خدمات تلفن همراه

مفاتیح تبیان - تعویذ بجهت درد شَقیقِه- با ترجمه- بصورت تصویری

تعویذ بجهت درد شَقیقِه

بگذارد دست بر محلّ درد و سه دفعه بگويد:

يا ظاهِراً مَوْجُوداً وَ يا باطِناً غَيْرَ مَفْقُودٍ
ای آشکار موجود و ای نهانی که گم نگشته

اُرْدُدْ عَلي عَبْدِكَ الضَّعيفِ اَيادِيَكَ الْجَميلَةَ عِنْدَهُ وَ اَذْهِبْ عَنْهُ ما بِهِ مِنْ اَذيً
بازگردان بر بنده ناتوانت الطاف نیکت را که پیش او بود و دور ساز از او آزاری را که دارد

اِنَّكَ رَحيمٌ قَديرٌ
که تو مهربان و توانایی
بدون ترجمه بصورت تصویری بزرگتر کوچکتر 
مفاتیح مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 1624

جستجو دعای قبل دعای بعد 
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,075,068,721