خدمات تلفن همراه

    گنجینه معنوی تبیان ،- موضوع : حضرت ابوالفضل ع

موضوع : حضرت ابوالفضل ع
   تعداد 949
حاج محمود کریمیبا نسیم سحر برای پدر            تعداد استفاده : 1348
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : شعبان المعظم
نوع فایل : فیلم
سایت : تبیان
توضیحات : با نسیم سحر برای پدر / میرسد این خبر برای پدر / خبر از مادری که آورده / پسری گل پسر برای پدر / پسری با وجود مثل خودش / با جنم با جگر برای پدر...شعر خوانی زیبای حاج محمود کریمی در شب ولادت حضرت عباس علیه السلام در هیئت رزمندگان اسلام شمیرانات.
مدت :
کد: 105103
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیبا نسیم سحر برای پدر            تعداد استفاده : 769
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : شعبان المعظم
نوع فایل : فیلم
سایت : تبیان
توضیحات : با نسیم سحر برای پدر / میرسد این خبر برای پدر / خبر از مادری که آورده / پسری گل پسر برای پدر / پسری با وجود مثل خودش / با جنم با جگر برای پدر...شعر خوانی زیبای حاج محمود کریمی در شب ولادت حضرت عباس علیه السلام در هیئت رزمندگان اسلام شمیرانات.
مدت :
کد: 105102
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیالسلام علی الساقی العطاشا            تعداد استفاده : 952
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : شعبان المعظم
نوع فایل : فیلم
سایت : تبیان
توضیحات : السلام علی الساقی العطاشا / قمر اومده از راه بیاین تماشا / دل و برده غصه مرده / به به ام بنین پسر آورده ... سرود زیبای حاج محمود کریمی و سید مهدی میرداماد در شب ولادت حضرت عباس علیه السلام در هیئت رزمندگان اسلام شمیرانات.
مدت :
کد: 105101
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیاز عشق همیشه مست مستم            تعداد استفاده : 781
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : شعبان المعظم
نوع فایل : فیلم
سایت : تبیان
توضیحات : از عشق همیشه مست مستم / من حیدریم قلندر هستم / ابروی خم یار کمونه / تیرش موژه این قلب نشونه / جام آخرش جام جنونه ...سرود زیبای حاج محمود کریمی در شب ولادت حضرت عباس علیه السلام در هیئت رزمندگان اسلام شمیرانات.
مدت :
کد: 105098
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیدست کریم حسینه ، حوض عظیم حسینه            تعداد استفاده : 645
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : شعبان المعظم
نوع فایل : فیلم
سایت : تبیان
توضیحات : دست کریم حسینه/ حوض عظیم حسینه/ اسمش «ب » بسم الله الرحمن حسینه ... مولودی خوانی حاج محمود کریمی در شام ولادت حضرت عباس علیه السلام ( ولادت حضرت عباس 1393 - هیئت رایة العباس چیذر)
مدت :
کد: 105095
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیحبل المتین رو ببینید ماه زمین رو ببینید            تعداد استفاده : 695
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : شعبان المعظم
نوع فایل : فیلم
سایت : تبیان
توضیحات : حبل المتین رو ببینید ماه زمین رو ببینید/ آی عاشقا آقازاده ام البنین رو ببینید/ اسمش با شیدایی گره خورده/ دل عالمی رو برده ... سرود زیبای حاج محمود کریمی در شب ولادت حضرت عباس علیه السلام ( ولادت حضرت عباس 1393 - هیئت رایة العباس چیذر)
مدت :
کد: 105092
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمییا سیدی مولا قمر بنی هاشم            تعداد استفاده : 749
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : شعبان المعظم
نوع فایل : فیلم
سایت : تبیان
توضیحات : تو سینه ها امشب حرارت عشقه/ شب تمنای زیارت عشقه/ اونی که تو دستاش سخاوت عشقه/ اونی که تو چشماش نجابت عشقه ... سرود جشن ولادت آقا قمر بنی هاشم علیه السلام با نوای حاج محمود کریمی و سید مهدی میرداماد.
مدت :
کد: 105089
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیای خماران در میخانه            تعداد استفاده : 659
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : شعبان المعظم
نوع فایل : فیلم
سایت : تبیان
توضیحات : ای خماران در میخانه/ ساکنان حرم جانانه/ آمد از ره ساقی/ با دم یا باقی ... سرودی زیبا ویژه ولادت حضرت عباس علیه السلام با نوای حاج محمود کریمی.
مدت :
کد: 105086
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیقدم بزن که دلهامون به زیر پاهای تو            تعداد استفاده : 614
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : شعبان المعظم
نوع فایل : فیلم
سایت : تبیان
توضیحات : قدم بزن که دلهامون به زیر پاهای تو/ علم بزن که آسمون نگاش به دستای تو ... سرودی با نوای حاج محمود کریمی در شب ولادت حضرت عباس علیه السلام.
مدت :
کد: 105081
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیشب شب مستیمونه            تعداد استفاده : 648
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : شعبان المعظم
نوع فایل : فیلم
سایت : تبیان
توضیحات : شب شب مستیمونه/ آسمونم می خونه/ راه ابوالفضل شاه ابوالفضل/ ماه حریم حرم الله ابوالفضل ... مولودی بسیار شاد با نوای حاج محمود کریمی در شب میلاد حضرت عباس علیه السلام.
مدت :
کد: 105079
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیشب میلاد تو، میلاد به هم می ریزد            تعداد استفاده : 590
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : شعبان المعظم
نوع فایل : فیلم
سایت : تبیان
توضیحات : شب میلاد تو، میلاد به هم می ریزد/ این جهان علی آباد به هم می ریزد/ خیره بر بازوی شاگرد خودش با بوسه/ اشک می ریزد و استاد به هم می ریزد ... شعری بسیار زیبا در مدح حضرت عباس علیه السلام با نوای حاج محمود کریمی.
مدت :
کد: 105076
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیبین شک کردگار اگر انداخت            تعداد استفاده : 582
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : شعبان المعظم
نوع فایل : فیلم
سایت : تبیان
توضیحات : بین شک کردگار اگر انداخت/ چهره در چهره ی قمر انداخت/ سلسله کوهِ هاشمی شد چون/ دست در بازوی پدر انداخت ... مدح قمر منیر بنی هاشم با صدای حاج محمود کریمی در شب ولادت باب الحوائج ابوالفضل العباس علیه السلام.
مدت :
کد: 105073
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیدریای عشق همدم ساحل نمی شود            تعداد استفاده : 569
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : شعبان المعظم
نوع فایل : فیلم
سایت : تبیان
توضیحات : دریای عشق همدم ساحل نمی شود/ بی نُقل یار گرمی محفل نمی شود/ بیدل شدن طریقه ی عشاق کربلاست/ هر آدمی که عاشق و بی دل نمی شود ... شعر خوانی حاج محمود کریمی در مدح قمر منیر بنی هاشم در شب ولادت حضرت.
مدت :
کد: 105070
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا طاهریمرد مردای عالمه آقام اباالفضل            تعداد استفاده : 1325
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج محمدرضا طاهری
مناسبت : شعبان المعظم
نوع فایل : فیلم
سایت : تبیان
توضیحات : مرد مردای عالمه آقام اباالفضل/ آبرو بخش آدمه آقام اباالفضل/ نازنینه چه بی قرینه گل یاس ام البنینه/ زیباوهم زیباآفرینه باب الحوائج روی زمینه/ مرد مردان عالمه بی نظـیــره ماه منــیــره کار چشــماش شکار شیره/ یوسف به خال لبش اسیره شجاعت از او مدد می گیره ... سرود شاد میلاد حضرت عباس علیه السلام با نوای محمدرضا طاهری .
مدت :
کد: 105062
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا طاهریخدا می خواست آقا بیاره تو رو آفرید            تعداد استفاده : 1024
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج محمدرضا طاهری
مناسبت : شعبان المعظم
نوع فایل : فیلم
سایت : تبیان
توضیحات : خدا می خواست آقا بیاره تو رو آفرید/ خدا می خواست سقا بیاره تو رو آفرید/ خدا می خواست معنی بشه آب تو رو آفرید/ خدا می خواست دریا بیاره تو رو آفرید ... شعر خوانی زیبای حاج محمدرضا طاهری در شام ولادت حضرت عباس علیه السلام (میلاد امام سجاد 1393 - هیئت مکتب الزهرا تهران)
مدت :
کد: 105059
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا طاهریمولودی حضرت ابوالفضل (ع)            تعداد استفاده : 925
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج محمدرضا طاهری
مناسبت : شعبان المعظم
نوع فایل : فیلم
سایت : تبیان
توضیحات : میگن اصلا هدف غروب خورشید/ واسه خودنمایی حضرت ماهه … مولودی خوانی شاد و جذاب حاج محمدرضا طاهری به مناسبت ولادت حضرت عباس علیه السلام.
مدت :
کد: 105056
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا طاهریفقط میمیرم برا علمدار            تعداد استفاده : 998
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج محمدرضا طاهری
مناسبت : شعبان المعظم
نوع فایل : فیلم
سایت : تبیان
توضیحات : گفتم و میگم بازم هزار بار/فقط میمیرم برا علمدار/ به ضریحت دست زدم شدم سرمست/ نوکرتم دربست آقام ابالفضل … سرود خوانی حاج محمدرضا طاهری در شب خجسته میلاد قمر منیر بنی هاشم حضرت عباس علیه السلام.
مدت :
کد: 105053
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا طاهرییا کاشف الکرب عن وجهه الحسین ...            تعداد استفاده : 929
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج محمدرضا طاهری
مناسبت : شعبان المعظم
نوع فایل : فیلم
سایت : تبیان
توضیحات : بوسه یزن دستای دست خدا را / کنار ارباب ببین شاه وفا را / هرچی می خوای بگو با باب الحوائج / بگیر ازش امضاء کرببلا را ... مدیحه سرایی حاج محمد طاهری در شب میلاد امیر علقمه ابوالفضل العباس علیه السلام.
مدت :
کد: 105050
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا طاهریآسمان پیش قدم هات به حیرت افتاد ...            تعداد استفاده : 838
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج محمدرضا طاهری
مناسبت : شعبان المعظم
نوع فایل : فیلم
سایت : تبیان
توضیحات : آسمان پیش قدم هات به حیرت افتاد / کهکشان وقت تماشات به زحمت اقتاد / موج برخاست و از آن همه هسبت افتاد / کوه تا نام تو را برد به لکنت افتاد ... شعری زیبا در وصف مقام والای حضرت عباس علیه السلام با صدای حاج محمد طاهری .
مدت :
کد: 105047
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا طاهریبه خدا دنیا رو نمی خوام، بی ابوالفضل            تعداد استفاده : 851
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج محمدرضا طاهری
مناسبت : شعبان المعظم
نوع فایل : فیلم
سایت : تبیان
توضیحات : به خدا دنیا رو نمی خوام بی ابوالفضل / جنة الماوا رو نمی خوام بی ابوالفضل ... مولودی حضرت ابوالفضل (ع) با صدای پر حرارت حاج محمد رضا طاهری .
مدت :
کد: 105044
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی محمدحسین حدادیانایول الله ایول الله سقا ماشاءالله            تعداد استفاده : 1235
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
اثر : کربلایی محمدحسین حدادیان
مناسبت : شعبان المعظم
نوع فایل : فیلم
سایت : تبیان
توضیحات : ایول الله ایول الله سقا ماشاءالله/ ای وای از جنگ محشرش/ دشمن رفت از دور و برش/ وقت رزمش میگه حسین ... مولودی خوانی ولادت حضرت عباس علیه السلام با نوای محمدحسین حدادیان 1396 .
مدت :
کد: 105037
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سعید حدادیانقرص قمر هاشمیان آمده امشب            تعداد استفاده : 1619
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج سعید حدادیان
مناسبت : شعبان المعظم
نوع فایل : فیلم
سایت : تبیان
توضیحات : از بیت علی بوی خدا می شود احساس، خیزید و بریزید گل یاس، فرزند برومند علی حضرت عباس، با خلق و خوی احمد مختار خوش آمد ... مولودی شاد و جذاب در شب میلاد یل ام البنین حضرت ابوالفضل العباس (ع) با صدای حاج سعید حدادیان.
مدت :
کد: 105035
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سعید حدادیانای فاطمه دوم مولا قمرت باد مبارک            تعداد استفاده : 1060
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج سعید حدادیان
مناسبت : شعبان المعظم
نوع فایل : فیلم
سایت : تبیان
توضیحات : مداحی شاد و شنیدنی در سرور ولادت با سعادت حضرت ابوالفضل العباس با صدای گرم حاج سعید حدادیان .
مدت :
کد: 105032
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید مهدی میردامادســـلام یــار و یـاور حســین            تعداد استفاده : 1098
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
مناسبت : شعبان المعظم
نوع فایل : فیلم
سایت : تبیان
توضیحات : ســـلام یــار و یـاور حســین/ سلام ای دلاور حسین/ سلام عبدصالح خدا/ تویی که وزیر شاه و/ تویی که سپهسالاری/ برای اباعبدالله یه تنه یل کراری ... جشن میلاد حضرت عباس علیه السلام هیــــأت رایـــة العــــباس عــــلیه السلام با مـداحى سیّد مهــدى میرداماد یکشنبه 10 اردیبهشت1396
مدت :
کد: 105030
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید مهدی میردامادباید حسین دم بزند از فضائلت            تعداد استفاده : 934
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
مناسبت : شعبان المعظم
نوع فایل : فیلم
سایت : تبیان
توضیحات : باید حسین دم بزند از فضائلت/ وقتی حسینی است تمام خصائلت/ تعبیرهای ما همه محدود ونارساست/ در شرح بی کرانی اوصاف کاملت ... جشن میلاد حضرت عباس علیه السلام هیــــأت رایـــة العــــباس عــــلیه السلام با مـداحى سیّد مهــدى میرداماد یکشنبه 10 اردیبهشت 1396
مدت :
کد: 105029
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید مهدی میردامادسیاه و چشمام کشیده ابرو            تعداد استفاده : 851
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
مناسبت : شعبان المعظم
نوع فایل : فیلم
سایت : تبیان
توضیحات : سیاه و چشمام کشیده ابرو/ به قبله مایل ابوالفضائل/ درخت طوبی و سرو موزون ماه کامل ابوالفضائل/ خلیل عصمت کلیم غیرت مسیح سیما ذبیح سیرت ... جشن میلاد حضرت عباس علیه السلام هیــــأت رایـــة العــــباس عــــلیه السلام با مـداحى سیّد مهــدى میرداماد یکشنبه 10 اردیبهشت 1396
مدت :
کد: 105028
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید مهدی میردامادتو آسمون قمر اربابه            تعداد استفاده : 829
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
مناسبت : شعبان المعظم
نوع فایل : فیلم
سایت : تبیان
توضیحات : تو آسمون قمر اربابه / ستاره سحر اربابه / به نوکرا خبر بدید / تولد برادر اربابه / یه خدا و یه دنیا / یه آقا و یه سقا / پسر ام البنین و پسر خونده زهرا / ای جانم ابوالفضل جانانم ابوالفضل ...سرود زیبای سید مهدی میرداماد در شب ولادت حضرت عباس علیه السلام در هیئت رزمندگان اسلام شمیرانات.
مدت :
کد: 105027
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید مهدی میردامادعشق میداند دلم شیداتر از این حرف هاست            تعداد استفاده : 685
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
مناسبت : شعبان المعظم
نوع فایل : فیلم
سایت : تبیان
توضیحات : عشق میداند دلم شیداتر از این حرف هاست / دلبری دارم که بی همتا تر از این حرفهاست / مثل روی او که در بین بنی هاشم تک است / خلق و خوی او ولی زیبا تر از این حرف هاست ... شعر خوانی زیبای سید مهدی میرداماد در شب ولادت حضرت عباس علیه السلام در هیئت رزمندگان اسلام شمیرانات.
مدت :
کد: 105026
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید مهدی میردامادخدایی مستم می کنه بوی ابوالفضل            تعداد استفاده : 669
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
مناسبت : شعبان المعظم
نوع فایل : فیلم
سایت : تبیان
توضیحات : خدایی مستم می کنه بوی ابوالفضل/ وقتی داره می وزه از کوی ابوالفضل/ بیشتر از این مستی می خوای وقتی که حیدر/ داره نقاب می گیره از روی ابوالفضل ... مولودی خوانی سید مهدی میرداماد در جشن ولادت حضرت ابوالفضل علیه السلام (جشن انوار کربلا 1393 - حسینیه موج الحسین قم)
مدت :
کد: 105025
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید مهدی میردامادبه نفسی انت ای سر تا قدم ایثار و آقایی            تعداد استفاده : 647
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
مناسبت : شعبان المعظم
نوع فایل : فیلم
سایت : تبیان
توضیحات : به نفسی انت ای سر تا قدم ایثار و آقایی/ جمالت با نگاه یوسف زهرا تماشایی/ تمام روزها ای کاش بودی چهارم شعبان/ که میکردی تو با خورشید حسنت عالم آرایی ... مدح و ثنای قمر منیر بنی هاشم حضرت عباس علیه السلام با نوای سید مهدی میرداماد (جشن انوار کربلا 1393 - حسینیه موج الحسین قم)
مدت :
کد: 105024
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید مهدی میردامادیا سیدی مولا قمر بنی هاشم            تعداد استفاده : 659
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
مناسبت : شعبان المعظم
نوع فایل : فیلم
سایت : تبیان
توضیحات : به سینه ها امشب حرارت عشقه/ شب تمنای زیارت عشقه/ اونی که تو چشماش نجابت عشقه/ اونی که تو دستاش سخاوت عشقه ... سرودی زیبا ویژه ولادت حضرت قمر منیر بنی هاشم ابوالفضل العباس علیه السلام با نوای سید مهدی میرداماد.
مدت :
کد: 105023
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید مهدی میردامادهمه دستا فدا دست ابوالفضل            تعداد استفاده : 866
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
مناسبت : شعبان المعظم
نوع فایل : فیلم
سایت : تبیان
توضیحات : همه دستا فدا دست ابوالفضل/ همه دلها شده مست ابوالفضل/ تا می بینه علی بازوی اونو/ میگه فدای ناز شست ابوالفضل ... سرود سید مهدی میرداماد ویژه ولادت حضرت عباس علیه السلام.
مدت :
کد: 105022
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید مهدی میردامادیا سیدی مولا قمر بنی هاشم            تعداد استفاده : 654
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
مناسبت : شعبان المعظم
نوع فایل : فیلم
سایت : تبیان
توضیحات : تو سینه ها امشب حرارت عشقه/ شب تمنای زیارت عشقه/ اونی که تو دستاش سخاوت عشقه/ اونی که تو چشماش نجابت عشقه ... سرود جشن ولادت آقا قمر بنی هاشم علیه السلام با نوای حاج محمود کریمی و سید مهدی میرداماد.
مدت :
کد: 105021
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید مهدی میردامادروزی شعر من امشب دو برابر شده است            تعداد استفاده : 646
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
مناسبت : شعبان المعظم
نوع فایل : فیلم
سایت : تبیان
توضیحات : روزی شعر من امشب دو برابر شده است/ چون که سرگرم نگاه دو برادر شده است/ چون که با نوی کلابیه پسر آورده/ چشم وا کن پدر خاک قمر آورده ... مدح ابوالفضل العباس علیه السلام با نوای سید مهدی میرداماد در هیئت رایه العباس چیذر.
مدت :
کد: 105020
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید مهدی میردامادخبر امد یه پهلون اومد            تعداد استفاده : 633
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
مناسبت : شعبان المعظم
نوع فایل : فیلم
سایت : تبیان
توضیحات : خبر امد یه پهلون اومد/ برا دنیا یه سایبون امد/ دل دریا ترانه های عشقو/ غزل عاشقی رو می خونه سر راهش ... سرودی زیبا با صدای سید مهدی میرداماد در شب ولادت حضرت عباس علیه السلام.
مدت :
کد: 105019
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید مهدی میردامادمرشدم گفت که امروز طرب باید داشت            تعداد استفاده : 581
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
مناسبت : شعبان المعظم
نوع فایل : فیلم
سایت : تبیان
توضیحات : مرشدم گفت که امروز طرب باید داشت/ مثل تسبیح فقط ذکر به لب باید داشت/ نرسی پای پیاده نفسی تا معراج/ رهرو راهِ خدا مرکب شب باید داشت ... مدح حضرت عباس علیه السلام توسط سید مهدی میرداماد در شب 4 شعبان.
مدت :
کد: 105018
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سیدمجید بنی فاطمهمحرم 96 | روضه حضرت ابوالفضل علیه السلام/ شب عاشورا            تعداد استفاده : 1886
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج سیدمجید بنی فاطمه
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : فیلم
سایت : تبیان
توضیحات : Moharram96 ذکر مصیبت قمر منیر بنی هاشم با نوای سید مجید بنی فاطمه (شب عاشورای 1396 - هیئت ریحانه الحسین تهران)
مدت :
کد: 103342
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیمن به فدات و ترک روی لباتو/ شب تاسوعا            تعداد استفاده : 1128
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : فیلم
سایت : تبیان
توضیحات : Moharram96 من به فدات و ترک روی لباتو/ طنین صدا ی علی تو صداتو/ تویی که گرمیه صدات برای اهل حرم تسکینه/ تویی که با بودنت خواب حرم شیرینه ... نوحه سینه زنی زمینه با نوای حاج محمود کریمی (شب تاسوعای 96 - هیئت رایه العباس چیذر)
مدت :
کد: 103269
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیساقی لب تشنگان/ شب تاسوعا            تعداد استفاده : 869
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : فیلم
سایت : تبیان
توضیحات : Moharram96 ساقی لب تشنگان/ زادهی ام البنین/ دست رشیده حسین/ بازوی حب المتین ... نوحه سینه زنی واحد با نوای حاج محمود کریمی (شب تاسوعای 96 - هیئت رایه العباس چیذر)
مدت :
کد: 103268
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیای علمت افراشته در عالمین/ شب تاسوعا            تعداد استفاده : 815
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : فیلم
سایت : تبیان
توضیحات : Moharram96 ای علمت افراشته در عالمین/ اکشف و یا کاشف کرب الحسین/ ای یل حیدر ساقی لشکر/ الله اکبر الله اکبر ... نوحه سینه زنی دودمه با نوای حاج محمود کریمی (شب تاسوعای 96 - هیئت رایه العباس چیذر)
مدت :
کد: 103267
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیواویلا علی العباس/ شب تاسوعا            تعداد استفاده : 764
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : فیلم
سایت : تبیان
توضیحات : Moharram96 واویلا علی العباس/ واویلا علی الحرم/ واویلا علی الخیم/ واویلا علی الرضیع ... نوحه سینه زنی شور عربی با نوای حاج محمود کریمی (شب تاسوعای 96 - هیئت رایه العباس چیذر)
مدت :
کد: 103266
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیبا دیده گریانم با داغ دل محبوب/ شب تاسوعا            تعداد استفاده : 652
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : فیلم
سایت : تبیان
توضیحات : Moharram96 با دیده گریانم با داغ دل محبوب/ میگرم و میخوانم/ واویلا علی المظلوم ... نوحه سینه زنی با نوای حاج محمود کریمی (شب تاسوعای 96 - هیئت رایه العباس چیذر)
مدت :
کد: 103265
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیوجه ابالفضل کانون عشقه/ شب تاسوعا            تعداد استفاده : 632
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : فیلم
سایت : تبیان
توضیحات : Moharram96 وجه ابالفضل کانون عشقه/ این دست و پا گم کردنم قانون عشقه/ علی العباس واویلا حسین تنهاست واویلا/ قانون تو دین منه قلبم به عشق تو میزنه ... نوحه سینه زنی شور با نوای حاج محمود کریمی (شب تاسوعای 96 - هیئت رایه العباس چیذر)
مدت :
کد: 103264
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سیدمجید بنی فاطمهصدای آه میاد میگه ابالفضل/ شب تاسوعا            تعداد استفاده : 922
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج سیدمجید بنی فاطمه
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : فیلم
سایت : تبیان
توضیحات : Moharram96 صدای آه میاد میگه ابالفضل/ یکی تو راه میاد میگه ابالفضل/ گمون کنم که این صدا حسینه/ تا خیمه گاه میاد میگه ابالفضل ... نوحه سینه زنی زمینه با نوای سید مجید بنی فاطمه (شب تاسوعای 96 - هیئت ریحانه الحسین تهران)
مدت :
کد: 103263
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سیدمجید بنی فاطمهای علقمه از عطر تو لبریز برادر/ شب تاسوعا            تعداد استفاده : 755
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج سیدمجید بنی فاطمه
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : فیلم
سایت : تبیان
توضیحات : Moharram96 ای علقمه از عطر تو لبریز برادر/ ای قصه ی دست تو غم انگیز برادر/ بعد از تو بهارم شده پاییز برادر/ برخیز حسین آمده برخیز برادر ... ذکر مصیبت شهادت قمر بنی هاشم با نوای سید مجید بنی فاطمه (شب تاسوعای 96 - هیئت ریحانه الحسین تهران)
مدت :
کد: 103262
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سیدمجید بنی فاطمهآقام ابالفضل فرمانروای عالم بالا ابالفضل/ شب تاسوعا            تعداد استفاده : 723
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج سیدمجید بنی فاطمه
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : فیلم
سایت : تبیان
توضیحات : Moharram96 آقام ابالفضل فرمانروای عالم بالا ابالفضل/ ماه قبیله اول کفیل زینب کبری ابالفضل/ الگوی قاسم استاد جنگ اکبر لیلا ابالفضل/ یا کاشف الکرب اکشف کروبی حضرت سقا ابالفضل ... نوحه سینه زنی واحد با نوای سید مجید بنی فاطمه (شب تاسوعای 96 - هیئت ریحانه الحسین تهران)
مدت :
کد: 103261
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سیدمجید بنی فاطمهعلمدار لشکر چرا رو زمینی/ شب تاسوعا            تعداد استفاده : 636
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج سیدمجید بنی فاطمه
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : فیلم
سایت : تبیان
توضیحات : Moharram96 علمدار لشکر چرا رو زمینی/ با این چشم خونی حسین رو میبینی/ وای چشات دست و پات عزیزم پر از تیر شده پیکرت/ مشک تو پاره شد میدونم نمیشه هنوز باوت ... ذکر مصیبت شهادت حضرت عباس علیه السلام با نوای سید مجید بنی فاطمه (شب تاسوعای 96 - هیئت ریحانه الحسین تهران)
مدت :
کد: 103259
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سیدمجید بنی فاطمهیا عباس جیب المای لسکینه/ شب تاسوعا            تعداد استفاده : 667
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج سیدمجید بنی فاطمه
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : فیلم
سایت : تبیان
توضیحات : Moharram96 یا عباس جیب المای لسکینه/ یا عباس شوف الحرم حرگوهه ... نوحه سینه زنی عربی با نوای سید مجید بنی فاطمه (شب تاسوعای 96 - هیئت ریحانه الحسین تهران)
مدت :
کد: 103258
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیبــا دیــده ى گریــانـــم - شب تاسوعا            تعداد استفاده : 339
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : فیلم
سایت : شهید آوینی
توضیحات : Moharram96 هیـــأت رایة العـباس عـــلیه الـسلام
مدت :
کد: 103218
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیغــرق به خـــون بـــرادرم - شب تاسوعا            تعداد استفاده : 344
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : فیلم
سایت : شهید آوینی
توضیحات : Moharram96 هیـــأت رایة العـباس عـــلیه الـسلام
مدت :
کد: 103217
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیوجه ابالفضل کانون عشقِ - شب تاسوعا            تعداد استفاده : 275
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : فیلم
سایت : شهید آوینی
توضیحات : Moharram96 هیـــأت رایة العـباس عـــلیه الـسلام
مدت :
کد: 103216
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج مهدی مختاریحاج مهدی مختاری - شب نهم محرم 96 شب تاسوعا - سایه بان خیال را بردند (شور جدید)            تعداد استفاده : 1517
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج مهدی مختاری
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:03:22
توضیحات : Moharram96r696
مدت : 00:03:22
کد: 103154
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج مهدی مختاریحاج مهدی مختاری - شب نهم محرم 96 شب تاسوعا - روضه حضرت عباس علیه السلام (روضه)            تعداد استفاده : 1031
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج مهدی مختاری
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:48:00
توضیحات : Moharram96r696
مدت : 00:48:00
کد: 103133
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمد رضا بذریحاج محمدرضا بذری - شب نهم محرم 96 - روضه حضرت عباس علیه السلام (روضه)            تعداد استفاده : 471
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج محمد رضا بذری
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:07:29
توضیحات : Moharram96r696
مدت : 00:07:29
کد: 103065
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمد رضا بذریحاج محمدرضا بذری - شب نهم محرم 96 - بلند شو علمدار (واحد سنگین)            تعداد استفاده : 477
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج محمد رضا بذری
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:07:50
توضیحات : Moharram96r696
مدت : 00:07:50
کد: 103062
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید رضا نریمانیسید رضا نریمانی - شب هشتم محرم 96 - ای اهل حرم میر و علمدار نیامد (دو دمه)            تعداد استفاده : 308
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج سید رضا نریمانی
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:08:48
توضیحات : Moharram96r696
مدت : 00:08:48
کد: 103041
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید رضا نریمانیسید رضا نریمانی - شب هشتم محرم 96 - بلند شو علمدار علم رو بلند کن (واحد سنگین)            تعداد استفاده : 428
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج سید رضا نریمانی
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:12:21
توضیحات : Moharram96r696
مدت : 00:12:21
کد: 103039
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید رضا نریمانیسید رضا نریمانی - شب هشتم محرم 96 - خوش به حال رقیه که تو عموشی عباس (زمینه جدید)            تعداد استفاده : 315
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج سید رضا نریمانی
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:08:45
توضیحات : Moharram96r696
مدت : 00:08:45
کد: 103038
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید رضا نریمانیسید رضا نریمانی - شب هشتم محرم 96 - روضه حضرت عباس علیه السلام (روضه)            تعداد استفاده : 309
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج سید رضا نریمانی
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:59:00
توضیحات : Moharram96r696
مدت : 00:59:00
کد: 103037
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج مهدی اکبریحاج مهدی اکبری - ظهر روز نهم محرم 96 و ظهر تاسوعا - یهو همه دلم رو غم گرفت (روضه حضرت عباس علیه السلام)            تعداد استفاده : 674
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج مهدی اکبری
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:01:34
توضیحات : Moharram96r696
مدت : 00:01:34
کد: 103003
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج مهدی اکبریحاج مهدی اکبری - ظهر روز نهم محرم 96 و ظهر تاسوعا - بلند شو علمدار علم رو بلند کن (واحد سنگین)            تعداد استفاده : 648
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج مهدی اکبری
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:09:05
توضیحات : Moharram96r696
مدت : 00:09:05
کد: 102999
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج مهدی اکبریحاج مهدی اکبری - ظهر روز نهم محرم 96 و ظهر تاسوعا - ساقی ساقی علم بالا عباس (شور)            تعداد استفاده : 554
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج مهدی اکبری
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:03:05
توضیحات : Moharram96r696
مدت : 00:03:05
کد: 102996
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج مهدی اکبریحاج سعید قانع - شب نهم محرم 96 - زمین افتادی علمدارم (واحد)            تعداد استفاده : 621
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج مهدی اکبری
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:05:34
توضیحات : Moharram96r696
مدت : 00:05:34
کد: 102991
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی جواد مقدمکربلایی جواد مقدم - شب نهم محرم 96 - تا که پرچم ابوالفضل بالاست (شور زیبا)            تعداد استفاده : 691
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : کربلایی جواد مقدم
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:04:33
توضیحات : Moharram96r696
مدت : 00:04:33
کد: 102965
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی جواد مقدمکربلایی جواد مقدم - شب نهم محرم 96 - ای اهل حرم میر و علمدار نیامد (دو دمه)            تعداد استفاده : 580
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : کربلایی جواد مقدم
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:02:52
توضیحات : Moharram96r696
مدت : 00:02:52
کد: 102964
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی جواد مقدمکربلایی جواد مقدم - شب نهم محرم 96 - بلند شو علمدار علم رو بلند کن (واحد جدید)            تعداد استفاده : 631
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : کربلایی جواد مقدم
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:09:50
توضیحات : Moharram96r696
مدت : 00:09:50
کد: 102963
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسین سیب سرخیحاج حسین سیب سرخی - شب هشتم محرم 96 - یاعباس ماکو مثلک القمر (ذکر)            تعداد استفاده : 670
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج حسین سیب سرخی
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:09:56
توضیحات : Moharram96r696
مدت : 00:09:56
کد: 102918
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسین سیب سرخیحاج حسین سیب سرخی - شب نهم محرم 96 - روضه حضرت عباس علیه السلام (روضه)            تعداد استفاده : 590
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج حسین سیب سرخی
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:03:08
توضیحات : Moharram96r696
مدت : 00:03:08
کد: 102912
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسین سیب سرخیحاج حسین سیب سرخی - شب نهم محرم 96 - تو که برام علمداری (زمینه جدید)            تعداد استفاده : 586
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج حسین سیب سرخی
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:10:35
توضیحات : Moharram96r696
مدت : 00:10:35
کد: 102911
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسین سیب سرخیحاج حسین سیب سرخی - شب نهم محرم 96 - یاعباس ماکو مثلک القمر (ذکر)            تعداد استفاده : 469
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج حسین سیب سرخی
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:05:39
توضیحات : Moharram96r696
مدت : 00:05:39
کد: 102910
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسین سیب سرخیحاج حسین سیب سرخی - شب نهم محرم 96 - شاه مردا بعد از حیدره ابالفضل (شور جدید)            تعداد استفاده : 433
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج حسین سیب سرخی
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:07:08
توضیحات : Moharram96r696
مدت : 00:07:08
کد: 102909
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسین سیب سرخیحاج حسین سیب سرخی - شب نهم محرم 96 - شرمنده ام که دورم از تو اما زنده ام (شو جدید)            تعداد استفاده : 483
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج حسین سیب سرخی
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:02:58
توضیحات : Moharram96r696
مدت : 00:02:58
کد: 102908
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسین سیب سرخیحاج حسین سیب سرخی - شب نهم محرم 96 - یگانه شیر بیشه ی شجاعت (نوحه جدید)            تعداد استفاده : 484
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج حسین سیب سرخی
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:04:01
توضیحات : Moharram96r696
مدت : 00:04:01
کد: 102907
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسین سیب سرخیحاج حسین سیب سرخی - شب نهم محرم 96 - میزنم دم ز علمدار رشید حرم عشق (تک جدید)            تعداد استفاده : 482
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج حسین سیب سرخی
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:05:45
توضیحات : Moharram96r696
مدت : 00:05:45
کد: 102904
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سیدمجید بنی فاطمهحاج سید مجید بنی فاطمه - شب نهم محرم 96 - یا عباس جی بالماء لسکینه (شور جدید)            تعداد استفاده : 511
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج سیدمجید بنی فاطمه
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:03:42
توضیحات : Moharram96r696
مدت : 00:03:42
کد: 102878
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سیدمجید بنی فاطمهحاج سید مجید بنی فاطمه - شب نهم محرم 96 - علمدار لشکر چرا رو زمینی (روضه)            تعداد استفاده : 561
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج سیدمجید بنی فاطمه
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:10:16
توضیحات : Moharram96r696
مدت : 00:10:16
کد: 102841
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید مهدی میردامادحاج سید مهدی میرداماد - شب نهم محرم 96 - روضه حضرت عباس علیه السلام (روضه)            تعداد استفاده : 350
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:20:01
توضیحات : Moharram96r696
مدت : 00:20:01
کد: 102793
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج میثم مطیعیحاج میثم مطیعی - شب پنجم محرم 96 - شباهت شهادت حضرت عبدالله بن حسن (ع) با حضرت عباس (ع) (مقتل)            تعداد استفاده : 355
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج میثم مطیعی
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:06:36
توضیحات : Moharram96r696
مدت : 00:06:36
کد: 102753
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا طاهریحاج محمد رضا طاهری - شب نهم محرم 96 - من قمر آل الله عباسم (نوحه جدید)            تعداد استفاده : 419
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج محمدرضا طاهری
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:08:41
توضیحات : Moharram96r696
مدت : 00:08:41
کد: 102723
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا طاهریحاج محمد رضا طاهری - شب نهم محرم 96 - ای اهل حرم میر و علمدار نیامد (دو دمه)            تعداد استفاده : 419
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج محمدرضا طاهری
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:01:33
توضیحات : Moharram96r696
مدت : 00:01:33
کد: 102722
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی حسین طاهریکربلایی حسین طاهری - شب نهم محرم 96 - علی العباس واویلا (شور جدید)            تعداد استفاده : 245
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : کربلایی حسین طاهری
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:02:24
توضیحات : Moharram96r696
مدت : 00:02:24
کد: 102721
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا طاهریحاج محمد رضا طاهری - شب نهم محرم 96 - علمدار بزار باز لوای حرم و رودوشت (روضه)            تعداد استفاده : 407
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج محمدرضا طاهری
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:06:54
توضیحات : Moharram96r696
مدت : 00:06:54
کد: 102717
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا طاهریحاج محمد رضا طاهری - ظهر تاسوعا محرم 96 - عمو آب دارم می شنوم ناله ها رو (روضه)            تعداد استفاده : 387
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج محمدرضا طاهری
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:15:46
توضیحات : Moharram96r696
مدت : 00:15:46
کد: 102714
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا طاهریحاج محمد رضا طاهری - شب نهم محرم 96 - روضه حضرت عباس علیه السلام (روضه)            تعداد استفاده : 381
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج محمدرضا طاهری
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:11:31
توضیحات : Moharram96r696
مدت : 00:11:31
کد: 102701
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی حسین طاهریکربلایی حسین طاهری - شب هفتم محرم 96 - روی دست پدر اومد یه علمدار (تک جدید)            تعداد استفاده : 181
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : کربلایی حسین طاهری
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:04:43
توضیحات : Moharram96r696
مدت : 00:04:43
کد: 102680
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی محمدحسین حدادیانکربلایی محمدحسین حدادیان - روز تاسوعا محرم 96 - سوگند میخورم به علم (شور جدید)            تعداد استفاده : 539
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : کربلایی محمدحسین حدادیان
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:02:05
توضیحات : Moharram96r696
مدت : 00:02:05
کد: 102657
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی محمدحسین حدادیانکربلایی محمدحسین حدادیان - روز تاسوعا محرم 96 - یه مشک و یه سقا لب خشک دریا (واحد جدید)            تعداد استفاده : 467
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : کربلایی محمدحسین حدادیان
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:03:22
توضیحات : Moharram96r696
مدت : 00:03:22
کد: 102654
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سعید حدادیانحاج سعید حدادیان - روز تاسوعا محرم 96 - عمو جونم داره خیمه آتیش میگیره (زمینه جدید)            تعداد استفاده : 1063
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج سعید حدادیان
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:06:37
توضیحات : Moharram96r696
مدت : 00:06:37
کد: 102650
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سعید حدادیانحاج سعید حدادیان - روز تاسوعا محرم 96 - روضه حضرت عباس علیه السلام (روضه)            تعداد استفاده : 955
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج سعید حدادیان
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:03:44
توضیحات : Moharram96r696
مدت : 00:03:44
کد: 102649
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیحاج محمود کریمی - شب دهم محرم 96 - میزنم دم ز علمدار رشید (شور جدید)            تعداد استفاده : 237
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:04:48
توضیحات : Moharram96r696
مدت : 00:04:48
کد: 102611
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیحاج محمود کریمی - شام غریبان محرم 96 - یا عباس جیب الماء لسکینه (شور زیبا)            تعداد استفاده : 197
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:09:24
توضیحات : Moharram96r696
مدت : 00:09:24
کد: 102600
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیحاج محمود کریمی - شب هشتم محرم 96 - خبر به لیلا بده اى باد خزون (شور جدید)            تعداد استفاده : 201
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:03:01
توضیحات : Moharram96r696
مدت : 00:03:01
کد: 102597
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیحاج محمود کریمی - شب هشتم محرم 96 مسجدالهادی - خبر به لیلا بده ای باد خزون (شور جدید)            تعداد استفاده : 235
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:02:34
توضیحات : Moharram96r696
مدت : 00:02:34
کد: 102590
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیحاج محمود کریمی - شب نهم محرم 96 - ساقى لب تشنگان زاده ی (واحد جدید)            تعداد استفاده : 196
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:06:20
توضیحات : Moharram96r696
مدت : 00:06:20
کد: 102585
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیحاج محمود کریمی - شب نهم محرم 96 - اى علم افراشته در عالمین (دو دمه جدید)            تعداد استفاده : 165
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:05:48
توضیحات : Moharram96r696
مدت : 00:05:48
کد: 102583
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیحاج محمود کریمی - شب نهم محرم 96 - غرق به خون برادرم (شور جدید)            تعداد استفاده : 179
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:01:33
توضیحات : Moharram96r696
مدت : 00:01:33
کد: 102581
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیحاج محمود کریمی - شب نهم محرم 96 - وجه ابالفضل کانون عشقِه (شور جدید)            تعداد استفاده : 172
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:03:10
توضیحات : Moharram96r696
مدت : 00:03:10
کد: 102580
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج منصور ارضیحاج منصور ارضی - شب چهاردهم ماه صفر 95 - روضه حضرت عباس علیه السلام            تعداد استفاده : 323
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج منصور ارضی
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:07:35
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:07:35
کد: 101223
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید مهدی میردامادسید مهدی میرداماد - شب 25 صفر 95 - روضه حضرت عباس علیه السلام (روضه)            تعداد استفاده : 237
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:20:07
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:20:07
کد: 101040
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا طاهریحاج محمدرضا طاهری - شب 24 محرم 95 - به یکتایی ات قسم یکتاست عباس (مناجات)            تعداد استفاده : 294
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج محمدرضا طاهری
مناسبت : محرم الحرام
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:01:59
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:01:59
کد: 100823
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,022,633,944