خدمات تلفن همراه

    سخنرانی ها- دسته : سخنرانی ها- موضوع : 74 - مدثر

سخنرانی ها
موضوع : 74 - مدثر
   تعداد 4
استاد شهید مرتضی مطهریسوره مدثر آیات 1 تا 10            تعداد استفاده : 115
اثر : استاد شهید مرتضی مطهری
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 01:01:31
مدت : 01:01:31
کد: 26449
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شهید مرتضی مطهریسوره مدثر آیات 11 تا 30            تعداد استفاده : 108
اثر : استاد شهید مرتضی مطهری
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 01:02:38
مدت : 01:02:38
کد: 26448
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شهید مرتضی مطهریسوره مدثر آیه 31            تعداد استفاده : 110
اثر : استاد شهید مرتضی مطهری
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:44:56
مدت : 00:44:56
کد: 26447
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شهید مرتضی مطهریسوره مدثر آیات 32 تا 56            تعداد استفاده : 110
اثر : استاد شهید مرتضی مطهری
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 01:03:10
مدت : 01:03:10
کد: 26446
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,006,640,825