خدمات تلفن همراه

    سخنرانی ها- دسته : سخنرانی ها- موضوع : 60 - ممتحنه

سخنرانی ها
موضوع : 60 - ممتحنه
   تعداد 4
استاد شهید مرتضی مطهریسوره ممتحنه آیات 1 تا 11            تعداد استفاده : 373
اثر : استاد شهید مرتضی مطهری
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 01:02:25
مدت : 01:02:25
کد: 26586
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شهید مرتضی مطهریسوره ممتحنه آیات 11 تا 22            تعداد استفاده : 371
اثر : استاد شهید مرتضی مطهری
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:55:34
مدت : 00:55:34
کد: 26585
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شهید مرتضی مطهریسوره ممتحنه آیات 1 تا 11            تعداد استفاده : 354
اثر : استاد شهید مرتضی مطهری
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 01:02:25
مدت : 01:02:25
کد: 26566
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شهید مرتضی مطهریسوره ممتحنه آیات 11 تا 22            تعداد استفاده : 380
اثر : استاد شهید مرتضی مطهری
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:55:34
مدت : 00:55:34
کد: 26565
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,006,618,394