خدمات تلفن همراه

گنجینه معنوی تبیان شامل مراثی ، مدایح ، مناجات ، ادعیه ، اذان ، ترتیل ، تلاوت ، سخنرانی ، کلیپهای انتظار و دروس حوزوی ،- موضوع : 33 - احزاب

موضوع : 33 - احزاب
   تعداد 933
استاد مصطفی اسماعیلتلاوت مجلسی سوره مبارکه احزاب آیات 38-44763
تلاوت
اثر : استاد مصطفی اسماعیل
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
زمان : 04:53
زمان : 04:53
کد: 89080
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شحات محمد انورتلاوت مجلسی سوره مبارکه احزاب آیات 45-48712
تلاوت
اثر : استاد شحات محمد انور
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
زمان : 06:11
زمان : 06:11
کد: 89064
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالاحزاب وقصار السور واحتفال الاذاعه بمولد النبى صلى الله علیة وسلم 28-1-2012183
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88452
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالأحزاب وقریش والنصر قران جمعه 11-12-2009193
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88451
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالاحزاب والنصر والفاتحه ایران185
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88450
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالاحزاب والنصر والفاتحة والبقرة187
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88449
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالاحزاب والعلق - ایران192
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88448
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالاحزاب والشمس173
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88447
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالأحزاب نادرة 2000170
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88446
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالاحزاب من صعید مصر ونادرة لعام 2010178
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88445
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالاحزاب من ایران 1992172
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88444
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالأحزاب من اذاعة القران الکریم170
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88443
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالأحزاب قرآن الجمعة 11-12-2009170
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88442
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالاحزاب خارجى172
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88441
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالاحزاب ایران 2171
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88440
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالاحزاب امسیة 11-12-2010169
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88439
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالاحزاب المنیا ج1 30-3-2011169
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88438
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالأحزاب إحتفال الإذاعة 25-2-2009156
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88437
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالاحزاب 2004164
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88436
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالأحزاب 21-35163
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88435
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالاحزاب 16173
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88434
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالاحزاب 12164
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88433
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالاحزاب 10168
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88432
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالاحزاب 8175
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88431
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالاحزاب 6171
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88430
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,762,400,494