خدمات تلفن همراه

سخنرانی ها- دسته : سخنرانی ها- موضوع : امام جواد علیه السلام

سخنرانی ها
موضوع : امام جواد علیه السلام
   تعداد 22
حجت الاسلام والمسلمین نقویانسیره پیامبر اکرم - برنامه «سمت خدا» 11            تعداد استفاده : 874
اثر : حجت الاسلام والمسلمین نقویان
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:44:56
مدت : 00:44:56
کد: 43921
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام والمسلمین نقویانسیره پیامبر اکرم - برنامه «سمت خدا» 12            تعداد استفاده : 456
اثر : حجت الاسلام والمسلمین نقویان
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:40:55
مدت : 00:40:55
کد: 43920
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شیخ حسین انصاریانماجرای درخواست شفاعت بیمار از جوادالائمه ع            تعداد استفاده : 1057
اثر : استاد شیخ حسین انصاریان
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 04:58
مدت : 04:58
کد: 36468
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین قرائتیدرس هایی از زندگی امام جواد علیه السلام            تعداد استفاده : 1336
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:37:43
مدت : 00:37:43
کد: 35778
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین قرائتیسیره تربیتی امام جواد علیه السلام            تعداد استفاده : 740
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:45:14
مدت : 00:45:14
کد: 35591
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین قرائتیامام جواد علیه السلام ، دوران زندگی            تعداد استفاده : 499
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:42:15
مدت : 00:42:15
کد: 35250
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین قرائتیسیره امام جواد ع            تعداد استفاده : 475
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 23:48
مدت : 23:48
کد: 34708
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین قرائتیبهره وری از سیره تربیتی امام جواد ع            تعداد استفاده : 433
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:28:56
مدت : 00:28:56
کد: 34509
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین قرائتیسیره و سخنان امام جواد علیه السلام            تعداد استفاده : 441
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:30:06
مدت : 00:30:06
کد: 34147
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعیامامت - امام جواد            تعداد استفاده : 1665
اثر : حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:33:36
مدت : 00:33:36
کد: 30846
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعیداستانهای کوتاه از 14معصوم-امام جواد علیه السلام            تعداد استفاده : 819
اثر : حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 01:42
مدت : 01:42
کد: 30711
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعیداستانهای کوتاه از 14معصوم-زندگی امام جواد علیه السلام            تعداد استفاده : 688
اثر : حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 03:20
مدت : 03:20
کد: 30705
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام والمسلمین سید حسین مومنیشهادت امام جواد علیه السلام            تعداد استفاده : 1181
اثر : حجت الاسلام والمسلمین سید حسین مومنی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:40:53
مدت : 00:40:53
کد: 26878
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله جاودانشهادت امام جواد علیه السلام            تعداد استفاده : 454
اثر : آیت الله جاودان
مناسبت : ذی القعده
نوع فایل : فیلم
سایت : آیت الله جاودان
مدت : 7:49
مدت : 7:49
کد: 22043
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله العظمی جوادی آملیمقام و منزلت امام جواد علیه السلام            تعداد استفاده : 704
اثر : آیت الله العظمی جوادی آملی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 21630
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعیاهتمام امام جواد ع به امور مردم            تعداد استفاده : 707
اثر : حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 21629
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعیمکاتبات امام جواد علیه السلام            تعداد استفاده : 541
اثر : حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 21628
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعیحدیثی از امام جواد علیه السلام            تعداد استفاده : 754
اثر : حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 21627
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعیشناختی از امام جواد علیه السلام            تعداد استفاده : 789
اثر : حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 21626
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعیحکایتی از امام جواد علیه السلام/سنی ناصبی            تعداد استفاده : 690
اثر : حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 21625
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شیخ حسین انصاریانحکایتی از امام جواد علیه السلام/مریض در بستر            تعداد استفاده : 557
اثر : استاد شیخ حسین انصاریان
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 21624
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین فرحزادیحرز امام جواد علیه السلام - سمت خدا            تعداد استفاده : 541
اثر : حجت الاسلام و المسلمین فرحزادی
نوع فایل : فیلم
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 21033
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,002,246,953