خدمات تلفن همراه

گنجینه معنوی تبیان شامل مراثی ، مدایح ، مناجات ، ادعیه ، اذان ، ترتیل ، تلاوت ، سخنرانی ، کلیپهای انتظار و دروس حوزوی ،- موضوع : 25 - فرقان

موضوع : 25 - فرقان
   تعداد 451
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدتلاوت مجلسی سوره مبارکه فرقان آیات 61-661168
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
زمان : 04:55
زمان : 04:55
کد: 89045
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد سید متولی عبد العالالفرقان والروم512
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88715
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد سید متولی عبد العالالفرقان من إحتفال الیوم السبت 14-3-2009498
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88714
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد سید متولی عبد العالالفرقان القصاصین 4-7-2010516
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88713
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد سید متولی عبد العالالفرقان إحتفال إذاعة القرآن الکریم 28-12-2009499
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88712
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد سید متولی عبد العالالفرقان 5490
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88711
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد سید متولی عبد العالالفرقان 4488
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88710
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد سید متولی عبد العالالفرقان 2519
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88709
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد سید متولی عبد العالالفرقان - إحتفال مسجد ناصر القلیوبیة 14-3-2009508
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88708
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد سید متولی عبد العالالفرقان_ایران311
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88047
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد سید متولی عبد العالالفرقان من لبنان 2008296
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88046
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد سید متولی عبد العالالفرقان امسیة مسجد النور بالعباسیة 28-12-2009308
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88045
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد سید متولی عبد العالالفرقان احتفال الاذاعه بالهجره من مسجد النور بالعباسیه312
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88044
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد سید متولی عبد العالالفرقان 6259
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88043
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد سید متولی عبد العالالفرقان 4-7-2010273
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88042
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد سید متولی عبد العالالفرقان 3264
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88041
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد سید متولی عبد العالالفرقان 1265
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88040
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد سید متولی عبد العالالفرقان 57 - 70284
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88039
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد محمد محمود طبلاویالفرقان 45-58529
تلاوت
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 87521
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد محمد محمود طبلاویالفرقان 1491
تلاوت
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 87519
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد محمد محمود طبلاویالفرقان 58-77321
تلاوت
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 87092
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد محمد محمود طبلاویالفرقان 4315
تلاوت
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 87091
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد محمد محمود طبلاویالفرقان 2315
تلاوت
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 87090
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد محمد صدیق منشاویالفرقان 3564
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 86588
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد محمد صدیق منشاویالفرقان 1561
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 86586
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,929,724,564