خدمات تلفن همراه

مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام- دسته : مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام- موضوع : امام رضا علیه السلام

مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
موضوع : امام رضا علیه السلام
   تعداد 358
حاج محمود کریمیرعیت این سلطانم            تعداد استفاده : 663
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : فیلم
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 106664
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی حمید علیمیذکر مستانه رضا            تعداد استفاده : 585
اثر : کربلایی حمید علیمی
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : فیلم
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 106663
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی حمید علیمیمرغ دلم فقط هواییه حرم و گنبده            تعداد استفاده : 565
اثر : کربلایی حمید علیمی
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : فیلم
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 106662
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیسلطان این عالم تنها غریبونه            تعداد استفاده : 605
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : فیلم
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 106661
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی جواد مقدمتو رویام قدم می زنم تا حرمت            تعداد استفاده : 694
اثر : کربلایی جواد مقدم
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : فیلم
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 106660
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج مهدی اکبریآهوی سرگردونتم و آزادم            تعداد استفاده : 733
اثر : حاج مهدی اکبری
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : فیلم
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 106659
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج مهدی اکبریای که تویی جان ما            تعداد استفاده : 664
اثر : حاج مهدی اکبری
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : فیلم
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 106658
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی جواد مقدممن یه نوکرم برات بار گناه آوردم            تعداد استفاده : 674
اثر : کربلایی جواد مقدم
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : فیلم
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 106657
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی حمید علیمیتا پابوس تو میام می پرسم نشونتو            تعداد استفاده : 585
اثر : کربلایی حمید علیمی
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : فیلم
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 106656
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی حمید علیمیآروم آروم قدم قدم            تعداد استفاده : 521
اثر : کربلایی حمید علیمی
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : فیلم
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 106655
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی جواد مقدمسلاطین همه نوکر غلامات همه ارباب            تعداد استفاده : 672
اثر : کربلایی جواد مقدم
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : فیلم
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 106654
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی جواد مقدمالا ای شاه بی همتا            تعداد استفاده : 715
اثر : کربلایی جواد مقدم
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : فیلم
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 106653
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیبر همه سلطانم اما تک و تنهایم            تعداد استفاده : 624
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : فیلم
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 106652
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیدامن آلوده و بار گناه آورده ام            تعداد استفاده : 698
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : فیلم
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 106651
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی جواد مقدمتو رو دارم فقط روزی ازت می گیرم            تعداد استفاده : 658
اثر : کربلایی جواد مقدم
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : فیلم
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 106650
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسین سیب سرخیزائر توام و با حرمت تو مانوسم            تعداد استفاده : 745
اثر : حاج حسین سیب سرخی
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : فیلم
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 106649
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسین سیب سرخیرضا جان تمام دین و ایمانم تو هستی            تعداد استفاده : 708
اثر : حاج حسین سیب سرخی
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : فیلم
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 106648
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسین سیب سرخیاز کجا شروع کنم از شبای بی کسی بگم برات            تعداد استفاده : 736
اثر : حاج حسین سیب سرخی
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : فیلم
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 106647
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیای لطف تو تمام یا رضا ادرکنی            تعداد استفاده : 675
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : فیلم
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 106646
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیشمس الضحی و نور خدای سبحان سلطان            تعداد استفاده : 660
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : فیلم
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 106645
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج مهدی اکبریمن از بچگیام زنجیری و دیوونتم            تعداد استفاده : 696
اثر : حاج مهدی اکبری
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : فیلم
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 106644
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی جواد مقدمتو رو جون جوادت امشب یه نگاه به ما کن            تعداد استفاده : 622
اثر : کربلایی جواد مقدم
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : فیلم
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 106643
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی حمید علیمیعشق یعنی یه حرم توی قاب چشمای ترم            تعداد استفاده : 539
اثر : کربلایی حمید علیمی
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : فیلم
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 106642
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی حمید علیمیقربونت برم یا امام رضا            تعداد استفاده : 532
اثر : کربلایی حمید علیمی
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : فیلم
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 106641
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسین سیب سرخیتو حال احتضاره اون که طبیب شهره            تعداد استفاده : 697
اثر : حاج حسین سیب سرخی
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : فیلم
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 106640
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج مهدی مختاریمن یه سرمایه ای دارم که آقا شما ندارید            تعداد استفاده : 536
اثر : حاج مهدی مختاری
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : فیلم
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 106639
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسین سیب سرخیمن با دل آمدم که تو دلدار من شوی            تعداد استفاده : 716
اثر : حاج حسین سیب سرخی
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : فیلم
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 106638
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیای عزیز دل مصطفی من فدای شما            تعداد استفاده : 551
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : فیلم
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 106637
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیتشنه ام روی خاک حجره دست و پا می زنم            تعداد استفاده : 537
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : فیلم
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 106636
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسین سیب سرخیدلم در هوای تو شدم مبتلای تو            تعداد استفاده : 705
اثر : حاج حسین سیب سرخی
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : فیلم
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 106635
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی جواد مقدمکربلایی جواد مقدم - شهادت امام رضا (ع) - سال 95 - کربلا اکسیر مستی و جنون (شور)            تعداد استفاده : 258
اثر : کربلایی جواد مقدم
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:05:12
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:05:12
کد: 101578
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی جواد مقدمکربلایی جواد مقدم - شهادت امام رضا (ع) - سال 95 - نبض لبم کرب و بلا، خواب شبم کرب و بلا (شور)            تعداد استفاده : 238
اثر : کربلایی جواد مقدم
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:05:42
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:05:42
کد: 101577
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی جواد مقدمکربلایی جواد مقدم - شهادت امام رضا (ع) - سال 95 - سلاطین همه نوکر، غلامان همه ارباب (شور)            تعداد استفاده : 246
اثر : کربلایی جواد مقدم
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:06:16
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:06:16
کد: 101576
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی جواد مقدمکربلایی جواد مقدم - شهادت امام رضا (ع) - سال 95 - ذکرگویی حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام            تعداد استفاده : 240
اثر : کربلایی جواد مقدم
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:02:59
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:02:59
کد: 101575
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی جواد مقدمکربلایی جواد مقدم - شهادت امام رضا (ع) - سال 95 - الا ای شاه بی همتا، تویی سرور تویی مولا (تک)            تعداد استفاده : 250
اثر : کربلایی جواد مقدم
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:02:57
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:02:57
کد: 101574
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیکار تو همه مهر و وفا بود رضا جان (واحد) (سال 95)            تعداد استفاده : 189
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:11:14
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:11:14
کد: 101513
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 کربلایی عباس سیب سرخی - شب 30 صفر 95 - از کوی رضا بوی خدا می آید(روضه)            تعداد استفاده : 126
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:05:05
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:05:05
کد: 101482
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی حسین طاهریکربلایی حسین طاهری - شب 30 صفر 95 - فاش میگویم (شور)            تعداد استفاده : 152
اثر : کربلایی حسین طاهری
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:02:26
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:02:26
کد: 101427
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی حسین طاهریکربلایی حسین طاهری - شب 30 صفر 95 - سفره اشک دو ماهه عزا(شور)            تعداد استفاده : 151
اثر : کربلایی حسین طاهری
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:06:37
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:06:37
کد: 101426
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی حسین طاهریکربلایی حسین طاهری - شب 30 صفر 95 - روضه            تعداد استفاده : 145
اثر : کربلایی حسین طاهری
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:01:27
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:01:27
کد: 101425
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی حسین طاهریکربلایی حسین طاهری - شب 30 صفر 95 - حرف من حرف دلای بی کسه (واحد)            تعداد استفاده : 186
اثر : کربلایی حسین طاهری
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:01:59
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:01:59
کد: 101424
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی حسین طاهریکربلایی حسین طاهری - شب 30 صفر 95 - باز بارانی از چشمانم (واحد)            تعداد استفاده : 194
اثر : کربلایی حسین طاهری
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:07:20
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:07:20
کد: 101423
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسن خلجروضه حضرت امام حسین علیه السلام (سال 95)            تعداد استفاده : 478
اثر : حاج حسن خلج
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:15:33
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:15:33
کد: 101355
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسن خلجروضه حضرت امام رضا علیه السلام (سال 95)            تعداد استفاده : 461
اثر : حاج حسن خلج
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:12:58
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:12:58
کد: 101354
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا طاهریروضه حضرت امام رضا علیه السلام (سال 95)            تعداد استفاده : 309
اثر : حاج محمدرضا طاهری
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:40:31
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:40:31
کد: 101353
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا طاهریسفره اشک دو ماهه عزا (شور جدید)  (سال 95)            تعداد استفاده : 335
اثر : حاج محمدرضا طاهری
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:06:37
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:06:37
کد: 101347
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا طاهریروضه وداع با محرم و صفر (مناجات)  (سال 95)            تعداد استفاده : 284
اثر : حاج محمدرضا طاهری
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:01:27
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:01:27
کد: 101340
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا طاهریحرف من حرف دلای بی کسه (واحد جدید) (سال 95)            تعداد استفاده : 300
اثر : حاج محمدرضا طاهری
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:01:59
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:01:59
کد: 101301
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیدامن آلوده و بار گناه آوردم (زمینه) (سال 95)            تعداد استفاده : 165
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:05:21
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:05:21
کد: 101300
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج مهدی اکبریحاج مهدی اکبری - شب شهادت امام رضا (ع) 30 ماه صفر 95 - تو سایه ی سرمی سامان منی (سنگین)            تعداد استفاده : 392
اثر : حاج مهدی اکبری
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:06:43
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:06:43
کد: 101255
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج مهدی اکبریحاج مهدی اکبری - شب شهادت امام رضا (ع) - سال 95 - همین که کربلات رو دیدم من (شور)            تعداد استفاده : 383
اثر : حاج مهدی اکبری
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:09:22
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:09:22
کد: 101254
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج مهدی اکبریحاج مهدی اکبری - شب شهادت امام رضا (ع) - سال 95 - روضه            تعداد استفاده : 333
اثر : حاج مهدی اکبری
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:17:23
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:17:23
کد: 101253
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج مهدی اکبریحاج مهدی اکبری - شب شهادت امام رضا (ع) - سال 95 - ای که تویی جان ما (زمینه)            تعداد استفاده : 351
اثر : حاج مهدی اکبری
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:05:32
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:05:32
کد: 101252
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج مهدی اکبریحاج مهدی اکبری - شب شهادت امام رضا (ع) - سال 95 - آهوی سر گردونتم و آزادم (شور)            تعداد استفاده : 343
اثر : حاج مهدی اکبری
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:05:14
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:05:14
کد: 101251
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج مهدی اکبریحاج مهدی اکبری - شب 29 ماه صفر 95 -روضه حضرت امام رضا علیه السلام (روضه)            تعداد استفاده : 238
اثر : حاج مهدی اکبری
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:17:23
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:17:23
کد: 101244
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج مهدی اکبریحاج مهدی اکبری- شب شهادت امام رضا (ع) 30 ماه صفر 95 - روضه حضرت زهرا(س)            تعداد استفاده : 272
اثر : حاج مهدی اکبری
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:06:32
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:06:32
کد: 101201
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا طاهریفاش می گویم و از گفته خود دلشادم (شور) (سال 95)            تعداد استفاده : 276
اثر : حاج محمدرضا طاهری
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:02:26
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:02:26
کد: 101152
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیسنگ تو رو به سینه میزنم یا امام حسین (شور) (سال 95)            تعداد استفاده : 113
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:03:18
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:03:18
کد: 101138
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید رضا نریمانیسید رضا نریمانی - شب 28 صفر سال 95 - زائرتم با یه سلام با یه سلام ساده (واحد زیبا)            تعداد استفاده : 168
اثر : حاج سید رضا نریمانی
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:02:59
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:02:59
کد: 101112
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید رضا نریمانیسید رضا نریمانی - ظهر 30 صفر سال 95 - شهادت امام رضا (ع) - یک عمر به سلطان صبر و کرم می نازیم (شور جدید)            تعداد استفاده : 166
اثر : حاج سید رضا نریمانی
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:06:31
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:06:31
کد: 101071
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید رضا نریمانیسید رضا نریمانی - ظهر 30 صفر سال 95 - شهادت امام رضا (ع) - هر بلایی سرم آمد دست به زانو نزدم (مناجات)            تعداد استفاده : 158
اثر : حاج سید رضا نریمانی
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:05:30
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:05:30
کد: 101070
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید رضا نریمانیسید رضا نریمانی - ظهر 30 صفر سال 95 - شهادت امام رضا (ع) - غریب حسن غریب امام مجتبی (زمینه جدید)            تعداد استفاده : 155
اثر : حاج سید رضا نریمانی
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:07:00
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:07:00
کد: 101068
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید رضا نریمانیسید رضا نریمانی - ظهر 30 صفر سال 95 - شهادت امام رضا (ع) - زخم جگر که داری مرهم نداری (واحد جدید)            تعداد استفاده : 156
اثر : حاج سید رضا نریمانی
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:05:40
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:05:40
کد: 101067
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید رضا نریمانیسید رضا نریمانی - ظهر 30 صفر سال 95 - شهادت امام رضا (ع) - روضه حضرت امام حسن علیه السلام (روضه)            تعداد استفاده : 161
اثر : حاج سید رضا نریمانی
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:15:24
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:15:24
کد: 101066
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید رضا نریمانیسید رضا نریمانی - ظهر 30 صفر سال 95 - شهادت امام رضا (ع) - دنیا بدون مادر چنگی به دل نمیزنه (واحد جدید)            تعداد استفاده : 148
اثر : حاج سید رضا نریمانی
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:09:13
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:09:13
کد: 101065
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید رضا نریمانیسید رضا نریمانی - ظهر 30 صفر سال 95 - شهادت امام رضا (ع) - خواب دیدم لباس فرم خادمی تنمه (شور جدید) - سبک محمدزاده            تعداد استفاده : 137
اثر : حاج سید رضا نریمانی
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:40:00
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:40:00
کد: 101064
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید رضا نریمانیسید رضا نریمانی - ظهر 30 صفر سال 95 - شهادت امام رضا (ع) - جانم فدای آن بنایی که نداری (مناجات)            تعداد استفاده : 149
اثر : حاج سید رضا نریمانی
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:10:37
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:10:37
کد: 101063
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید رضا نریمانیسید رضا نریمانی - ظهر 30 صفر سال 95 - شهادت امام رضا (ع) - آبروی دو عالم آبروی دو عالم (شور)            تعداد استفاده : 154
اثر : حاج سید رضا نریمانی
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:05:41
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:05:41
کد: 101062
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج عبدالرضا هلالیحاج عبدالرضا هلالی - شهادت امام رضا (ع) - سال 95 - مگه میشه کربلاتو دید و گریه نکرد (شور زیبا)            تعداد استفاده : 416
اثر : حاج عبدالرضا هلالی
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:04:29
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:04:29
کد: 100990
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج عبدالرضا هلالیحاج عبدالرضا هلالی - شهادت امام رضا (ع) - سال 95 - تو زندگی فقط تو روز میخوام امام رضا (شور جدید)            تعداد استفاده : 388
اثر : حاج عبدالرضا هلالی
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:06:01
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:06:01
کد: 100989
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج عبدالرضا هلالیحاج عبدالرضا هلالی- شب شهادت امام رضا (ع) 30 ماه صفر 95 - دلای بیقرار رو برسونید به حرم(شور)            تعداد استفاده : 370
اثر : حاج عبدالرضا هلالی
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:08:16
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:08:16
کد: 100977
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج عبدالرضا هلالیحاج عبدالرضا هلالی- شب شهادت امام رضا (ع) 30 ماه صفر 95 - دامن آلوده و بار گناه آورده ام(واحد)            تعداد استفاده : 379
اثر : حاج عبدالرضا هلالی
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:06:36
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:06:36
کد: 100976
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج عبدالرضا هلالیحاج عبدالرضا هلالی- شب شهادت امام رضا (ع) 30 ماه صفر 95 - تو زندگی فقط ترو میخام امام رضا (شور)            تعداد استفاده : 379
اثر : حاج عبدالرضا هلالی
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:05:30
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:05:30
کد: 100975
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا طاهریحاج محمدرضا طاهری - شب 30 صفر 95 - روضه            تعداد استفاده : 207
اثر : حاج محمدرضا طاهری
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:16:31
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:16:31
کد: 100826
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا طاهریحاج محمدرضا طاهری - شب 30 صفر 95 - جان به لب گوشه ی حجره بسته ام (نوحه)            تعداد استفاده : 205
اثر : حاج محمدرضا طاهری
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:12:36
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:12:36
کد: 100825
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا طاهریحاج محمدرضا طاهری - شب 30 صفر 95 - اومدم به پابوسی مشهد (زمینه)            تعداد استفاده : 225
اثر : حاج محمدرضا طاهری
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:09:45
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:09:45
کد: 100824
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیحاج محمود کریمی - شب ششم صفر سال 95 - روضه امام رضا علیه السلام            تعداد استفاده : 82
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:20:16
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:20:16
کد: 100812
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیبر همه سلطانم اما تک و تنهایم(زمینه) (سال 95)            تعداد استفاده : 83
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:06:34
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:06:34
کد: 100756
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا طاهریباز بارانی از چشمانت (واحد جدید)  (سال 95)            تعداد استفاده : 196
اثر : حاج محمدرضا طاهری
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:07:20
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:07:20
کد: 100754
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا طاهریاومدم به پابوسی مشهد (زمینه جدید) (سال 95)            تعداد استفاده : 202
اثر : حاج محمدرضا طاهری
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:09:45
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:09:45
کد: 100748
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیاکوثر اشک من از ساغر و پیمانه تو (روضه) (سال 95)            تعداد استفاده : 66
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:20:16
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:20:16
کد: 100746
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسن خلجحاج حسن خلج - شب شهادت امام رضا 30 ماه صفر سال 95 - روضه حضرت امام رضا علیه السلام (روضه)            تعداد استفاده : 397
اثر : حاج حسن خلج
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:12:58
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:12:58
کد: 100724
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسن خلجحاج حسن خلج - شب شهادت امام رضا 30 ماه صفر سال 95 - روضه حضرت امام حسین علیه السلام (روضه)            تعداد استفاده : 391
اثر : حاج حسن خلج
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:15:33
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:15:33
کد: 100723
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسین سیب سرخیحاج حسین سیب سرخی - شهادت امام رضا (ع) - سال 95 - هر که دارد هوس کرب و بلا بسم الله (شور زیبا)            تعداد استفاده : 187
اثر : حاج حسین سیب سرخی
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:08:08
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:08:08
کد: 100715
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسین سیب سرخیحاج حسین سیب سرخی - شهادت امام رضا (ع) - سال 95 - سلام ای آقای کرم سلام ای سایه سرم (زمینه جدید)            تعداد استفاده : 196
اثر : حاج حسین سیب سرخی
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:13:29
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:13:29
کد: 100714
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسین سیب سرخیحاج حسین سیب سرخی - شهادت امام رضا (ع) - سال 95 - زینب زینب کانون وفا زینب (شعرخوانی)            تعداد استفاده : 179
اثر : حاج حسین سیب سرخی
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:02:22
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:02:22
کد: 100713
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسین سیب سرخیحاج حسین سیب سرخی - شهادت امام رضا (ع) - سال 95 - خدا نگه دار هنوز مونده دلم تو روضه ها (شور جدید روضه ای)            تعداد استفاده : 185
اثر : حاج حسین سیب سرخی
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:10:40
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:10:40
کد: 100712
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسین سیب سرخیحاج حسین سیب سرخی - شهادت امام رضا (ع) - سال 95 - برخیز که شور محشر آمد (دمامه زنی)            تعداد استفاده : 204
اثر : حاج حسین سیب سرخی
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:07:42
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:07:42
کد: 100711
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسین سیب سرخیحاج حسین سیب سرخی - شهادت امام رضا (ع) - سال 95 - امیر دلها رضا ای زاده مرتضی (واحد جدید)            تعداد استفاده : 187
اثر : حاج حسین سیب سرخی
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:09:03
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:09:03
کد: 100710
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسین سیب سرخیحاج حسین سیب سرخی - شهادت امام رضا (ع) - سال 95 - آرزوی هر دقیقمه کربلا کربلا کربلا (شور جدید)            تعداد استفاده : 178
اثر : حاج حسین سیب سرخی
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:03:55
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:03:55
کد: 100709
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا طاهریجان به لب گوشه حجره بسته ات (نوحه جدید) (سال 95)            تعداد استفاده : 183
اثر : حاج محمدرضا طاهری
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:12:36
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:12:36
کد: 100669
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا طاهریبیقرارو بدون شکیبم (نوحه،94)            تعداد استفاده : 192
اثر : حاج محمدرضا طاهری
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:06:41
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:06:41
کد: 100649
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سیدمجید بنی فاطمهپیرهن سیاه خدانگهدارت (روضه ، سال 94)            تعداد استفاده : 137
اثر : حاج سیدمجید بنی فاطمه
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:33:40
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:33:40
کد: 100643
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی جواد مقدمپیچیده است در همه جا لطف بی حدت (شعر خوانی) (شب شهادت 94)            تعداد استفاده : 140
اثر : کربلایی جواد مقدم
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:05:38
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:05:38
کد: 100642
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید مهدی میردامادتو زائرات اونی که دل خون تره منم (واحد)  (شام  شهادت 94)            تعداد استفاده : 156
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:05:00
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:05:00
کد: 100636
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی جواد مقدمتو رو دارم فقط روزی ازت میگیرم (زمینه) (شب شهادت 94)            تعداد استفاده : 150
اثر : کربلایی جواد مقدم
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:06:27
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:06:27
کد: 100632
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسن خلجحاج حسن خلج - شهادت امام رضا علیه السلام ۹۴ - غریب کربلا حسین (ع)(روضه)            تعداد استفاده : 378
اثر : حاج حسن خلج
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:09:15
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:09:15
کد: 100622
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسن خلجحاج حسن خلج - شهادت امام رضا علیه السلام ۹۴ - سر ارادت ما و سرای جنت تو (روضه)            تعداد استفاده : 367
اثر : حاج حسن خلج
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:11:58
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:11:58
کد: 100621
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسن خلجحاج حسن خلج - شهادت امام رضا علیه السلام ۹۴ - روضه امام رضا علیه السلام و امام حسین علیه السلام            تعداد استفاده : 367
اثر : حاج حسن خلج
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:10:13
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:10:13
کد: 100620
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسن خلجحاج حسن خلج - شهادت امام رضا علیه السلام ۹۴ - دوباره پای من و آستان حضرت تو (روضه)            تعداد استفاده : 359
اثر : حاج حسن خلج
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:08:30
توضیحات : Marasi96
مدت : 00:08:30
کد: 100619
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,001,274,384