خدمات تلفن همراه

مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام- دسته : مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام- موضوع : حضرت علی اکبر ع

مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
موضوع : حضرت علی اکبر ع
   تعداد 82
حاج مهدی اکبریلیلی دیگه مجنونه            تعداد استفاده : 675
اثر : حاج مهدی اکبری
مناسبت : شعبان المعظم
نوع فایل : فیلم
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 24312
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج مهدی اکبریدوباره امشب دلم هوای کربلا داره            تعداد استفاده : 629
اثر : حاج مهدی اکبری
مناسبت : شعبان المعظم
نوع فایل : فیلم
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 24311
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج مهدی اکبریعلی عقاب کربلا اکبر            تعداد استفاده : 615
اثر : حاج مهدی اکبری
مناسبت : شعبان المعظم
نوع فایل : فیلم
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 24310
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سیدمجید بنی فاطمهصدای پای عشق می رسه از آسمونا            تعداد استفاده : 107
اثر : حاج سیدمجید بنی فاطمه
مناسبت : شعبان المعظم
نوع فایل : فیلم
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 18972
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسن خلجعلی علی علی اکبر بابا خوش آمدی            تعداد استفاده : 94
اثر : حاج حسن خلج
مناسبت : شعبان المعظم
نوع فایل : فیلم
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 18971
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیعلی الاعظم علی الاعلی علی الاکبر            تعداد استفاده : 93
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : شعبان المعظم
نوع فایل : فیلم
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 18970
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیدل من و آوردی به عالم بالا            تعداد استفاده : 95
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : شعبان المعظم
نوع فایل : فیلم
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 18969
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیتو اومدی نسیم پیچیده            تعداد استفاده : 86
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : شعبان المعظم
نوع فایل : فیلم
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 18968
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج مهدی مختارییا علی اکبر یا علی اکبر            تعداد استفاده : 156
اثر : حاج مهدی مختاری
مناسبت : شعبان المعظم
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 13048
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیمیکده باز ، باز وقت نماز            تعداد استفاده : 91
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : شعبان المعظم
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 13047
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیباید برای طور کلیمی درست کرد            تعداد استفاده : 71
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : شعبان المعظم
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 12984
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا طاهریای گل لیلا علی اکبر ، عزیز زهرا علی اکبر سال 89            تعداد استفاده : 78
اثر : حاج محمدرضا طاهری
مناسبت : شعبان المعظم
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 12983
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا طاهریامشب از غصه ها رها شده ام سال 86            تعداد استفاده : 65
اثر : حاج محمدرضا طاهری
مناسبت : شعبان المعظم
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 12982
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سیدمجید بنی فاطمهدلم را هوای تو پر کرده است سال 92            تعداد استفاده : 101
اثر : حاج سیدمجید بنی فاطمه
مناسبت : شعبان المعظم
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 12949
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا طاهریچقدر مدینه زیبا شده ، دیوونه ماه لیلا شده سال 90            تعداد استفاده : 64
اثر : حاج محمدرضا طاهری
مناسبت : شعبان المعظم
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 12948
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمینسیم کوچه ارباب برامون خبر آورده سال 89            تعداد استفاده : 87
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : شعبان المعظم
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 12947
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید مهدی میردامادنور تویی ، شور تویی ، علی علی علی اکبر سال 86            تعداد استفاده : 80
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
مناسبت : شعبان المعظم
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 12946
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید مهدی میردامادپسرم در این لباسها چقدر دیدنی شدی سال 86            تعداد استفاده : 85
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
مناسبت : شعبان المعظم
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 12945
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیعلی علی اکبر مولا علی اکبر            تعداد استفاده : 73
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : شعبان المعظم
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 12891
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسین سازوروقتی ادب به سفره ی آماده واجب است سال 91            تعداد استفاده : 153
اثر : حاج حسین سازور
مناسبت : شعبان المعظم
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 12890
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا طاهرییه ضریح امشب تو رویاهات به پا کن            تعداد استفاده : 76
اثر : حاج محمدرضا طاهری
مناسبت : شعبان المعظم
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 12797
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید مهدی میردامادباید برای طور کلیمی درست کرد            تعداد استفاده : 69
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
مناسبت : شعبان المعظم
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 12796
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسین سازورقصه ی مجنون رویا شده سال 91            تعداد استفاده : 173
اثر : حاج حسین سازور
مناسبت : شعبان المعظم
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 12795
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیماه ملک منظره باخ            تعداد استفاده : 86
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : شعبان المعظم
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
توضیحات : سال 91
مدت :
کد: 12794
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیگل لیلا اکبر/ همراه با سازور            تعداد استفاده : 88
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : شعبان المعظم
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
توضیحات : سال 89
مدت :
کد: 12793
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا طاهریبالا نشستی و جهان زیر دست توست سال 86            تعداد استفاده : 68
اثر : حاج محمدرضا طاهری
مناسبت : شعبان المعظم
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 12792
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسن خلجامشب به شباب رهبر امد            تعداد استفاده : 104
اثر : حاج حسن خلج
مناسبت : شعبان المعظم
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 12771
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیاز عربده ام پر شده میخانه ام امشب            تعداد استفاده : 91
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : شعبان المعظم
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
توضیحات : سال 92
مدت :
کد: 12769
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سیدمجید بنی فاطمهسجده آور که وقت تکریم است سال 91            تعداد استفاده : 97
اثر : حاج سیدمجید بنی فاطمه
مناسبت : شعبان المعظم
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 12768
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا طاهریمدینه امشب زیبا شد ، حسین زهرا بابا شد سال 89            تعداد استفاده : 73
اثر : حاج محمدرضا طاهری
مناسبت : شعبان المعظم
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 12767
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی جواد مقدمکف بزنید آی عاشقا، پدر بزرگ شده مرتضی            تعداد استفاده : 728
اثر : کربلایی جواد مقدم
مناسبت : شعبان المعظم
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
توضیحات : سال 87
مدت :
کد: 12766
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیعلی علی علی ، علی اکبر            تعداد استفاده : 99
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : شعبان المعظم
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 12181
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیپیغمبرانه بود ظهوری که داشتی            تعداد استفاده : 82
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : شعبان المعظم
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 12180
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیاز شوق دیده امشب زمزم شد سال 91            تعداد استفاده : 88
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : شعبان المعظم
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 12179
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا طاهریز سوی عرش اعلاء سال 89            تعداد استفاده : 89
اثر : حاج محمدرضا طاهری
مناسبت : شعبان المعظم
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 12178
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیبه سما قمر به نبی ثمر/ همراه با سازور            تعداد استفاده : 60
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : شعبان المعظم
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 11812
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیعلی گل لیلا سال 91            تعداد استفاده : 60
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : شعبان المعظم
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 11811
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا طاهریامشب از غصه ها رها شده ام            تعداد استفاده : 57
اثر : حاج محمدرضا طاهری
مناسبت : شعبان المعظم
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 11686
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیبیا ببین جمال ارباب تو چشمای علی اکبر            تعداد استفاده : 50
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : شعبان المعظم
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 11685
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید مهدی میردامادمی ایستم امروز خدا را به تماشا سال 92            تعداد استفاده : 53
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
مناسبت : شعبان المعظم
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 11684
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سیدمجید بنی فاطمهصدای پای عشقه سال 92            تعداد استفاده : 86
اثر : حاج سیدمجید بنی فاطمه
مناسبت : شعبان المعظم
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 11683
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسین سازورزده بارون تو هوای شب رویا سال 90            تعداد استفاده : 130
اثر : حاج حسین سازور
مناسبت : شعبان المعظم
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 11682
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا طاهریسرور نسل جوونه سال 89            تعداد استفاده : 58
اثر : حاج محمدرضا طاهری
مناسبت : شعبان المعظم
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 11666
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج مهدی مختاریدوباره داره دلم بهونه میزنه حرفای عاشقونه            تعداد استفاده : 129
اثر : حاج مهدی مختاری
مناسبت : شعبان المعظم
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 11598
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید مهدی میردامادمدینه باز دل بی قرار زمین پر از عطر بهار            تعداد استفاده : 75
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
مناسبت : شعبان المعظم
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 11408
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمییا سیدی مولا علی گل لیلا سال 92            تعداد استفاده : 84
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : شعبان المعظم
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 11376
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا طاهریخبر اومد از بالا راه زیارت باز            تعداد استفاده : 49
اثر : حاج محمدرضا طاهری
مناسبت : شعبان المعظم
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 11321
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا طاهریچه خبره باز پیمبر اومد            تعداد استفاده : 59
اثر : حاج محمدرضا طاهری
مناسبت : شعبان المعظم
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
توضیحات : سال 90
مدت :
کد: 11320
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسین سازورروضه ولادت حضرت علی اکبر علیه السلام            تعداد استفاده : 132
اثر : حاج حسین سازور
مناسبت : شعبان المعظم
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مکان : سال 90
مدت :
کد: 11319
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیوقتی که باز میکنی از رخ نقاب را سال 89            تعداد استفاده : 43
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : شعبان المعظم
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 11318
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا طاهریقبله ی دلی، احمد شمایلی            تعداد استفاده : 57
اثر : حاج محمدرضا طاهری
مناسبت : شعبان المعظم
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 11296
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا طاهریما را سرشت است علی وارمان کند سال 90            تعداد استفاده : 58
اثر : حاج محمدرضا طاهری
مناسبت : شعبان المعظم
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 11021
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیروزی که بال میزدم اما پری نبود            تعداد استفاده : 61
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : شعبان المعظم
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
توضیحات : سال 89
مدت :
کد: 11020
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیروی گنبد آبی آسمون سال 89            تعداد استفاده : 51
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : شعبان المعظم
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 11019
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیپیغمبرانه بود ظهوری که داشتی            تعداد استفاده : 59
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : شعبان المعظم
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
توضیحات : سال 86
مدت :
کد: 11018
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسن خلجشب بارون دل دیوونه داره می خونه            تعداد استفاده : 144
اثر : حاج حسن خلج
مناسبت : شعبان المعظم
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 10904
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید مهدی میردامادشب جوونه اربابمونه سال 92            تعداد استفاده : 99
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
مناسبت : شعبان المعظم
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 10903
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیببین در آینه ی جویبار /همراه با سازور            تعداد استفاده : 82
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : شعبان المعظم
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
توضیحات : سال 91
مدت :
کد: 10902
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیارباب یا علی اکبر/ همراه بنی فاطمه            تعداد استفاده : 110
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : شعبان المعظم
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
توضیحات : سال 91
مدت :
کد: 10901
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا طاهریباز تو هوای عاشقی وقت نفس کشیدنه            تعداد استفاده : 63
اثر : حاج محمدرضا طاهری
مناسبت : شعبان المعظم
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 10809
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا طاهرییوسف ارباب اومد سال 92            تعداد استفاده : 58
اثر : حاج محمدرضا طاهری
مناسبت : شعبان المعظم
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 10807
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیدل حرم می شود سحر گاهی که شود صحن دیده سال 91            تعداد استفاده : 50
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : شعبان المعظم
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 10806
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیاین که رو دست مولاست علی اکبر یا حیدر سال 90            تعداد استفاده : 38
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : شعبان المعظم
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 10805
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید مهدی میردامادباید برای طور کلیمی درست کرد            تعداد استفاده : 55
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
مناسبت : شعبان المعظم
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
توضیحات : سال 86
مدت :
کد: 10804
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیعلی الاعظم علی الاعلی علی الاکبر علی گل لیلا            تعداد استفاده : 52
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : شعبان المعظم
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
توضیحات : سال 91
مدت :
کد: 10798
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسین سازورعالمی نبود آدمی نبود علی بود            تعداد استفاده : 136
اثر : حاج حسین سازور
مناسبت : شعبان المعظم
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
توضیحات : سال 90
مدت :
کد: 10797
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج عبدالرضا هلالیالله اکبر به علی اکبر، اومده انگار، دوباره حیدر            تعداد استفاده : 272
اثر : حاج عبدالرضا هلالی
مناسبت : شعبان المعظم
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 5:53
توضیحات : مداحی؛ «الله اکبر به علی اکبر، اومده انگار، دوباره حیدر» به مناسبت ولادت حضرت علی اکبر علیه السلام با مداحی «عبدالرضا هلالی» (5:53)
مدت : 5:53
کد: 6122
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسین سیب سرخیآینه ی پیغمبری            تعداد استفاده : 333
اثر : حاج حسین سیب سرخی
مناسبت : شعبان المعظم
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 3:13
توضیحات : مداحی؛ «به زهرا ثمری، به حیدر پسری، فقط با یه نگاه، دلها رو می بری» به مناسبت ولادت علی اکبر علیه السلام با مداحی «حسین سیب سرخی» (3:13)
مدت : 3:13
کد: 6118
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید مهدی میردامادجلوه احمد آمد            تعداد استفاده : 194
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
مناسبت : شعبان المعظم
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 6:02
توضیحات : مداحی؛ «چهره خورشید، گیسوان بر دوش، روز با شب دوباره توأم شد، کیست ایستاده اقیانوس که در او محو پور آدم شد» به مناسبت ولادت حضرت علی اکبر علیه السلام با صدای «سیدمهدی میرداماد» (6:02)
مدت : 6:02
کد: 6110
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید مهدی میردامادای سربه زیر از همگان سربلندتر            تعداد استفاده : 352
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
مناسبت : شعبان المعظم
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 06:19
توضیحات : مدیحه سرایی به مناسبت میلاد حضرت علی اکبر علیه السلام با مداحی سید مهدی میرداماد (06:19)
مدت : 06:19
کد: 1773
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا طاهریمیلاد یوسف کربلا            تعداد استفاده : 134
اثر : حاج محمدرضا طاهری
مناسبت : شعبان المعظم
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 7:26
توضیحات : مدیحه سرایی به مناسبت میلاد حضرت علی اکبر علیه السلام با مداحی حاج محمدرضا طاهری (7:26)
مدت : 7:26
کد: 1772
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیباید قسم به نور دو عین حسین داد            تعداد استفاده : 768
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : شعبان المعظم
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 9:52
توضیحات : مدیحه سرایی به مناسبت میلاد حضرت علی اکبر علیه السلام با مداحی حاج محمود کریمی (9:52)
مدت : 9:52
کد: 1770
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا طاهریقبله دلی، احمد شمایلی            تعداد استفاده : 137
اثر : حاج محمدرضا طاهری
مناسبت : شعبان المعظم
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 4:59
توضیحات : مدیحه سرایی به مناسبت میلاد حضرت علی اکبر علیه السلام با مداحی حاج محمدرضا طاهری (4:59)
مدت : 4:59
کد: 1769
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسن خلجامشب به شباب رهبر آمد            تعداد استفاده : 324
اثر : حاج حسن خلج
مناسبت : شعبان المعظم
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 4:38
توضیحات : مدیحه سرایی به مناسبت میلاد حضرت علی اکبر علیه السلام با مداحی حاج حسن خلج (4:38)
مدت : 4:38
کد: 1768
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا طاهریبه گل روی علی اکبر            تعداد استفاده : 164
اثر : حاج محمدرضا طاهری
مناسبت : شعبان المعظم
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 6:40
توضیحات : مدیحه سرایی به مناسبت میلاد حضرت علی اکبر علیه السلام با مداحی محمدرضا طاهری (6:40)
مدت : 6:40
کد: 1767
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیبسان خود حیدر            تعداد استفاده : 720
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : شعبان المعظم
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 4:23
توضیحات : مدیحه سرایی به مناسبت میلاد حضرت علی اکبر علیه السلام با مداحی حاج محمود کریمی (4:23)
مدت : 4:23
کد: 1766
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیمیکده بازه، باز وقت نمازه            تعداد استفاده : 730
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : شعبان المعظم
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 8:29
توضیحات : مدیحه سرایی به مناسبت میلاد حضرت علی اکبر علیه السلام با مداحی محمود کریمی (8:29)
مدت : 8:29
کد: 1760
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا طاهریباز تو هوای عاشقی وقت نفس کشیدنه            تعداد استفاده : 170
اثر : حاج محمدرضا طاهری
مناسبت : شعبان المعظم
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 5:45
توضیحات : مدیحه سرایی به مناسبت میلاد حضرت علی اکبر علیه السلام با مداحی حاج محمدرضا طاهری (5:45)
مدت : 5:45
کد: 1759
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیعلی علی اکبر ، مولا علی اکبر ع            تعداد استفاده : 786
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : شعبان المعظم
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 10:53
توضیحات : مدیحه سرایی به مناسبت میلاد حضرت علی اکبر علیه السلام با مداحی حاج محمود کریمی (10:53)
مدت : 10:53
کد: 1751
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیاین که رو دست مولاست علی اکبره یا حیدر            تعداد استفاده : 251
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : شعبان المعظم
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت :
کد: 1630
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیخدا بخواد امشب از اون شباست که/شعرخوانی            تعداد استفاده : 290
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : شعبان المعظم
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت :
کد: 1629
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیماه ملک منظره باخ            تعداد استفاده : 408
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : شعبان المعظم
زبان : آذری، ترکی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت :
کد: 1628
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,001,216,604