خدمات تلفن همراه

    سخنرانی ها- دسته : سخنرانی ها- موضوع : امام هادی علیه السلام

سخنرانی ها
موضوع : امام هادی علیه السلام
   تعداد 21
مرحوم حجت الاسلام فلسفیامام هادی علیه السلام و متوکل عباسی            تعداد استفاده : 371
اثر : مرحوم حجت الاسلام فلسفی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 03:51
مدت : 03:51
کد: 41818
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مرحوم حجت الاسلام فلسفیاسارت نیمه شب امام هادی علیه السلام            تعداد استفاده : 320
اثر : مرحوم حجت الاسلام فلسفی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 05:15
مدت : 05:15
کد: 41817
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مرحوم حجت الاسلام فلسفیآزارهای متوکل به امام علی النقی الهادی علیه السلام / برنامه رادیویی بهره ای از کلام بزرگان            تعداد استفاده : 262
اثر : مرحوم حجت الاسلام فلسفی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 03:37
مدت : 03:37
کد: 41646
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین قرائتیسیره تربیتی امام هادی علیه السلام            تعداد استفاده : 339
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:45:17
مدت : 00:45:17
کد: 35589
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین قرائتیشیوه تربیت امام هادی علیه السلام            تعداد استفاده : 240
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:49:30
مدت : 00:49:30
کد: 35564
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین قرائتیامام هادی علیه السلام ، دوران زندگی            تعداد استفاده : 199
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:46:19
مدت : 00:46:19
کد: 35432
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین قرائتیدوران امامت امام هادی ع            تعداد استفاده : 187
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:28:52
مدت : 00:28:52
کد: 34507
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین پناهیانولایت امام هادی -ع و جامعه کبیره 25/3/91            تعداد استفاده : 245
اثر : حجت الاسلام و المسلمین پناهیان
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:40:44
مدت : 00:40:44
کد: 32343
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعیداستانهای 14معصوم-امام هادی علیه السلام شکر نعمت            تعداد استفاده : 419
اثر : حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:36
مدت : 00:36
کد: 30688
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین فاطمی نیاداستان های اخلاقی - امام هادی و همسایه            تعداد استفاده : 323
اثر : حجت الاسلام و المسلمین فاطمی نیا
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 01:01
مدت : 01:01
کد: 27524
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین فاطمی نیاعصر امام هادی علیه السلام و دشواریهای آن            تعداد استفاده : 255
اثر : حجت الاسلام و المسلمین فاطمی نیا
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:30:22
مدت : 00:30:22
کد: 27186
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام والمسلمین سید حسین مومنیشهادت امام هادی علیه السلام            تعداد استفاده : 464
اثر : حجت الاسلام والمسلمین سید حسین مومنی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:50:46
مدت : 00:50:46
کد: 26877
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله العظمی وحید خراسانیبیانات معظم له به مناسبت شهادت حضرت امام هادی علیه السلام            تعداد استفاده : 296
اثر : آیت الله العظمی وحید خراسانی
نوع فایل : صوت
سایت : دفتر آیت الله العظمی وحید خراسانی
مدت : 38:50
توضیحات : 3 خرداد 1391 زمان: 38:50
مدت : 38:50
کد: 23433
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله العظمی وحید خراسانیبیانات معظم له به مناسبت شهادت حضرت امام هادی علیه السلام            تعداد استفاده : 245
اثر : آیت الله العظمی وحید خراسانی
نوع فایل : فیلم
سایت : دفتر آیت الله العظمی وحید خراسانی
مدت : 38:50
توضیحات : 3 خرداد 1391 زمان: 38:50
مدت : 38:50
کد: 23432
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله العظمی وحید خراسانیبیانات معظم له به مناسبت شهادت امام هادی علیه السلام            تعداد استفاده : 204
اثر : آیت الله العظمی وحید خراسانی
نوع فایل : صوت
سایت : دفتر آیت الله العظمی وحید خراسانی
مدت : 40:41
توضیحات : 10 اردیبهشت 1393 زمان: 40:41
مدت : 40:41
کد: 23388
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله العظمی وحید خراسانیبیانات معظم له به مناسبت شهادت امام هادی علیه السلام            تعداد استفاده : 170
اثر : آیت الله العظمی وحید خراسانی
نوع فایل : فیلم
سایت : دفتر آیت الله العظمی وحید خراسانی
مدت : 40:41
توضیحات : 10 اردیبهشت 1393 زمان: 40:41
مدت : 40:41
کد: 23387
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله العظمی وحید خراسانیبیانات معظم له در دیدار جمعی از مبلغین اعزامی به مناسبت شهادت امام هادی ع            تعداد استفاده : 160
اثر : آیت الله العظمی وحید خراسانی
نوع فایل : فیلم
سایت : دفتر آیت الله العظمی وحید خراسانی
مدت : 00:26:20
توضیحات : 27 فروردین 1394 زمان: 00:26:20
مدت : 00:26:20
کد: 23376
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله العظمی وحید خراسانیبیانات معظم له در دیدار جمعی از مبلغین اعزامی به مناسبت شهادت امام هادی ع            تعداد استفاده : 175
اثر : آیت الله العظمی وحید خراسانی
نوع فایل : صوت
سایت : دفتر آیت الله العظمی وحید خراسانی
مدت : 00:26:20
توضیحات : 27 فروردین 1394 زمان: 00:26:20
مدت : 00:26:20
کد: 23375
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله العظمی وحید خراسانیبیانات معظم له به مناسبت شهادت حضرت امام هادی علیه السلام 1436 قمری            تعداد استفاده : 164
اثر : آیت الله العظمی وحید خراسانی
نوع فایل : فیلم
سایت : دفتر آیت الله العظمی وحید خراسانی
مدت : 00:09:30
توضیحات : ? اردیبهشت ???? زمان: 00:09:30
مدت : 00:09:30
کد: 23374
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله العظمی جوادی آملیچند حدیث کوتاه از امام هادی علیه السلام            تعداد استفاده : 326
اثر : آیت الله العظمی جوادی آملی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 21633
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله العظمی جوادی آملیمبارزه با خرافات            تعداد استفاده : 276
اثر : آیت الله العظمی جوادی آملی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 21632
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,006,619,864