خدمات تلفن همراه

تلاوت- دسته : تلاوت- موضوع : 49 - حجرات

تلاوت
موضوع : 49 - حجرات
   تعداد 9
استاد محمد اللیثیتلاوت مجلسی سوره های مبارکه حجرات و ق            تعداد استفاده : 1677
اثر : استاد محمد اللیثی
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 05:41
مدت : 05:41
کد: 89069
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شحات محمد انورسوره مبارکه حجرات ،آیه 13 تا 18 ،ق 1 تا 8 منبع:سایت تلاوت            تعداد استفاده : 972
اثر : استاد شحات محمد انور
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 10364
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد مصطفی اسماعیلسوره مبارکه حجرات ، شمس            تعداد استفاده : 825
اثر : استاد مصطفی اسماعیل
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 10316
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد مصطفی اسماعیلسوره مبارکه حجرات ، ق 13 تا آخر            تعداد استفاده : 1373
اثر : استاد مصطفی اسماعیل
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 10274
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد مصطفی اسماعیلسوره مبارکه حجرات 13 تا آخر ، ق 1 تا 22 ، طارق ، انشراح            تعداد استفاده : 1000
اثر : استاد مصطفی اسماعیل
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 10272
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد مصطفی اسماعیلسوره مبارکه حجرات 31 تا آخر ، ق 1 تا 22 ، طارق ، انشراح            تعداد استفاده : 779
اثر : استاد مصطفی اسماعیل
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 10270
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد مصطفی اسماعیلسوره مبارکه حجرات 13 تا پایان ، ق ، انشراح ، توحید ،            تعداد استفاده : 1604
اثر : استاد مصطفی اسماعیل
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 10258
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد محمود طبلاویسوره مبارکه حجرات 1 تا 3            تعداد استفاده : 309
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 7146
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد مصطفی اسماعیلسوره مبارکه حجرات، ق، انشراح و اخلاص            تعداد استفاده : 3773
اثر : استاد مصطفی اسماعیل
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 52:56
توضیحات : تلاوت سوره های حجرات، ق، انشراح و اخلاص با صدای استاد مصطفی اسماعیل (52:56)
مدت : 52:56
کد: 6413
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,003,720,581