خدمات تلفن همراه

    سخنرانی ها- دسته : سخنرانی ها- موضوع : 66 - تحریم

سخنرانی ها
موضوع : 66 - تحریم
   تعداد 3
استاد شهید مرتضی مطهریسوره تحریم آیات 1 تا 6            تعداد استفاده : 64
اثر : استاد شهید مرتضی مطهری
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:57:40
مدت : 00:57:40
کد: 26549
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شهید مرتضی مطهریسوره تحریم آیات 6 تا 8            تعداد استفاده : 71
اثر : استاد شهید مرتضی مطهری
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 01:02:39
مدت : 01:02:39
کد: 26548
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شهید مرتضی مطهریسوره تحریم آیات 9 تا 12            تعداد استفاده : 62
اثر : استاد شهید مرتضی مطهری
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:57:45
مدت : 00:57:45
کد: 26547
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,006,640,157