خدمات تلفن همراه

    سخنرانی ها- دسته : سخنرانی ها- موضوع : 81 - تکویر

سخنرانی ها
موضوع : 81 - تکویر
   تعداد 5
حجت الاسلام و المسلمین قرائتیتفسیر سوره تکویر            تعداد استفاده : 164
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:49:46
مدت : 00:49:46
کد: 35165
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین قرائتیتفسیر سوره تکویر آیات 26 تا 29            تعداد استفاده : 169
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:05:24
مدت : 00:05:24
کد: 33815
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین قرائتیتفسیر سوره تکویر آیات 15 تا 25            تعداد استفاده : 147
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:07:11
مدت : 00:07:11
کد: 33814
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین قرائتیتفسیر سوره تکویر آیات 1 تا 9            تعداد استفاده : 173
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:06:39
مدت : 00:06:39
کد: 33813
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین قرائتیتفسیر سوره تکویر آیات 10 تا 14            تعداد استفاده : 166
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:07:25
مدت : 00:07:25
کد: 33812
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,006,625,582