خدمات تلفن همراه

مفاتیح تبیان - دعای زَحیر- با ترجمه- بصورت تصویری

دعای زَحیر

روايت شده كه شخصي شكايت كرد به حضرت موسي بن جعفر عليه السلام و گفت مرا زَحيري است كه ساكن نمي شود فرمود هرگاه فارغ شدي از نماز شب بگو:

اَللّهُمَّ ما كانَ مِنْ خَيْرٍ فَمِنْكَ لاحَمْدَلي فيهِ وَ ما عَمِلْتُ مِنْ سُوءٍ فَقَدْ حَذَّرْتَنيهِ
خدایا هرچه خیر است از تو است و من ستایشی ندارم و آنچه کار بد کردم که تو مرا از آن کار برحذر داشتی

لاعُذْرَ لي فيهِ اَللّهُمَّ اِنّي اَعُوذُبِكَ اَنْ اَتَّكِلَ عَلي مالا حَمْدَلي فيهِ اَوْ آمَنَ مِمّا
من عذری در آن ندارم خدایا به تو پناه برم از اینکه توکل کنم بر آنچه حمدی در آن ندارم یا ایمن گردم از آنچه

لا عُذْرَ لي فيهِ
عذری در آن برای من نیست
بدون ترجمه بصورت تصویری بزرگتر کوچکتر 
مفاتیح مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 1638

جستجو دعای قبل دعای بعد 
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,075,094,765