خدمات تلفن همراه

مفاتیح تبیان - هشتم - حرز امام علی النقی علیه السلام- با ترجمه- بصورت تصویری

هشتم - حرز امام علی النقی علیه السلام

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ يا عَزيزَ الْعِزِّ في عِزِّهِ ما اَعَزَّ عَزيزَ الْعِزِّ في عِزِّهِ يا عَزيزُ
بنام خدای بخشاینده مهربان ای عزت بخش عزت در عین عزتش چه عزیز است عزت بخش عزت در حال عزت ای عزیز

اَعِزَّني بِعِزِّكَ وَ اَيِّدني بِنَصْرِكَ وَادْفَعْ عَنّي هَمَزاتِ الشَّياطينِ وَادْفَعْ عَنّي
عزیز گردان مرا به عزت خود و کمکم ده به یاریت و دور گردان از من وسوسه های شیاطین را و دفع کن از من

بِدَفْعِكَ وَامْنَعْ عَنّي بِصُنْعِكَ وَاجْعَلْني مِنْ خِيارِ خَلْقِكَ يا واحِدُ يا اَحَدُ يا فَرْدُ
به دفاع خود و بازدار از من بسامان دادن خود و قرارم ده از نیکان بندگانت ای یکتا ای یگانه ای تنها

يا صَمَدُ
ای بی نیاز
بدون ترجمه بصورت تصویری بزرگتر کوچکتر 
مفاتیح مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 1735

جستجو دعای قبل دعای بعد 
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,130,543,146