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:08:05
مدت : 00:08:05
کد: 33833
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,002,215,735