خدمات تلفن همراه

مفاتیح تبیان - به جهت درد شکم و قولنج- با ترجمه- بصورت تصویری

به جهت درد شکم و قولنج

روايت شده كه شخصي خدمت حضرت رسول صلي الله عليه و آله شكايت كرد از درد شكم برادرش حضرت فرمود امر كن برادرت را كه بياشامد شربتي از عسل با آب گرم آن مرد رفت و فرداي آن روز خدمت آن حضرت آمد و عرض كرد كه آن شربت را به او آشامانيدم و فايده نبرد فرمود صَدَقَ اللَّه وَكَذَبَ بَطْنُ اَخيكَ(راست گفت خدا و دروغ گفت شكم برادرت) برو او را شربت عسل بده و تعويذ كن آن را به سوره حمد هفت مرتبه پس چون آن مرد رفت حضرت فرمود به اميرالمؤمنين عليه السلام يا علي به درستي كه برادر اين مرد منافق است و از اين جهت است كه آن شربت او را نفع نمي بخشد.
بدون ترجمه بصورت تصویری بزرگتر کوچکتر 
مفاتیح مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 1629 مفاتیح مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 1630

جستجو دعای قبل دعای بعد 
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,054,742,963