خدمات تلفن همراه

مفاتیح تبیان - دعای بَرَص (پیسی اندام)- بصورت تصویری

دعای بَرَص (پیسی اندام)

از يونس روايت است كه گفت سپيدي در مابين ديدگان من عارض شده بود شكايت كردم آن را به حضرت صادق عليه السلام فرمود وضو بگير و دو ركعت نماز گذار و بگو:

يا اَللَّهُ يا رَحْمنُ يا رَحيمُ يا سَميعَ الدَّعَواتِ يا مُعْطِيَ الْخَيْراتِ اَعْطِني خَيْرَ الدُّنْيا وَ خَيْرَ الاْخِرَةِ وَ قِني شَرَّ الدُّنْيا وَ شَرَّ الاْخِرَةِ وَ اَذْهِبْ عَنّي ما اَجِدُ فَقَدْ غاضَنيِ الاَْمْرُ وَاَحْزَنَني

يونس گفت چنان كردم كه آن حضرت فرموده بود حق تعالي آن پيسي را از من زايل كرد وَ لَهُ الْحَمْدُ . و در روايت عدّة الدّاعي است كه حضرت با وي فرمود چون ثلث آخر شب مي شود برخيز در اوّل آن و وضو بگير و مشغول نماز شب خود بشو و بگو در سجده آخر در ركعت اوّل :

يا عَلَيُّ يا عَظيمُ يا رَحْمنُ يا رَحيمُ يا سامِعَ الدَّعَواتِ يا مُعْطِيَ الْخَيْراتِ صَلِّ عَلي مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَاَعْطِني مِنْ خَيْرِ الدُّنْيا وَالاْخِرَةِ ما اَنْتَ اَهْلُهُ وَاصْرِفْ عَنّي مِنْ شَرِّ الدُّنْيا وَالاْخِرَةِ ما اَنْتَ اَهْلُهُ وَاَذْهِبْ عَنّي هذَا الْوَجَعَ فَاِنَّهُ قَدْ غاظَني وَاَحْزَنَني

و الحاح و مبالغه كن در دعاء يونس گفت من بجا آوردم آنچه فرموده بود به كوفه هنوز نرسيده بودم كه خوب شدم و نيز براي آن نوشتن سوره يسَّ با عسل در جامي و شستن و خوردن وارد است چنانكه براي بواسير نيز وارد شده و همچنين تربت امام حسين عليه السلام با آب باران براي پيسي وارد شده و حَنا را بانوره مخلوط كردن و بر روي آن ماليدن نيز روايت شده
با ترجمه بصورت تصویری بزرگتر کوچکتر 
مفاتیح مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 1638 مفاتیح مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 1639 مفاتیح مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 1640
جستجو دعای قبل دعای بعد 

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,932,841,393