خدمات تلفن همراه

    سخنرانی ها- دسته : سخنرانی ها- موضوع : 80 - عبس

سخنرانی ها
موضوع : 80 - عبس
   تعداد 8
حجت الاسلام و المسلمین قرائتیتفسیر سوره عبس            تعداد استفاده : 101
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:42:22
مدت : 00:42:22
کد: 35162
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین قرائتیتفسیر سوره عبس آیات 33 تا 42            تعداد استفاده : 105
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:07:46
مدت : 00:07:46
کد: 33811
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین قرائتیتفسیر سوره عبس آیات 24 تا 32            تعداد استفاده : 107
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:06:28
مدت : 00:06:28
کد: 33810
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین قرائتیتفسیر سوره عبس آیات 1 تا 10            تعداد استفاده : 112
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:07:32
مدت : 00:07:32
کد: 33809
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین قرائتیتفسیر سوره عبس آیات 11 تا 23            تعداد استفاده : 105
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:07:32
مدت : 00:07:32
کد: 33808
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شهید مرتضی مطهریسوره عبس آیات 1 تا 17            تعداد استفاده : 113
اثر : استاد شهید مرتضی مطهری
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 01:01:52
مدت : 01:01:52
کد: 26444
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شهید مرتضی مطهریسوره عبس آیات 18 تا 22            تعداد استفاده : 115
اثر : استاد شهید مرتضی مطهری
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:50:44
مدت : 00:50:44
کد: 26443
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شهید مرتضی مطهریسوره عبس آیات 23 تا 43            تعداد استفاده : 103
اثر : استاد شهید مرتضی مطهری
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:30:37
مدت : 00:30:37
کد: 26442
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,006,607,983