خدمات تلفن همراه

دروس حوزوی- دسته : دروس حوزوی- موضوع : 62 - جمعه

دروس حوزوی
موضوع : 62 - جمعه
   تعداد 5
آیت الله العظمی جعفر سبحانیسوره جمعه / آیه 10 و 11            تعداد استفاده : 329
اثر : آیت الله العظمی جعفر سبحانی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:32:23
مدت : 00:32:23
کد: 40810
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله العظمی جعفر سبحانیسوره جمعه / آیه 9            تعداد استفاده : 322
اثر : آیت الله العظمی جعفر سبحانی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:27:42
مدت : 00:27:42
کد: 40808
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله العظمی جعفر سبحانیسوره جمعه / آیه 6 - یهود            تعداد استفاده : 353
اثر : آیت الله العظمی جعفر سبحانی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:25:44
مدت : 00:25:44
کد: 40807
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله العظمی جعفر سبحانیسوره جمعه / مشخصات کلی سوره +آیه 1            تعداد استفاده : 346
اثر : آیت الله العظمی جعفر سبحانی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:31:47
مدت : 00:31:47
کد: 40806
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله العظمی جعفر سبحانیسوره جمعه / آیه 2            تعداد استفاده : 359
اثر : آیت الله العظمی جعفر سبحانی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:31:10
مدت : 00:31:10
کد: 40805
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,999,877,878