خدمات تلفن همراه

    گنجینه معنوی تبیان ،- موضوع : امام رضا علیه السلام

موضوع : امام رضا علیه السلام
   تعداد 1242
حاج محمود کریمیرعیت این سلطانم            تعداد استفاده : 663
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : فیلم
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 106664
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی حمید علیمیذکر مستانه رضا            تعداد استفاده : 585
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : کربلایی حمید علیمی
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : فیلم
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 106663
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی حمید علیمیمرغ دلم فقط هواییه حرم و گنبده            تعداد استفاده : 565
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : کربلایی حمید علیمی
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : فیلم
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 106662
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیسلطان این عالم تنها غریبونه            تعداد استفاده : 606
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : فیلم
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 106661
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی جواد مقدمتو رویام قدم می زنم تا حرمت            تعداد استفاده : 694
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : کربلایی جواد مقدم
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : فیلم
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 106660
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج مهدی اکبریآهوی سرگردونتم و آزادم            تعداد استفاده : 735
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج مهدی اکبری
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : فیلم
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 106659
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج مهدی اکبریای که تویی جان ما            تعداد استفاده : 664
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج مهدی اکبری
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : فیلم
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 106658
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی جواد مقدممن یه نوکرم برات بار گناه آوردم            تعداد استفاده : 675
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : کربلایی جواد مقدم
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : فیلم
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 106657
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی حمید علیمیتا پابوس تو میام می پرسم نشونتو            تعداد استفاده : 585
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : کربلایی حمید علیمی
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : فیلم
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 106656
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی حمید علیمیآروم آروم قدم قدم            تعداد استفاده : 523
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : کربلایی حمید علیمی
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : فیلم
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 106655
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی جواد مقدمسلاطین همه نوکر غلامات همه ارباب            تعداد استفاده : 673
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : کربلایی جواد مقدم
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : فیلم
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 106654
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی جواد مقدمالا ای شاه بی همتا            تعداد استفاده : 715
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : کربلایی جواد مقدم
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : فیلم
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 106653
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیبر همه سلطانم اما تک و تنهایم            تعداد استفاده : 624
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : فیلم
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 106652
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیدامن آلوده و بار گناه آورده ام            تعداد استفاده : 699
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : فیلم
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 106651
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی جواد مقدمتو رو دارم فقط روزی ازت می گیرم            تعداد استفاده : 659
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : کربلایی جواد مقدم
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : فیلم
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 106650
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسین سیب سرخیزائر توام و با حرمت تو مانوسم            تعداد استفاده : 745
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج حسین سیب سرخی
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : فیلم
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 106649
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسین سیب سرخیرضا جان تمام دین و ایمانم تو هستی            تعداد استفاده : 708
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج حسین سیب سرخی
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : فیلم
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 106648
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسین سیب سرخیاز کجا شروع کنم از شبای بی کسی بگم برات            تعداد استفاده : 739
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج حسین سیب سرخی
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : فیلم
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 106647
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیای لطف تو تمام یا رضا ادرکنی            تعداد استفاده : 676
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : فیلم
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 106646
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیشمس الضحی و نور خدای سبحان سلطان            تعداد استفاده : 663
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : فیلم
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 106645
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج مهدی اکبریمن از بچگیام زنجیری و دیوونتم            تعداد استفاده : 696
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج مهدی اکبری
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : فیلم
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 106644
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی جواد مقدمتو رو جون جوادت امشب یه نگاه به ما کن            تعداد استفاده : 622
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : کربلایی جواد مقدم
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : فیلم
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 106643
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی حمید علیمیعشق یعنی یه حرم توی قاب چشمای ترم            تعداد استفاده : 541
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : کربلایی حمید علیمی
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : فیلم
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 106642
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی حمید علیمیقربونت برم یا امام رضا            تعداد استفاده : 532
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : کربلایی حمید علیمی
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : فیلم
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 106641
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسین سیب سرخیتو حال احتضاره اون که طبیب شهره            تعداد استفاده : 703
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج حسین سیب سرخی
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : فیلم
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 106640
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج مهدی مختاریمن یه سرمایه ای دارم که آقا شما ندارید            تعداد استفاده : 537
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج مهدی مختاری
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : فیلم
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 106639
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسین سیب سرخیمن با دل آمدم که تو دلدار من شوی            تعداد استفاده : 716
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج حسین سیب سرخی
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : فیلم
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 106638
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیای عزیز دل مصطفی من فدای شما            تعداد استفاده : 552
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : فیلم
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 106637
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیتشنه ام روی خاک حجره دست و پا می زنم            تعداد استفاده : 537
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : فیلم
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 106636
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسین سیب سرخیدلم در هوای تو شدم مبتلای تو            تعداد استفاده : 707
مراثی - عزای اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج حسین سیب سرخی
مناسبت : صفر المظفر
نوع فایل : فیلم
سایت : ذاکرین
مدت :
کد: 106635
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 پنجره فولاد/ با صدای «حامد محضرنیا» و دکلمه «صابر خراسانی» و «سید جواد هاشمی»            تعداد استفاده : 681
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : ذی القعده
نوع فایل : کلیپ تصویر
سایت : تبیان
توضیحات : قطعه و موزیک‌ویدئوی «پنجره فولاد» با صدای «حامد محضرنیا» و دکلمه «صابر خراسانی» و «سید جواد هاشمی» منتشر شد. این اثر با ملودی حامد محضرنیا، ترانه سعید پاشازاده و تنظیم فرزاد سرور آماده انتشار شده است. محل ضبط بخش‌هایی از موزیک‌ویدئوی این کار هم در حرم مطهر امام رضا (ع) بوده است. این برای اولین‌بار است که حامد محضرنیا در پروژه مشترکی با صابر خراسانی و سید جواد هاشمی همکاری می‌کند و موزیک‌ویدئوی پنجره فولاد در ایام دهه کرامت از شبکه‌های مختلف سیما پخش می‌شود.
مدت :
کد: 106134
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 نماهنگی باصدای صابر خراسانی به مناسبت ایام ولادت امام رضا(ع)/ صابر خراسانی            تعداد استفاده : 483
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : ذی القعده
نوع فایل : کلیپ تصویر
سایت : تبیان
توضیحات : این نماهنگ زیبا تقدیم شما مخاطبین عزیز آخرین خبر می گردد. التماس دعای فرج
مدت :
کد: 106133
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج میثم مطیعیکرامت و مهربونی این خانواده            تعداد استفاده : 979
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج میثم مطیعی
مناسبت : ذی القعده
نوع فایل : کلیپ تصویر
سایت : تبیان
توضیحات : دل کندن از کرامت این خونه ساده نیست/ حقا که مهربون تر از این خانواده نیست/ از قم تا مشهد دلم هی رفت و اومد/ اگر محبت تو درگیرم کرد/ اگر یه عمره عشق تو پیرم کرد/ غذای حضرتیت نمک گیرم کرد....سرود خوانی زیبا با نوای میثم مطیعی ویژه ولادت با سعادت امام رضا علیه السلام
مدت :
کد: 106132
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 آفتاب جان/ایمان شاهمیری            تعداد استفاده : 560
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : ذی القعده
نوع فایل : کلیپ تصویر
سایت : تبیان
توضیحات : بمناسبت ولادت علی بن موسی الرضا(علیه السلام) تهیه شده در مرکز مستند حقیقت
مدت :
کد: 106131
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 نماهنگ «سلام عشق من»            تعداد استفاده : 562
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : ذی القعده
نوع فایل : کلیپ تصویر
سایت : تبیان
توضیحات : میزان/ نماهنگ سلام عشق من، سلام دلخوشی با صدای امید معنوی را به مناسبت ولادت با سعادت حضرت امام رضا (ع) مشاهده می‌کنید. دوباره این طلوع روی شونه توه / خورشید مثل من دیوونه توه/ شبیه قایقی زدم به ساحلت / دوباره ساحلت، ضریح خوشگلت / سلام عشق من، سلام دلخوشی ...
مدت :
کد: 106130
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 نماهنگ نقره جادو/ صابر خراسانی            تعداد استفاده : 585
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : ذی القعده
نوع فایل : کلیپ تصویر
سایت : تبیان
توضیحات : روزگاری شکسته ای بودم/ که ز فریاد سینه ام پر بود/ دست هایم همیشه خالی بود/ مثل هروز نانم آجر بود ... نماهنگی با صدای صابر خراسانی در مدح امام رضا علیه السلام به مناسبت ولادت ایشان نماهنگ نقره جادو تقدیم به ساحت علی ابن موسی الرضا (ع) کارگردان ابوذر حیدری با صدای صابر خراسانی
مدت :
کد: 106129
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی حسین طاهریمعادل امیر مومنان کیست؟            تعداد استفاده : 780
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
اثر : کربلایی حسین طاهری
مناسبت : ذی القعده
نوع فایل : فیلم
سایت : تبیان
توضیحات : معادل امیر مومنان کیست؟/ رقیب قابل امیر مومنان/ شرح فضائل امیرمومنان/ سیر منازل امیر مومنان/ اوج مراحل امیر مومنان....سرود خوانی زیبا با نوای حسین طاهری ویژه ولادت با سعادت امام رضا علیه السلام
مدت :
کد: 106128
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا طاهریمی برم چشم روشنی دیگر            تعداد استفاده : 901
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج محمدرضا طاهری
مناسبت : ذی القعده
نوع فایل : فیلم
سایت : تبیان
توضیحات : می برم چشم روشنی دیگر/ باز کن در که شعر آوردم/ بیت هایی نگفته ای دیگر ... مدح امام رضا علیه السلام با نوای محمدرضا طاهری هیئت مکتب الزهرا سال 1395 .
مدت :
کد: 106127
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا طاهریمالک ملک بی انقضاء            تعداد استفاده : 848
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج محمدرضا طاهری
مناسبت : ذی القعده
نوع فایل : فیلم
سایت : تبیان
توضیحات : مالک ملک بی انقضاء تاج اریکه ارتضاء/ سلسله دار حسن القضاء شمس قلمرو مرتضی/ یا علی بن موسی الرضا/ نام علی مرام علی هشتمین امام علی تا می گی سلام علی یاد کن از غلام علی ... سرود شاد میلاد با سعادت امام رضا علیه السلام هیئت مکتب الزهرا سال 1395 با نوای محمدرضا طاهری .
مدت :
کد: 106126
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا طاهرییابن الحسن امام رضا (ع)            تعداد استفاده : 839
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج محمدرضا طاهری
مناسبت : ذی القعده
نوع فایل : کلیپ تصویر
سایت : تبیان
توضیحات : مولودی خوانی شاد محمدرضا طاهری در میلاد باسعادت حضرت علی بن موسی الرضا علیه السلام
مدت :
کد: 106125
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا طاهریامشب عید ایرانه ، جشن سلطانه            تعداد استفاده : 894
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج محمدرضا طاهری
مناسبت : ذی القعده
نوع فایل : فیلم
سایت : تبیان
توضیحات : امشب عید ایرانه ، جشن سلطانه/ اونا که دلدادن ، همه راه افتادن/ دل ما هم بفرستید که شب میلاده/ چشای آهو مست چشای صیاده ... سرودی زیبا با نوای حاج محمدرضا طاهری در شب میلاد امام رضا علیه السلام
مدت :
کد: 106124
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا طاهرییک گوشه ی نگاه تو بسه            تعداد استفاده : 845
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج محمدرضا طاهری
مناسبت : ذی القعده
نوع فایل : فیلم
سایت : تبیان
توضیحات : یک گوشه ی نگاه تو بسه/ به شریکی که صاحب نفسه/ تو شبهای دلم تو شهر قم/ یه دلم مشهد مقدسه ... مولودی خوانی حاج محمدرضا طاهری در جشن میلاد امام رضا علیه السلام
مدت :
کد: 106123
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیای عرشیان به شهر خراسان سفر کنید!            تعداد استفاده : 946
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : ذی القعده
نوع فایل : فیلم
سایت : تبیان
توضیحات : ای عرشیان به شهر خراسان سفر کنید/ شب را در این بهشت الهی سحر کنید/ با زائرین حرم الله سر کنید/ مدح رضا چو آیه قرآن ز بر کنید/ عید بزرگ آن پیغمبر است/ میلاد هشتمین حجج الله اکبر است....مدح خوانی زیبا با نوای محمود کریمی ویژه ولادت با سعادت امام رضا علیه السلام
مدت :
کد: 106122
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیعشق تو غوغا میکنه            تعداد استفاده : 761
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : ذی القعده
نوع فایل : فیلم
سایت : تبیان
توضیحات : عشق تو غوغا میکنه،اسمت گره وا میکنه/ دل گوهر گم کردشو پیش تو پیدا میکنه/ تو هر قنوت عطرت میاد از بس دلم مشهد میخواد/ بعد از قنوت حس میکنم قلبم شده بیت الجواد....مدح خوانی زیبا با نوای محمود کریمی ویژه ولادت با سعادت امام رضا علیه السلام
مدت :
کد: 106121
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیای شرط لا اله الا الله            تعداد استفاده : 715
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : ذی القعده
نوع فایل : فیلم
سایت : تبیان
توضیحات : ای شرط لا اله الا الله/ ای پاهر تن رسول الله/ علی بن موسی بن جعفر بن محمد/ ابن علی بن حسین بن علی ولی الله ... مولودی خوانی حاج محمود کریمی در جشن میلاد امام رضا علیه السلام (میلاد امام رضا 1396 - هیئت رایه العباس تهران)
مدت :
کد: 106120
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیگدای ساقی کوثرم من            تعداد استفاده : 746
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : ذی القعده
نوع فایل : فیلم
سایت : تبیان
توضیحات : گدای ساقی کوثرم من/ غبار نعلین حیدرم من/ علی بی همتا و بی نظیره/ به همه ی ماسوا امیره/ عالم از اسمش مدد میگیره ... سرود با نوای محمود کریمی شب میلاد امام رضا (ع) [1395-1437] هیأت رایة العباس(ع)
مدت :
کد: 106119
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیچه خوبه که تو اومدی            تعداد استفاده : 696
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : ذی القعده
نوع فایل : فیلم
سایت : تبیان
توضیحات : چه خوبه که تو اومدی/ حال و هوای من گرفته رنگ عاشقی/ و من جدایی از تورو نمیتونم/ من خودمو از تو میدونم/ عاشقم اهل ایرونم/ صاحب خونه تو هستی و من مهمونم ... سرود با نوای محمود کریمی شب میلاد امام رضا (ع) [1395-1437] هیأت رایة العباس(ع)
مدت :
کد: 106118
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیتو آیینه کبریایی علی ابن موسی            تعداد استفاده : 695
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : ذی القعده
نوع فایل : فیلم
سایت : تبیان
توضیحات : تو آیینه کبریایی علی ابن موسی/ عجب نیست مثل خدایی علی ابن موسی/ منم که زدم دست بر دامن مهربانت/ توی که سریع الرضایی علی ابن موسی ... مدح خوانی با نوای محمود کریمی شب میلاد امام رضا (ع) [1395-1437] هیأت رایة العباس(ع)
مدت :
کد: 106117
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیای اهل عالم آقام رسیده            تعداد استفاده : 683
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : ذی القعده
نوع فایل : کلیپ تصویر
سایت : تبیان
توضیحات : مولودی خوانی محمود کریمی در مدح امام رضا علیه السلام .
مدت :
کد: 106116
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج مهدی سلحشورمجلس شمس الشموس            تعداد استفاده : 985
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج مهدی سلحشور
مناسبت : ذی القعده
نوع فایل : فیلم
سایت : تبیان
توضیحات : به گفته های موثق روایت است اینجا/ نفس کشیدنمان هم عبادت است اینجا/ به کاسه و کف دست اکتفا نکنید که/ رود و چشمه نه دریای حاجت است اینجا....مدح خوانی زیبا با نوای مهدی سلحشور ویژه ولادت با سعادت امام رضا علیه السلام
مدت :
کد: 106115
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج مهدی سلحشوریا انیس النفوس            تعداد استفاده : 921
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج مهدی سلحشور
مناسبت : ذی القعده
نوع فایل : کلیپ تصویر
سایت : تبیان
توضیحات : نماهنگ زیبا با نوای مهدی سلحشور و سخنرانی آیت الله خامنه ای مقام عظمی ولایت ویژه ولادت با سعادت امام رضا علیه السلام
مدت :
کد: 106114
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج مهدی سلحشورای مه لیلة الرغائب            تعداد استفاده : 879
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج مهدی سلحشور
مناسبت : ذی القعده
نوع فایل : فیلم
سایت : تبیان
توضیحات : ای مه لیلة الرغائب مظهر مظهرالعجایب/ پایین پات نماز می خونم با شعر بی نظیر صائب ... سرود شاد جشن میلاد امام رضاعلیه السلام 1395، هیأت مکتب الحسین (ع) مشهد با نوای حاج مهدی سلحشور.
مدت :
کد: 106113
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج مهدی سلحشورتو صحنت پره از دلای پر زده            تعداد استفاده : 883
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج مهدی سلحشور
مناسبت : ذی القعده
نوع فایل : فیلم
سایت : تبیان
توضیحات : تو صحنت پره از دلای پر زده/ بهشتی که خدا وعده داد مشهده/ سلطان شمایی من عبد و غلامم/ دیدم حرم رو دنیا شد به کامم ... سرود زیبای جشن میلاد امام رضا علیه السلام 1395، هیأت مکتب الحسین (ع) مشهد با نوای حاج مهدی سلحشور .
مدت :
کد: 106112
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج مهدی سلحشورحس می کنم تو آسمونم            تعداد استفاده : 905
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج مهدی سلحشور
مناسبت : ذی القعده
نوع فایل : کلیپ تصویر
سایت : تبیان
توضیحات : حس می کنم تو آسمونم/ وقتی میون صحن تونم/ شعر شهید غلامعلی رو/ جای شهیدامون می خونم ... سرود زیبای جشن میلاد امام رضا علیه السلام در سال 1395، با نوای حاج مهدی سلحشور، در هیأت اباعبدالله الحسین (ع) قم
مدت :
کد: 106111
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سیدمجید بنی فاطمهچه غم گر گنه کار و نامه سیاهم            تعداد استفاده : 779
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج سیدمجید بنی فاطمه
مناسبت : ذی القعده
نوع فایل : فیلم
سایت : تبیان
توضیحات : چه غم گر گنه کار و نامه سیاهم/ علی بن موسی الرضا داد راهم/ امام رئوفی که عالم فدایش/ کرم کرد و داد از عنایت پناهم ... شعرخوانی زیبای سید مجید بنی فاطمه در شب ولادت امام رضا علیه السلام.
مدت :
کد: 106110
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیجونم وای عمرم بی تابم            تعداد استفاده : 572
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : ذی القعده
نوع فایل : فیلم
سایت : ذاکرین
توضیحات : میلاد امام رضا علیه السلام 1396
مدت :
کد: 106109
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی حمید علیمیکرامتت بی حد و بی مرزه            تعداد استفاده : 532
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
اثر : کربلایی حمید علیمی
مناسبت : ذی القعده
نوع فایل : فیلم
سایت : ذاکرین
توضیحات : میلاد امام رضا علیه السلام 1395
مدت :
کد: 106108
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی حمید علیمیرو سیاه آمدم فقیر توام            تعداد استفاده : 526
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
اثر : کربلایی حمید علیمی
مناسبت : ذی القعده
نوع فایل : فیلم
سایت : ذاکرین
توضیحات : میلاد امام رضا علیه السلام 1395
مدت :
کد: 106107
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیچه خوبه که تو اومدی            تعداد استفاده : 495
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : ذی القعده
نوع فایل : فیلم
سایت : ذاکرین
توضیحات : میلاد امام رضا علیه السلام 1395
مدت :
کد: 106106
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی جواد مقدمشب جشن و عیده            تعداد استفاده : 580
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
اثر : کربلایی جواد مقدم
مناسبت : ذی القعده
نوع فایل : فیلم
سایت : ذاکرین
توضیحات : میلاد امام رضا علیه السلام 1395
مدت :
کد: 106105
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی جواد مقدمداره می ریزه گل که از آسمون            تعداد استفاده : 573
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
اثر : کربلایی جواد مقدم
مناسبت : ذی القعده
نوع فایل : فیلم
سایت : ذاکرین
توضیحات : میلاد امام رضا علیه السلام 1395
مدت :
کد: 106104
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی جواد مقدممرغ دلم پر زده سمت دام بلا            تعداد استفاده : 539
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
اثر : کربلایی جواد مقدم
مناسبت : ذی القعده
نوع فایل : فیلم
سایت : ذاکرین
توضیحات : میلاد امام رضا علیه السلام 1395
مدت :
کد: 106103
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 دلم از شادی شده آکنده/محمد فصولی الکربلائی            تعداد استفاده : 392
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
مناسبت : ذی القعده
نوع فایل : فیلم
سایت : ذاکرین
توضیحات : میلاد امام رضا علیه السلام 1394
مدت :
کد: 106102
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی جواد مقدمشبنم چشم بارون دریا            تعداد استفاده : 558
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
اثر : کربلایی جواد مقدم
مناسبت : ذی القعده
نوع فایل : فیلم
سایت : ذاکرین
توضیحات : میلاد امام رضا علیه السلام 1394
مدت :
کد: 106101
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سیدمجید بنی فاطمهتو نبض زندگیمی تو نوری من غبارم (شور)            تعداد استفاده : 820
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج سیدمجید بنی فاطمه
مناسبت : ذی القعده
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:05:54
توضیحات : VeladateImamReza972
مدت : 00:05:54
کد: 106100
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سیدمجید بنی فاطمهحب الحسین (ع) (نغمه و ذکر)            تعداد استفاده : 730
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج سیدمجید بنی فاطمه
مناسبت : ذی القعده
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:01:28
توضیحات : VeladateImamReza972
مدت : 00:01:28
کد: 106099
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سیدمجید بنی فاطمهسفر خوبه ، خوبه مجنون باشی (سرود)            تعداد استفاده : 692
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج سیدمجید بنی فاطمه
مناسبت : ذی القعده
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:09:53
توضیحات : VeladateImamReza972
مدت : 00:09:53
کد: 106098
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سیدمجید بنی فاطمهکریم یعنی امام رضا (ع) (سرود)            تعداد استفاده : 661
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج سیدمجید بنی فاطمه
مناسبت : ذی القعده
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:05:07
توضیحات : VeladateImamReza972
مدت : 00:05:07
کد: 106097
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سیدمجید بنی فاطمهمدیحه سرایی            تعداد استفاده : 635
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج سیدمجید بنی فاطمه
مناسبت : ذی القعده
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:08:22
توضیحات : VeladateImamReza972
مدت : 00:08:22
کد: 106096
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسین سازورشعرخوانی            تعداد استفاده : 661
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج حسین سازور
مناسبت : ذی القعده
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:10:55
توضیحات : VeladateImamReza972
مدت : 00:10:55
کد: 106095
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسین سازورمثل آهو کردی شکارم (سرود)            تعداد استفاده : 644
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج حسین سازور
مناسبت : ذی القعده
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:04:47
توضیحات : VeladateImamReza972
مدت : 00:04:47
کد: 106094
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسین سازوردر هر دو جهان سایه ایزد بر سر ماست (مدح)            تعداد استفاده : 657
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج حسین سازور
مناسبت : ذی القعده
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:03:10
توضیحات : VeladateImamReza972
مدت : 00:03:10
کد: 106093
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسین سازورعلی فاتح قلعه خیبره (سرود)            تعداد استفاده : 639
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج حسین سازور
مناسبت : ذی القعده
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:07:17
توضیحات : VeladateImamReza972
مدت : 00:07:17
کد: 106092
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا طاهریمالک ملک بی انقطاع (سرود)            تعداد استفاده : 727
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج محمدرضا طاهری
مناسبت : ذی القعده
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:09:54
توضیحات : VeladateImamReza972
مدت : 00:09:54
کد: 106091
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا طاهریباز کن در (مدح)            تعداد استفاده : 726
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج محمدرضا طاهری
مناسبت : ذی القعده
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:14:40
توضیحات : VeladateImamReza972
مدت : 00:14:40
کد: 106090
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا طاهریخسرو خوبان مجنون تو ام (سرود حسین طاهری)            تعداد استفاده : 697
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج محمدرضا طاهری
مناسبت : ذی القعده
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:07:24
توضیحات : VeladateImamReza972
مدت : 00:07:24
کد: 106089
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا طاهریبرای نجمه برای موسی (مدح حسین طاهری)            تعداد استفاده : 709
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج محمدرضا طاهری
مناسبت : ذی القعده
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:10:55
توضیحات : VeladateImamReza972
مدت : 00:10:55
کد: 106088
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا طاهریمولای قنبر (سرود حسین طاهری)            تعداد استفاده : 672
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج محمدرضا طاهری
مناسبت : ذی القعده
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:03:24
توضیحات : VeladateImamReza972
مدت : 00:03:24
کد: 106087
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا طاهریقلب ایرانه حرمی که تو خراسانه (سرود)            تعداد استفاده : 698
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج محمدرضا طاهری
مناسبت : ذی القعده
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:08:11
توضیحات : VeladateImamReza972
مدت : 00:08:11
کد: 106086
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی جواد مقدمشب جشنه و عیده نور سبحان دمیده (سرود)            تعداد استفاده : 650
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
اثر : کربلایی جواد مقدم
مناسبت : ذی القعده
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:05:07
توضیحات : VeladateImamReza972
مدت : 00:05:07
کد: 106085
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی جواد مقدمداره می ریزه گل که از آسمون (سرود)            تعداد استفاده : 636
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
اثر : کربلایی جواد مقدم
مناسبت : ذی القعده
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:09:30
توضیحات : VeladateImamReza972
مدت : 00:09:30
کد: 106084
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی جواد مقدممرغ دلم پر زده سمت دام بلا (سرود)            تعداد استفاده : 580
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
اثر : کربلایی جواد مقدم
مناسبت : ذی القعده
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:04:18
توضیحات : VeladateImamReza972
مدت : 00:04:18
کد: 106083
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کربلایی جواد مقدملب تشنه رد شدیم هزاران سراب را (مدح)            تعداد استفاده : 579
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
اثر : کربلایی جواد مقدم
مناسبت : ذی القعده
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:06:42
توضیحات : VeladateImamReza972
مدت : 00:06:42
کد: 106082
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 حنیف طاهریعلی حبه جنه (شور)            تعداد استفاده : 422
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
اثر : حنیف طاهری
مناسبت : ذی القعده
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:03:13
توضیحات : VeladateImamReza972
مدت : 00:03:13
کد: 106081
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 حنیف طاهریمن ار به قبله رو کنم (شور)            تعداد استفاده : 441
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
اثر : حنیف طاهری
مناسبت : ذی القعده
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:02:54
توضیحات : VeladateImamReza972
مدت : 00:02:54
کد: 106080
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 حنیف طاهریدلم داره پر میزنه (سرود)            تعداد استفاده : 437
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
اثر : حنیف طاهری
مناسبت : ذی القعده
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:09:46
توضیحات : VeladateImamReza972
مدت : 00:09:46
کد: 106079
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 حنیف طاهریامشب مه ذی القعده (مدح)            تعداد استفاده : 396
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
اثر : حنیف طاهری
مناسبت : ذی القعده
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:21:35
توضیحات : VeladateImamReza972
مدت : 00:21:35
کد: 106078
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 حنیف طاهریبازم امشب امشب روزیم زیاده (سرود)            تعداد استفاده : 385
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
اثر : حنیف طاهری
مناسبت : ذی القعده
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:04:36
توضیحات : VeladateImamReza972
مدت : 00:04:36
کد: 106077
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 حنیف طاهرییه آهوی سرگشته راهی حرم میشه (سرود)            تعداد استفاده : 355
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
اثر : حنیف طاهری
مناسبت : ذی القعده
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:03:50
توضیحات : VeladateImamReza972
مدت : 00:03:50
کد: 106076
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 حنیف طاهریسفره دلم امشب (سرود)            تعداد استفاده : 333
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
اثر : حنیف طاهری
مناسبت : ذی القعده
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:05:52
توضیحات : VeladateImamReza972
مدت : 00:05:52
کد: 106075
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیشاهی که ولی بود ووصی بود (نغمه خوانی)            تعداد استفاده : 450
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : ذی القعده
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:01:00
توضیحات : VeladateImamReza972
مدت : 00:01:00
کد: 106074
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیگدای ساقی کوثرم من (سرود)            تعداد استفاده : 442
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : ذی القعده
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:04:54
توضیحات : VeladateImamReza972
مدت : 00:04:54
کد: 106073
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیچه خوبه که تو اومدی (سرود)            تعداد استفاده : 456
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : ذی القعده
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:08:01
توضیحات : VeladateImamReza972
مدت : 00:08:01
کد: 106072
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیتو آیینه کبریایی علی ابن موسی (مدیحه سرایی)            تعداد استفاده : 455
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : ذی القعده
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:11:00
توضیحات : VeladateImamReza972
مدت : 00:11:00
کد: 106071
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسین سیب سرخیدلم تنگه برای حرم تو دلم تنگه (مناجات)            تعداد استفاده : 535
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج حسین سیب سرخی
مناسبت : ذی القعده
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:06:26
توضیحات : VeladateImamReza972
مدت : 00:06:26
کد: 106070
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسین سیب سرخیلطف و عنایت و کرمش فرق می کند (مدح)            تعداد استفاده : 524
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج حسین سیب سرخی
مناسبت : ذی القعده
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:02:11
توضیحات : VeladateImamReza972
مدت : 00:02:11
کد: 106069
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسین سیب سرخیمظهر العجائب اسدالله الغالب (سرود)            تعداد استفاده : 521
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج حسین سیب سرخی
مناسبت : ذی القعده
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:04:15
توضیحات : VeladateImamReza972
مدت : 00:04:15
کد: 106068
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسین سیب سرخینفس نفس نفسم می رود برای رضا (سرود)            تعداد استفاده : 514
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج حسین سیب سرخی
مناسبت : ذی القعده
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:06:25
توضیحات : VeladateImamReza972
مدت : 00:06:25
کد: 106067
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسین سیب سرخیدست منو دامن سلطان قلب من جای تو (سرود)            تعداد استفاده : 529
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج حسین سیب سرخی
مناسبت : ذی القعده
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:05:38
توضیحات : VeladateImamReza972
مدت : 00:05:38
کد: 106066
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حسین سیب سرخیتپش تپش تپش قلب من فدای رضا (سرود)            تعداد استفاده : 521
مدایح- شادی اهل بیت علیهم السلام
اثر : حاج حسین سیب سرخی
مناسبت : ذی القعده
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:04:14
توضیحات : VeladateImamReza972
مدت : 00:04:14
کد: 106065
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,007,234,802