خدمات تلفن همراه

مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام- دسته : مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام- موضوع : امام هادی علیه السلام

مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
موضوع : امام هادی علیه السلام
   تعداد 96
حاج منصور ارضیاجازه هست مرغ دل کبوتر حرم شود            تعداد استفاده : 1266
اثر : حاج منصور ارضی
مناسبت : ذی الحجه
نوع فایل : فیلم
سایت : تبیان
توضیحات : و با فرشته های وحی عشق هم قدم شود/ اجازه هست این کبوتر نشسته در حرم/ پر شکسته اش برای مدح تان قلم شود ... مدح امام هادی علیه السلام با نوای حاج منصور ارضی در حسینیه صنف لباس فروشان تهران .
مدت :
کد: 106199
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا طاهریبرای عشق دوباره بهانه پیدا شد            تعداد استفاده : 1119
اثر : حاج محمدرضا طاهری
مناسبت : ذی الحجه
نوع فایل : کلیپ تصویر
سایت : تبیان
توضیحات : برای عشق دوباره بهانه پیدا شد/ بهانه ی غزلی عاشقانه پیدا شد/ طنین آمدن چیست این که از طربش/ قلم به شور رسید و ترانه پیدا شد ... مولودی میلاد امام هادی علیه السلام با نوای محمدرضا طاهری .
مدت :
کد: 106198
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید مهدی میرداماداز عرش خدا بوی گل زهرا میاد            تعداد استفاده : 959
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
مناسبت : ذی الحجه
نوع فایل : کلیپ تصویر
سایت : تبیان
توضیحات : از عرش خدا بوی گل زهرا میاد/ خورشید هُدی میتابه رو دست جواد/ با نغمه شادی پیچیده صدای منادی/ میخونه سرود ولادت که اومده حضرت هادی ... سرود میلاد امام علی النقی علیه السلام با نوای سیدمهدی میرداماد .
مدت :
کد: 106197
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج مهدی اکبریدوباره غرق تو شادی ام            تعداد استفاده : 1053
اثر : حاج مهدی اکبری
مناسبت : ذی الحجه
نوع فایل : کلیپ تصویر
سایت : تبیان
توضیحات : دوباره غرق تو شادی ام/ چشم به راه یک منادی ام/ زائر باب الجوادیم/ گدای سامره ی امام هادیم ... مولودی شاد ولادت امام هادی علیه السلام با نوای مهدی اکبری تولیدی شبکه هادی تی وی .
مدت :
کد: 106196
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا طاهریهادی زهرا خوش آمدی            تعداد استفاده : 1050
اثر : حاج محمدرضا طاهری
مناسبت : ذی الحجه
نوع فایل : کلیپ تصویر
سایت : تبیان
توضیحات : مولودی خوانی امام هادی علیه السلام با صدای محمدرضا طاهری ، شب شوره و غم از تو سینه ها فراریه/جای پای عاشقی رو دیوار دلامون از آقا یادگاری/ دل ما کبوتر برای تو می پره ...
مدت :
کد: 106195
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا طاهریطلعت هادی            تعداد استفاده : 1034
اثر : حاج محمدرضا طاهری
مناسبت : ذی الحجه
نوع فایل : کلیپ تصویر
سایت : تبیان
توضیحات : مولودی خوانی شاد ولادت حضرت علی النقی علیه السلام با صدای محمدرضا طاهری، پر از شادی زمین و آسمانه/گل زهرا به دامان سمانه/بریزید گل بریزید گل به پایش/که جد اطهر صاحب زمانه ...
مدت :
کد: 106194
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید مهدی میردامادآقا منو ببر سامرا            تعداد استفاده : 962
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
مناسبت : ذی الحجه
نوع فایل : کلیپ تصویر
سایت : تبیان
توضیحات : مولودی خوانی ولادت حضرت امام هادی علیه السلام با نوای سید مهدی میرداماد، ماه شهر سامرایی تو آئینه ی خدایی/عشق حضرت جواد و نوه ی امام رضایی ...
مدت :
کد: 106193
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا طاهریآمده هادی دلها            تعداد استفاده : 1024
اثر : حاج محمدرضا طاهری
مناسبت : ذی الحجه
نوع فایل : کلیپ تصویر
سایت : تبیان
توضیحات : بر لب حور و ملک ترانه / جلوه گر شده ماه یگانه / امشب هر ستاره ای می گرده / بر دور سر گل سمانه / گل بریزید سر راه گل باغ مرتضی
مدت :
کد: 106192
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا طاهریمجنون علی ابن جواد (ع)            تعداد استفاده : 1039
اثر : حاج محمدرضا طاهری
مناسبت : ذی الحجه
نوع فایل : کلیپ تصویر
سایت : تبیان
توضیحات : مولودی ویژه ولادت با سعادت امام هادی (ع) با نوای حاج محمد طاهری . هنگامه ی شادی شده / لطف خدادادی شده / شهر مدینه غرق نور ، از طلعت هادی شده
مدت :
کد: 106191
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا طاهرییابن زهرا، امام هادی            تعداد استفاده : 1023
اثر : حاج محمدرضا طاهری
مناسبت : ذی الحجه
نوع فایل : کلیپ تصویر
سایت : تبیان
توضیحات : مولا مولا یابن زهرا / امام هادی / ابوالحسن کنیه و علی بود نام او / ز حور دل میبرد کبوتر بام او / پرندگان هوا شیفتة دام او /درندگان زمین اشک فشان رام او / چشمة آب حیات جرعه‌ای از جام او
مدت :
کد: 106190
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید مهدی میردامادآقا منو ببر سامرا            تعداد استفاده : 909
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
مناسبت : ذی الحجه
نوع فایل : فیلم
سایت : تبیان
توضیحات : ماه شهر سامرایی تو آیینه خدایی/ عشق حضرت جواد و نوه امام رضایی/ می خونم دوباره در زیارت جامعه کبیره/ که شفاعت شما خانواده دستمو بگیره ... مولودی خوانی سید مهدی میرداماد به مناسبت ولادت امام هادی علیه السلام.
مدت :
کد: 106189
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج مهدی سلحشورزده شیطان ضجه به ماه ذی الحجه            تعداد استفاده : 415
اثر : حاج مهدی سلحشور
مناسبت : ذی الحجه
نوع فایل : فیلم
سایت : تبیان
توضیحات : زده شیطان ضجه به ماه ذی الحجه/ که کامل شد ماه روی هادی/ سمانه شد مادر به همنام حیدر/ تو آرامش قلب جوادی ... سرودی با صدای حاج مهدی سلحشور به مناسبت میلاد با سعادت امام هادی علیه السلام.
مدت :
کد: 97953
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید مهدی میردامادآقا منو ببر سامره            تعداد استفاده : 190
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
مناسبت : ذی الحجه
نوع فایل : فیلم
سایت : تبیان
توضیحات : ماه شهر سامرایی تو آیینه خدایی/ عشق حضرت جواد و نوه امام رضایی/ می خونم دوباره در زیارت جامعه کبیره/ که شفاعت شما خانواده دستمو بگیره ... مولودی خوانی سید مهدی میرداماد به مناسبت ولادت امام هادی علیه السلام.
مدت :
کد: 97952
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا طاهریآمده هادی دلها            تعداد استفاده : 290
اثر : حاج محمدرضا طاهری
مناسبت : ذی الحجه
نوع فایل : کلیپ تصویر
سایت : تبیان
توضیحات : بر لب حور و ملک ترانه / جلوه گر شده ماه یگانه / امشب هر ستاره ای می گرده / بر دور سر گل سمانه / گل بریزید سر راه گل باغ مرتضی
مدت :
کد: 97951
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید مهدی میردامادآقا منو ببر سامرا            تعداد استفاده : 189
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
مناسبت : ذی الحجه
نوع فایل : کلیپ تصویر
سایت : تبیان
توضیحات : مولودی خوانی ولادت حضرت امام هادی علیه السلام با نوای سید مهدی میرداماد، ماه شهر سامرایی تو آئینه ی خدایی/عشق حضرت جواد و نوه ی امام رضایی ...
مدت :
کد: 97950
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا طاهریطلعت هادی            تعداد استفاده : 304
اثر : حاج محمدرضا طاهری
مناسبت : ذی الحجه
نوع فایل : کلیپ تصویر
سایت : تبیان
توضیحات : مولودی خوانی شاد ولادت حضرت علی النقی علیه السلام با صدای محمدرضا طاهری، پر از شادی زمین و آسمانه/گل زهرا به دامان سمانه/بریزید گل بریزید گل به پایش/که جد اطهر صاحب زمانه ...
مدت :
کد: 97949
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 مولانا ابالحسن یا هادی ابالحسن            تعداد استفاده : 147
مناسبت : ذی الحجه
نوع فایل : کلیپ تصویر
سایت : تبیان
توضیحات : همخوانی شاد ولادت پر سرور امام هادی علیه السلام، بگو ستاره ها روند که نور ماه آمده/او که به شمس و کهکشان سوی گواه آمده/آمده آن که آسمان گشته همیشه گرد او ...
مدت :
کد: 97948
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج مهدی اکبریدوباره غرق تو شادی ام            تعداد استفاده : 351
اثر : حاج مهدی اکبری
مناسبت : ذی الحجه
نوع فایل : کلیپ تصویر
سایت : تبیان
توضیحات : دوباره غرق تو شادی ام/ چشم به راه یک منادی ام/ زائر باب الجوادیم/ گدای سامره ی امام هادیم ... مولودی شاد ولادت امام هادی علیه السلام با نوای مهدی اکبری تولیدی شبکه هادی تی وی .
مدت :
کد: 97947
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا طاهریبرای عشق دوباره بهانه پیدا شد            تعداد استفاده : 279
اثر : حاج محمدرضا طاهری
مناسبت : ذی الحجه
نوع فایل : کلیپ تصویر
سایت : تبیان
توضیحات : برای عشق دوباره بهانه پیدا شد/ بهانه ی غزلی عاشقانه پیدا شد/ طنین آمدن چیست این که از طربش/ قلم به شور رسید و ترانه پیدا شد ... مولودی میلاد امام هادی علیه السلام با نوای محمدرضا طاهری .
مدت :
کد: 97946
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج میثم مطیعیحاج میثم مطیعی - سال 1395 - میلاد امام هادی علیه السلام - خوشا سرود «لافتی» به لحن ذوالفقاری اش            تعداد استفاده : 174
اثر : حاج میثم مطیعی
مناسبت : ذی الحجه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:14:25
توضیحات : ImamHadi96
مدت : 00:14:25
کد: 97945
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 برادر وحید نادری - سال 1395 - میلاد امام هادی علیه السلام - ارباب بی سرم از عالمی سره، هر شب نگم حسین خوابم نمی بره (سرود)            تعداد استفاده : 68
مناسبت : ذی الحجه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:03:22
توضیحات : ImamHadi96
مدت : 00:03:22
کد: 97944
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج میثم مطیعیحاج میثم مطیعی - سال 1395 - میلاد امام هادی علیه السلام - ای جان جانان، یا مولا یا هادی (سرود)            تعداد استفاده : 148
اثر : حاج میثم مطیعی
مناسبت : ذی الحجه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:07:44
توضیحات : ImamHadi96
مدت : 00:07:44
کد: 97943
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 سید حمید رضا برقعی - سال 1395 - ولادت امام هادی علیه السلام            تعداد استفاده : 72
مناسبت : ذی الحجه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:17:52
توضیحات : ImamHadi96
مدت : 00:17:52
کد: 97942
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج مهدی سماواتیحاج مهدی سماواتی- میلاد امام هادی (ع)- بی نیاز از صبح عیدم زانکه عید من تویی (مدح)-(صوتی-1395/06/27 )            تعداد استفاده : 455
اثر : حاج مهدی سماواتی
مناسبت : ذی الحجه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:04:02
توضیحات : ImamHadi96
مدت : 00:04:02
کد: 97941
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 کربلایی جبار بذری - سال 1394 - میلاد امام هادی علیه السلام - روی لبا عطر شادی اومد (شور)            تعداد استفاده : 76
مناسبت : ذی الحجه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:01:55
توضیحات : ImamHadi96
مدت : 00:01:55
کد: 97940
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 کربلایی جبار بذری - سال 1394 - میلاد امام هادی علیه السلام - خواندنی بود، خواندنی تر شد (مدح)            تعداد استفاده : 31
مناسبت : ذی الحجه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:04:13
توضیحات : ImamHadi96
مدت : 00:04:13
کد: 97939
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمد رضا بذریحاج محمدرضا بذری - سال 1394 - میلاد امام هادی علیه السلام - یادتان هست نوشتم که دعا میخواندم (مدح)            تعداد استفاده : 195
اثر : حاج محمد رضا بذری
مناسبت : ذی الحجه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:09:19
توضیحات : ImamHadi96
مدت : 00:09:19
کد: 97938
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 حاج ابوذر بیوکافی- ولادت امام هادی(ع)- شب عشق شب شوره شب حال، عیدی ما را خدا نده محاله(شور) - (صوتی-1393)            تعداد استفاده : 47
مناسبت : ذی الحجه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:04:26
توضیحات : ImamHadi96
مدت : 00:04:26
کد: 97937
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج میثم مطیعیحاج میثم مطیعی - سال 1391 - میلاد امام هادی النقی علیه السلام - آستان خدا کمال شما، هفت پرواز زیر بال شما            تعداد استفاده : 127
اثر : حاج میثم مطیعی
مناسبت : ذی الحجه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:11:45
توضیحات : ImamHadi96
مدت : 00:11:45
کد: 97936
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج مهدی سلحشورحاج مهدی سلحشور - سال 1395 - ولادت امام هادی علیه السلام - چیزی که ندارم ببرم محضر ارباب (شور)            تعداد استفاده : 286
اثر : حاج مهدی سلحشور
مناسبت : ذی الحجه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:02:20
توضیحات : ImamHadi96
مدت : 00:02:20
کد: 97935
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سیدمجید بنی فاطمهسید مجید بنی فاطمه - سال 1395 - ولادت امام هادی علیه السلام - ایوان نجف عجب صفایی دارد (مدح)            تعداد استفاده : 87
اثر : حاج سیدمجید بنی فاطمه
مناسبت : ذی الحجه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:06:02
توضیحات : ImamHadi96
مدت : 00:06:02
کد: 97934
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سیدمجید بنی فاطمهسید مجید بنی فاطمه - سال 1395 - ولادت امام هادی علیه السلام - دوباره یکی اومده دل میبره ساده (سرود)            تعداد استفاده : 92
اثر : حاج سیدمجید بنی فاطمه
مناسبت : ذی الحجه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:08:09
توضیحات : ImamHadi96
مدت : 00:08:09
کد: 97933
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سیدمجید بنی فاطمهسید مجید بنی فاطمه - سال 1395 - ولادت امام هادی علیه السلام - مدح            تعداد استفاده : 106
اثر : حاج سیدمجید بنی فاطمه
مناسبت : ذی الحجه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:07:43
توضیحات : ImamHadi96
مدت : 00:07:43
کد: 97932
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج مهدی سلحشورحاج مهدی سلحشور - سال 1395 - ولادت امام هادی علیه السلام - اگه دل دادی زغم آزادی (سرود)            تعداد استفاده : 283
اثر : حاج مهدی سلحشور
مناسبت : ذی الحجه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:04:03
توضیحات : ImamHadi96
مدت : 00:04:03
کد: 97931
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج مهدی سلحشورحاج مهدی سلحشور - سال 1395 - ولادت امام هادی علیه السلام - مدح            تعداد استفاده : 288
اثر : حاج مهدی سلحشور
مناسبت : ذی الحجه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:07:10
توضیحات : ImamHadi96
مدت : 00:07:10
کد: 97930
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسین سازورحاج حسین سازور -گلچین ولادت امام هادی (ع)-کیستم من ، مظهر کل صفات کبریایم(واحد)-(صوتی)            تعداد استفاده : 207
اثر : حاج حسین سازور
مناسبت : ذی الحجه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:07:11
توضیحات : ImamHadi96
مدت : 00:07:11
کد: 97929
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسین سازورحاج حسین سازور -گلچین ولادت حضرت هادی(ع)-تو آسمون شهر مدینه صوت منادی رسید، همه ملائک میگن به شادی امام هادی رسید(سرود)-(صوتی)            تعداد استفاده : 211
اثر : حاج حسین سازور
مناسبت : ذی الحجه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:06:38
توضیحات : ImamHadi96
مدت : 00:06:38
کد: 97928
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 میلاد امام هادی علیه السلام            تعداد استفاده : 29
مناسبت : ذی الحجه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:07:02
توضیحات : ImamHadi96
مدت : 00:07:02
کد: 97927
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 تمام لذت عمرم همین است که مولایم امیرالمؤمنین است            تعداد استفاده : 42
مناسبت : ذی الحجه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:05:36
توضیحات : ImamHadi96
مدت : 00:05:36
کد: 97926
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 آسمانها کهکشانها غرق نور و شادی است            تعداد استفاده : 31
مناسبت : ذی الحجه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:06:04
توضیحات : ImamHadi96
مدت : 00:06:04
کد: 97925
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 علی علی            تعداد استفاده : 29
مناسبت : ذی الحجه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:02:07
توضیحات : ImamHadi96
مدت : 00:02:07
کد: 97924
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 آستان خدا کمال شما            تعداد استفاده : 23
مناسبت : ذی الحجه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:17:03
توضیحات : ImamHadi96
مدت : 00:17:03
کد: 97923
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 هنوز از دل تفدیده غدیر            تعداد استفاده : 27
مناسبت : ذی الحجه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:07:18
توضیحات : ImamHadi96
مدت : 00:07:18
کد: 97922
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 ذکر قلبم همه جا فقط کرب و بلا            تعداد استفاده : 26
مناسبت : ذی الحجه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:01:57
توضیحات : ImamHadi96
مدت : 00:01:57
کد: 97921
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 ذکر علی عبادته            تعداد استفاده : 37
مناسبت : ذی الحجه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:02:51
توضیحات : ImamHadi96
مدت : 00:02:51
کد: 97920
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 پیش چشم حضرت زهرا دست بیعت بده با مولا            تعداد استفاده : 26
مناسبت : ذی الحجه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:09:55
توضیحات : ImamHadi96
مدت : 00:09:55
کد: 97919
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 برای از تو سرودن غزل کم است            تعداد استفاده : 36
مناسبت : ذی الحجه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:02:26
توضیحات : ImamHadi96
مدت : 00:02:26
کد: 97918
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 آستان خدا کمال شما            تعداد استفاده : 42
مناسبت : ذی الحجه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:09:49
توضیحات : ImamHadi96
مدت : 00:09:49
کد: 97917
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 آقا منو ببر سامرا            تعداد استفاده : 30
مناسبت : ذی الحجه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:03:50
توضیحات : ImamHadi96
مدت : 00:03:50
کد: 97916
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 علی مولا علی مولا            تعداد استفاده : 29
مناسبت : ذی الحجه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:01:57
توضیحات : ImamHadi96
مدت : 00:01:57
کد: 97915
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 دلم غیر ایوان پناهی نداشت            تعداد استفاده : 30
مناسبت : ذی الحجه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:05:32
توضیحات : ImamHadi96
مدت : 00:05:32
کد: 97914
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 شاه مردانه علی            تعداد استفاده : 35
مناسبت : ذی الحجه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:06:46
توضیحات : ImamHadi96
مدت : 00:06:46
کد: 97913
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 به قربان تو و لب عطشان تو            تعداد استفاده : 40
مناسبت : ذی الحجه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:06:56
توضیحات : ImamHadi96
مدت : 00:06:56
کد: 97912
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 از وقتی که به کام من یه ذره تربتت نشست            تعداد استفاده : 43
مناسبت : ذی الحجه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:09:36
توضیحات : ImamHadi96
مدت : 00:09:36
کد: 97911
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 بی قرارم بی قرارم            تعداد استفاده : 35
مناسبت : ذی الحجه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:02:33
توضیحات : ImamHadi96
مدت : 00:02:33
کد: 97910
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 از اینکه راهم دادی توی روضه ات آقا ممنونم            تعداد استفاده : 36
مناسبت : ذی الحجه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:09:41
توضیحات : ImamHadi96
مدت : 00:09:41
کد: 97909
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 دل زهرا و علی پره از شادی و شوق            تعداد استفاده : 33
مناسبت : ذی الحجه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:09:56
توضیحات : ImamHadi96
مدت : 00:09:56
کد: 97908
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 ای تو سبب بر ریزش زیبای باران            تعداد استفاده : 34
مناسبت : ذی الحجه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:03:19
توضیحات : ImamHadi96
مدت : 00:03:19
کد: 97907
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 علی علی            تعداد استفاده : 38
مناسبت : ذی الحجه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:01:51
توضیحات : ImamHadi96
مدت : 00:01:51
کد: 97906
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 با دلی بیدار در هوای یار شدم ز غم آزاد            تعداد استفاده : 35
مناسبت : ذی الحجه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:06:40
توضیحات : ImamHadi96
مدت : 00:06:40
کد: 97905
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 اهل ولاء مرحبا فصل سرور آمده            تعداد استفاده : 34
مناسبت : ذی الحجه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:06:56
توضیحات : ImamHadi96
مدت : 00:06:56
کد: 97904
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 علیه آقام علیه            تعداد استفاده : 25
مناسبت : ذی الحجه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:07:18
توضیحات : ImamHadi96
مدت : 00:07:18
کد: 97903
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 علی عشقمه یارمه کارمه دار و ندارمه            تعداد استفاده : 29
مناسبت : ذی الحجه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:04:00
توضیحات : ImamHadi96
مدت : 00:04:00
کد: 97902
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 علی علی            تعداد استفاده : 24
مناسبت : ذی الحجه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:04:25
توضیحات : ImamHadi96
مدت : 00:04:25
کد: 97901
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 مدح خوانی            تعداد استفاده : 28
مناسبت : ذی الحجه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:03:05
توضیحات : ImamHadi96
مدت : 00:03:05
کد: 97900
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 چه مهتابی دارم چه اربابی داردم            تعداد استفاده : 23
مناسبت : ذی الحجه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:03:01
توضیحات : ImamHadi96
مدت : 00:03:01
کد: 97899
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 زده شیطان ضجه به ماه ذی الحجه            تعداد استفاده : 24
مناسبت : ذی الحجه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:04:49
توضیحات : ImamHadi96
مدت : 00:04:49
کد: 97898
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 تمام زاویه ها را کشیده ای قائم            تعداد استفاده : 24
مناسبت : ذی الحجه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:04:49
توضیحات : ImamHadi96
مدت : 00:04:49
کد: 97897
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج مهدی سلحشورخیزید و ببینید تجلای خدا را            تعداد استفاده : 323
اثر : حاج مهدی سلحشور
مناسبت : ذی الحجه
نوع فایل : صوت
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 19428
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا طاهریمولا مولا ، یابن الزهرا امام هادی            تعداد استفاده : 52
اثر : حاج محمدرضا طاهری
مناسبت : ذی الحجه
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 11175
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا طاهریستاره ای که در آفاق عاشقی تابید            تعداد استفاده : 53
اثر : حاج محمدرضا طاهری
مناسبت : ذی الحجه
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 11135
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سیدمجید بنی فاطمهافتخار نوکری آبرومه، سال 91            تعداد استفاده : 63
اثر : حاج سیدمجید بنی فاطمه
مناسبت : ذی الحجه
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 11133
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید مهدی میردامادآقا منو ببر سامرا سرود سال90            تعداد استفاده : 37
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
مناسبت : ذی الحجه
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 11132
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید مهدی میردامادآستان خدا کمال شما مدیحه سرایی سال88            تعداد استفاده : 36
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
مناسبت : ذی الحجه
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 11131
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 گل بریزید وقت صفا و مستی ..قسمت دوم            تعداد استفاده : 21
مناسبت : ذی الحجه
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 11116
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سیدمجید بنی فاطمهاز ابتدا گل من را خدا مطهر کرد، سال 91            تعداد استفاده : 51
اثر : حاج سیدمجید بنی فاطمه
مناسبت : ذی الحجه
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 11114
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید مهدی میردامادآستان خدا کمال شما مدیحه سرایی، ، سال 91            تعداد استفاده : 34
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
مناسبت : ذی الحجه
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 11095
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 برای عالم عشق رسیده وقت شادی            تعداد استفاده : 20
مناسبت : ذی الحجه
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 11074
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 گل بریزید وقت صفا و مستی ..قسمت اول            تعداد استفاده : 19
مناسبت : ذی الحجه
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 11073
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا طاهریای دهم حجت خدای ودود - مدیحه خوانی            تعداد استفاده : 89
اثر : حاج محمدرضا طاهری
مناسبت : ذی الحجه
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 10933
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمد رضا بذریدوباره این عطره بهاره            تعداد استفاده : 126
اثر : حاج محمد رضا بذری
مناسبت : ذی الحجه
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 10730
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسن خلجای دهمین اختر برج هدی            تعداد استفاده : 95
اثر : حاج حسن خلج
مناسبت : ذی الحجه
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 10708
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سعید حدادیانروش هوا شده رشک کین، سال91/ بنی فاطمه            تعداد استفاده : 135
اثر : حاج سعید حدادیان
مناسبت : ذی الحجه
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 10707
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید مهدی میرداماداز عرش خدا بوی گل زهرا میاد            تعداد استفاده : 61
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
مناسبت : ذی الحجه
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 10626
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید مهدی میردامادآسمان ها کهکشان ها غرق نور و شادی است سرود سال88            تعداد استفاده : 51
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
مناسبت : ذی الحجه
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 10625
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 ای دهم حجت خدای ودود            تعداد استفاده : 49
مناسبت : ذی الحجه
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 10603
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمد رضا بذریترانه میخونم امشب با شادی            تعداد استفاده : 149
اثر : حاج محمد رضا بذری
مناسبت : ذی الحجه
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 10601
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید مهدی میرداماددوباره شد فصل شادی سرود، ، سال 91            تعداد استفاده : 68
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
مناسبت : ذی الحجه
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 10600
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید مهدی میردامادستاره ای که در آفاق عاشقی تابید            تعداد استفاده : 82
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
مناسبت : ذی الحجه
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 10588
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج احمد نیکبختیانبیا ای بلبل خوش لهجه ی من احمد نیکبختیان            تعداد استفاده : 167
اثر : حاج احمد نیکبختیان
مناسبت : ذی الحجه
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 10587
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا طاهریشده ام بر آن که پری زنم به هوات یا علی النقی سرود، ، سال 91            تعداد استفاده : 89
اثر : حاج محمدرضا طاهری
مناسبت : ذی الحجه
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 10586
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا طاهریقاصدک مژده مژده ای بده به همه مدیحه سرایی، ، سال 91            تعداد استفاده : 92
اثر : حاج محمدرضا طاهری
مناسبت : ذی الحجه
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 10585
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید مهدی میردامادگل زهرا            تعداد استفاده : 145
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
مناسبت : ذی الحجه
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 4:57
توضیحات : مولودی خوانی به مناسبت میلاد امام علی النقی علیه السلام با صدای مهدی میرداماد (4:57)
مدت : 4:57
کد: 3416
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید مهدی میردامادترانه دل            تعداد استفاده : 164
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
مناسبت : ذی الحجه
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 6:39
توضیحات : مدیحه سرای به مناسبت میلاد امام هادی علیه السلام با صدای «مهدی میرداماد»(6:39)
مدت : 6:39
کد: 3415
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید مهدی میردامادخورشید هدی            تعداد استفاده : 156
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
مناسبت : ذی الحجه
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 4:51
توضیحات : مدیحه سرای به مناسبت میلاد امام علی النقی علیه السلام با صدای «مهدی میرداماد»(4:51)
مدت : 4:51
کد: 3414
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 بوی بهشت/ احمدپناهیان            تعداد استفاده : 77
مناسبت : ذی الحجه
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 8:04
توضیحات : مراسم مولودی خوانی به مناسبت میلاد امام هادی علیه السلام با صدای پناهیان (8:04)
مدت : 8:04
کد: 1707
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,001,191,412