خدمات تلفن همراه

گنجینه معنوی تبیان شامل مراثی ، مدایح ، مناجات ، ادعیه ، اذان ، ترتیل ، تلاوت ، سخنرانی ، کلیپهای انتظار و دروس حوزوی ،- موضوع : 60 - ممتحنه

موضوع : 60 - ممتحنه
   تعداد 47
استاد محمد صدیق منشاویالممتحنة الصف319
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 86066
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد سعید مسلمالممتحنه وقصار السور439
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 82716
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد سعید مسلمالممتحنة والقیامة وقصار382
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 82715
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد سعید مسلمالممتحنة والفجر والقصار والفاتحة450
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 82714
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد سعید مسلمالممتحنة294
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 82259
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد سعید مسلمالممتحنة والقصار ختام عزاء عزبة یوسف صدى صوت رائعة290
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 82258
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالممتحنة والصف403
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 79068
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالممتحنة والصف (2)330
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 77403
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
 محمود أبو الوفا الصعیدىالممتحنة والصف357
تلاوت
اثر : محمود أبو الوفا الصعیدى
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 68388
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد کامل یوسف البهتیمیالممتحنة 11-13 الصف 1-9317
تلاوت
اثر : استاد کامل یوسف البهتیمی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 67376
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد محمد عبدالعزیزحصانالممتحنه والصف345
تلاوت
اثر : استاد محمد عبدالعزیزحصان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 64495
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد محمود خلیل الحصریالممتحنة اذاعة617
تلاوت
اثر : استاد محمود خلیل الحصری
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 60275
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد محمود خلیل الحصریالممتحنة384
تلاوت
اثر : استاد محمود خلیل الحصری
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 60129
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد محمود خلیل الحصریالممتحنة 7-13 الصف الجمعة406
تلاوت
اثر : استاد محمود خلیل الحصری
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 60128
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد انور شحات محمد انورالممتحنه وأول سوره الصف337
تلاوت
اثر : استاد انور شحات محمد انور
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 58453
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
شیخ صالح العلیمیالممتحنة 26-1-2007321
تلاوت
اثر : شیخ صالح العلیمی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 56782
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد شهید مرتضی مطهریسوره ممتحنه آیات 1 تا 11330
سخنرانی ها
اثر : استاد شهید مرتضی مطهری
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 01:02:25
زمان : 01:02:25
کد: 26586
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد شهید مرتضی مطهریسوره ممتحنه آیات 11 تا 22334
سخنرانی ها
اثر : استاد شهید مرتضی مطهری
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 00:55:34
زمان : 00:55:34
کد: 26585
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد شهید مرتضی مطهریسوره ممتحنه آیات 1 تا 11316
سخنرانی ها
اثر : استاد شهید مرتضی مطهری
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 01:02:25
زمان : 01:02:25
کد: 26566
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد شهید مرتضی مطهریسوره ممتحنه آیات 11 تا 22344
سخنرانی ها
اثر : استاد شهید مرتضی مطهری
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 00:55:34
زمان : 00:55:34
کد: 26565
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
شیخ طارق عبدالغنی دعوبقرآن کریم سوره ممتحنه - حفص از عاصم682
ترتیل
اثر : شیخ طارق عبدالغنی دعوب
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 18691
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
شیخ صلاح بو خاطرقرآن کریم سوره ممتحنه - حفص از عاصم509
ترتیل
اثر : شیخ صلاح بو خاطر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 18577
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
شیخ صابر عبدالحکمقرآن کریم سوره ممتحنه - حفص از عاصم412
ترتیل
اثر : شیخ صابر عبدالحکم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 18463
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
شیخ شیرزاد عبدالرحمن طاهرقرآن کریم سوره ممتحنه - حفص از عاصم381
ترتیل
اثر : شیخ شیرزاد عبدالرحمن طاهر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 18349
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
 سید رمضانقرآن کریم سوره ممتحنه - حفص از عاصم305
ترتیل
اثر : سید رمضان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 18235
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,928,818,425