خدمات تلفن همراه

    سخنرانی ها- دسته : سخنرانی ها- موضوع : 79 - نازعات

سخنرانی ها
موضوع : 79 - نازعات
   تعداد 8
حجت الاسلام و المسلمین قرائتیتفسیر سوره نازعات آیات 1 تا 3            تعداد استفاده : 78
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:44:17
مدت : 00:44:17
کد: 35168
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین قرائتیتفسیر سوره نازعات آیات 13 تا 25            تعداد استفاده : 72
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:46:03
مدت : 00:46:03
کد: 35167
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین قرائتیتفسیر سوره نازعات آیات 26 تا 46            تعداد استفاده : 59
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:41:52
مدت : 00:41:52
کد: 35166
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین قرائتیتفسیر سوره نازعات آیات 34 تا 46            تعداد استفاده : 59
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:06:49
مدت : 00:06:49
کد: 33807
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین قرائتیتفسیر سوره نازعات آیات 24 تا 33            تعداد استفاده : 54
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:06:21
مدت : 00:06:21
کد: 33806
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین قرائتیتفسیر سوره نازعات آیات 1 تا 14            تعداد استفاده : 71
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:07:42
مدت : 00:07:42
کد: 33805
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین قرائتیتفسیر سوره نازعات آیات 15 تا 23            تعداد استفاده : 73
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:07:13
مدت : 00:07:13
کد: 33804
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شهید مرتضی مطهریسوره نازعات آیات 27 تا 47            تعداد استفاده : 71
اثر : استاد شهید مرتضی مطهری
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:47:12
مدت : 00:47:12
کد: 26445
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,006,654,006