خدمات تلفن همراه

    سخنرانی ها- دسته : سخنرانی ها- موضوع : 83 - مطففین

سخنرانی ها
موضوع : 83 - مطففین
   تعداد 6
حجت الاسلام و المسلمین قرائتیتفسیر سوره مطففین آیات 1 تا 8            تعداد استفاده : 158
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:57:53
مدت : 00:57:53
کد: 35164
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین قرائتیتفسیر سوره مطفّفین آیات 28 تا 36            تعداد استفاده : 168
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:07:02
مدت : 00:07:02
کد: 33823
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین قرائتیتفسیر سوره مطفّفین آیات 14 تا 17            تعداد استفاده : 151
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:05:16
مدت : 00:05:16
کد: 33822
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین قرائتیتفسیر سوره مطفّفین آیات 18 تا 27            تعداد استفاده : 167
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:07:02
مدت : 00:07:02
کد: 33821
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین قرائتیتفسیر سوره مطفّفین آیات 7 تا 13            تعداد استفاده : 165
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:05:49
مدت : 00:05:49
کد: 33820
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین قرائتیتفسیر سوره مطفّفین آیات 1 تا 6            تعداد استفاده : 162
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:07:08
مدت : 00:07:08
کد: 33819
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,006,650,411