خدمات تلفن همراه

    سخنرانی ها- دسته : سخنرانی ها- موضوع : 73 - مزمل

سخنرانی ها
موضوع : 73 - مزمل
   تعداد 4
استاد شهید مرتضی مطهریسوره مزمل آیات 1 تا 7            تعداد استفاده : 55
اثر : استاد شهید مرتضی مطهری
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:55:03
مدت : 00:55:03
کد: 26453
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شهید مرتضی مطهریسوره مزمل آیات 8 تا 14            تعداد استفاده : 52
اثر : استاد شهید مرتضی مطهری
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:53:15
مدت : 00:53:15
کد: 26452
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شهید مرتضی مطهریسوره مزمل آیات 8 تا 18            تعداد استفاده : 53
اثر : استاد شهید مرتضی مطهری
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 01:02:34
مدت : 01:02:34
کد: 26451
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شهید مرتضی مطهریسوره مزمل آیات 19 تا 20            تعداد استفاده : 58
اثر : استاد شهید مرتضی مطهری
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:53:57
مدت : 00:53:57
کد: 26450
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,006,624,822