خدمات تلفن همراه

مفاتیح تبیان - به جهت قولنج- بصورت تصویری

به جهت قولنج

بنويسد بر لوحي يا كتفي حمد و توحيد و دو قُلْ اَعُوذُ و در زير آنها بنويسد:

اَعُوذُ بِوَجْهِ اللَّهِ الْعَظيمِ وَ بِعِزَّتِهِ الَّتي لا تُرامُ وَ بِقُدْرَتِهِ الَّتي لا يَمْتَنِعُ مِنْها شَيْئٌ مِنْ شَرِّ هذَا الْوَجَعِ وَ مِنْ شَرِّ ما فيهِ وَ مِنْ شَرِّ ما اَجِدُ مِنْهُ

پس بشويد آن را به آب باران و در وقتي كه ناشتا است و در وقت خواب بياشامد كه انشاءاللَّه مبارك و نافع است
با ترجمه بصورت تصویری بزرگتر کوچکتر 
مفاتیح مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 1628 مفاتیح مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 1629
جستجو دعای قبل دعای بعد 

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,908,828,200