خدمات تلفن همراه

دروس حوزوی- دسته : دروس حوزوی- موضوع : 61 - صف

دروس حوزوی
موضوع : 61 - صف
   تعداد 10
آیت الله العظمی جعفر سبحانیسوره صفّ / آیه 6 و 7            تعداد استفاده : 89
اثر : آیت الله العظمی جعفر سبحانی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:30:22
مدت : 00:30:22
کد: 40822
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله العظمی جعفر سبحانیسوره صفّ / آیات 10 تا 12            تعداد استفاده : 90
اثر : آیت الله العظمی جعفر سبحانی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:27:12
مدت : 00:27:12
کد: 40821
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله العظمی جعفر سبحانیسوره صفّ / آیه 5            تعداد استفاده : 97
اثر : آیت الله العظمی جعفر سبحانی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:30:31
مدت : 00:30:31
کد: 40820
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله العظمی جعفر سبحانیسوره صفّ / آیه 5 و 6            تعداد استفاده : 104
اثر : آیت الله العظمی جعفر سبحانی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:24:05
مدت : 00:24:05
کد: 40819
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله العظمی جعفر سبحانیسوره صفّ / آیه 6            تعداد استفاده : 99
اثر : آیت الله العظمی جعفر سبحانی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:29:58
مدت : 00:29:58
کد: 40818
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله العظمی جعفر سبحانیسوره صفّ / آیه 3            تعداد استفاده : 89
اثر : آیت الله العظمی جعفر سبحانی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:30:24
مدت : 00:30:24
کد: 40817
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله العظمی جعفر سبحانیسوره صفّ / آیه 4 - جهاد            تعداد استفاده : 93
اثر : آیت الله العظمی جعفر سبحانی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:24:26
مدت : 00:24:26
کد: 40816
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله العظمی جعفر سبحانیسوره صفّ / مشخصات کلی سوره + آیه 1            تعداد استفاده : 91
اثر : آیت الله العظمی جعفر سبحانی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:23:50
مدت : 00:23:50
کد: 40815
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله العظمی جعفر سبحانیسوره صفّ / آیه 1 و 2            تعداد استفاده : 98
اثر : آیت الله العظمی جعفر سبحانی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:31:31
مدت : 00:31:31
کد: 40814
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله العظمی جعفر سبحانیسوره صفّ / آیه 2 و 3            تعداد استفاده : 94
اثر : آیت الله العظمی جعفر سبحانی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:30:02
مدت : 00:30:02
کد: 40813
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,999,905,074