خدمات تلفن همراه

تلاوت- دسته : تلاوت- موضوع : 76 - انسان

تلاوت
موضوع : 76 - انسان
   تعداد 9
استاد محمد عبدالوهاب طنطاویتلاوت مجلسی سوره های مبارکه انسان و ضحی            تعداد استفاده : 1220
اثر : استاد محمد عبدالوهاب طنطاوی
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 24:40
مدت : 24:40
کد: 89054
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد حاج محمد رضا پورزرگریتلاوت مجلسی سوره مبارکه انسان آیات 1-18            تعداد استفاده : 902
اثر : استاد حاج محمد رضا پورزرگری
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 15:30
مدت : 15:30
کد: 89041
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شعبان عبدالعزیز صیادآخر الدهر والنازعات من منوف            تعداد استفاده : 382
اثر : استاد شعبان عبدالعزیز صیاد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 67945
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شحات محمد انورسوره مبارکه انسان ،آیه 1 تا 22 منبع:سایت تلاوت            تعداد استفاده : 973
اثر : استاد شحات محمد انور
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 10358
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شحات محمد انورسوره مبارکه انسان ،آیه 1 تا 22            تعداد استفاده : 936
اثر : استاد شحات محمد انور
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 10357
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد حامد شاکر نژادسوره مبارکه دهر آیه 1 تا 22، حمد، بقره آیه 1 و 2            تعداد استفاده : 1807
اثر : استاد حامد شاکر نژاد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 7270
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد کریم منصوریسوره مبارکه دهر 5 تا آخر            تعداد استفاده : 376
اثر : استاد کریم منصوری
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 7254
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد محمود طبلاویسوره مبارکه انسان 1 تا 7            تعداد استفاده : 220
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 7170
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمود شحات انورسوره مبارکه انسان و قصار السور            تعداد استفاده : 826
اثر : استاد محمود شحات انور
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 31:27
توضیحات : تلاوتی شنیدنی و گوش نواز با صدای «استاد محمود شحات انور» اجرا شده در ایران، سال 1390 (31:27)
مدت : 31:27
کد: 6456
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,003,778,262