خدمات تلفن همراه

گنجینه معنوی تبیان شامل مراثی ، مدایح ، مناجات ، ادعیه ، اذان ، ترتیل ، تلاوت ، سخنرانی ، کلیپهای انتظار و دروس حوزوی ،- موضوع : 62 - جمعه- صفحه 2

موضوع : 62 - جمعه
   تعداد 42
شیخ جمعان العصیمیقرآن کریم سوره جمعه - حفص از عاصم140
ترتیل
اثر : شیخ جمعان العصیمی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 17097
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
شیخ جمال شاکر عبداللهقرآن کریم سوره جمعه - حفص از عاصم122
ترتیل
اثر : شیخ جمال شاکر عبدالله
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 16983
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
شیخ توفیق الصایغقرآن کریم سوره جمعه - حفص از عاصم142
ترتیل
اثر : شیخ توفیق الصایغ
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 16869
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
شیخ الزین محمد أحمدقرآن کریم سوره جمعه - حفص از عاصم156
ترتیل
اثر : شیخ الزین محمد أحمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 16755
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد ابراهیم الاخضرقرآن کریم سوره جمعه - حفص از عاصم132
ترتیل
اثر : استاد ابراهیم الاخضر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 16641
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
شیخ أکرم العلاقمیقرآن کریم سوره جمعه - حفص از عاصم144
ترتیل
اثر : شیخ أکرم العلاقمی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 16527
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد دکتر احمد احمد نعینعقرآن کریم سوره جمعه - حفص از عاصم157
ترتیل
اثر : استاد دکتر احمد احمد نعینع
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 16413
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
شیخ أحمد عامرقرآن کریم سوره جمعه - حفص از عاصم167
ترتیل
اثر : شیخ أحمد عامر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 16299
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
 أحمد صابرقرآن کریم سوره جمعه - حفص از عاصم178
ترتیل
اثر : أحمد صابر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 16185
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
شیخ أحمد بن علی العجمیقرآن کریم سوره جمعه - حفص از عاصم162
ترتیل
اثر : شیخ أحمد بن علی العجمی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 16071
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
شیخ أحمد الطرابلسیقرآن کریم سوره جمعه - حفص از عاصم163
ترتیل
اثر : شیخ أحمد الطرابلسی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 15957
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
شیخ أحمد الحواشیقرآن کریم سوره جمعه - حفص از عاصم161
ترتیل
اثر : شیخ أحمد الحواشی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 15843
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
شیخ ابوبکر الشاطریقرآن کریم سوره جمعه - حفص از عاصم156
ترتیل
اثر : شیخ ابوبکر الشاطری
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 15729
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد محمود شحات انورمقطع سوره مبارکه جمعه محمود شحات266
تلاوت
اثر : استاد محمود شحات انور
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : آپارات
زمان :
کد: 14537
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد کریم منصوریسوره مبارکه محمد 1 تا 9226
تلاوت
اثر : استاد کریم منصوری
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
زمان :
کد: 7228
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد محمد محمود طبلاویسوره مبارکه جمعه 1 تا 5156
تلاوت
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
زمان :
کد: 7158
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
استاد محمد محمود طبلاویسوره مبارکه محمد 1 تا 3146
تلاوت
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
زمان :
کد: 7144
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,881,597,711