خدمات تلفن همراه

گنجینه معنوی تبیان شامل مراثی ، مدایح ، مناجات ، ادعیه ، اذان ، ترتیل ، تلاوت ، سخنرانی ، کلیپهای انتظار و دروس حوزوی ،- موضوع : 45 - جاثیه

موضوع : 45 - جاثیه
   تعداد 49
استاد محمد صدیق منشاویالجاثیة 1-30 لیبیا283
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 86406
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویالجاثیة 1-30184
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 85814
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سعید مسلمالجاثیة والمدثر203
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 82563
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سعید مسلمالجاثیة والمدثر والإنشقاق والفجر 1195
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 82562
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سعید مسلمالجاثیة والإنشقاق والعلق194
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 82561
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سعید مسلمالجاثیة 2190
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 82560
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سعید مسلمالجاثیة والمدثر والإنشقاق والفجر212
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 82106
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سعید مسلمالجاثیة والقصار ذکرى أربعین عبدالوهاب العراقی90204
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 82105
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سعید مسلمالجاثیة والأحقاف201
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 82104
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سعید مسلمالجاثیة 1214
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 82103
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالجاثیة (3)212
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 78443
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالجاثیة207
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 76779
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالجاثیة (2)207
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 76778
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شعبان عبدالعزیز صیادالجاثیة283
تلاوت
اثر : استاد شعبان عبدالعزیز صیاد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 68125
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمود خلیل الحصریالجاثیة 20-37288
تلاوت
اثر : استاد محمود خلیل الحصری
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 60226
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمود خلیل الحصریالجاثیة 1-21279
تلاوت
اثر : استاد محمود خلیل الحصری
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 60225
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمود خلیل الحصریالجاثیة210
تلاوت
اثر : استاد محمود خلیل الحصری
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 60080
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمود خلیل الحصریالجاثیة 12-37 الاحقاف 1-9205
تلاوت
اثر : استاد محمود خلیل الحصری
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 60079
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شهید مرتضی مطهریسوره جاثیه آیات 1 تا 6278
سخنرانی ها
اثر : استاد شهید مرتضی مطهری
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 00:56:54
زمان : 00:56:54
کد: 26605
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شهید مرتضی مطهریسوره جاثیه آیات 7 تا 12260
سخنرانی ها
اثر : استاد شهید مرتضی مطهری
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 01:02:48
زمان : 01:02:48
کد: 26604
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ طارق عبدالغنی دعوبقرآن کریم سوره جاثیه - حفص از عاصم372
ترتیل
اثر : شیخ طارق عبدالغنی دعوب
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 18676
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ صلاح بو خاطرقرآن کریم سوره جاثیه - حفص از عاصم239
ترتیل
اثر : شیخ صلاح بو خاطر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 18562
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ صابر عبدالحکمقرآن کریم سوره جاثیه - حفص از عاصم210
ترتیل
اثر : شیخ صابر عبدالحکم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 18448
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ شیرزاد عبدالرحمن طاهرقرآن کریم سوره جاثیه - حفص از عاصم202
ترتیل
اثر : شیخ شیرزاد عبدالرحمن طاهر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 18334
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 سید رمضانقرآن کریم سوره جاثیه - حفص از عاصم186
ترتیل
اثر : سید رمضان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 18220
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,818,158,749