خدمات تلفن همراه

مفاتیح تبیان - نماز لَیلَةُ الدَّفْن- بصورت تصویری

نماز لَیلَةُ الدَّفْن

دو ركعت است در ركعت اوّل حمد و آية الكرسي و در ركعت دويّم حمد و ده مرتبه اِنّا اَنْزَلْناهُ في لَيْلَةِ الْقَدْرِ و چون سلام دهد بگويد:

اَللّهُمَّ صَلِّ عَلي مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَابْعَثْ ثَوابَها اِلي قَبْرِ فُلان

و به جاي فلان نام ميّت را ذكر كند نماز ديگر ايضاً سيد بن طاوس از حضرت رسول صلي الله عليه و آله روايت كرده است كه فرمود نمي گذرد بر ميّت ساعتي سخت تر از شب اوّل قبر پس رحم نمائيد مُردگان خود را به صدقه و اگر نيافتي چيزي كه صدقه بدهي پس يكي از شماها دو ركعت نماز كند بخواند در ركعت اوّل فاتحة الكتاب يك مرتبه و قُلْ هُوَاللَّهُ اَحَد دو مرتبه و در ركعت دويّم فاتحه يك مرتبه و اَلْهيكُمُ التَّكاثُر ده مرتبه و سلام دهد و بگويد:

اَللّهُمَّ صَلِّ عَلي مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَابْعَثْ ثَوابَها اِلي قَبْرِ ذلِكَ الْمَيِّتِ فُلانِ بْنِ فُلان

پس حق تعالي مي فرستد همان ساعت هزار ملك بسوي قبر آن ميّت با هر ملكي جامه اي و حُلّه اي و تنگي قبر او را وسعت دهد تا روز نفخ صور و عطا كند به نمازگذار به عدد آنچه آفتاب بر آن طلوع مي كند حسنات و بالا برده شود براي او چهل درجه مؤلف گويد كه كفعمي نيز اين نماز را به همين كيفيّت نقل كرده پس از آن فرموده كه در بعض كتب ديدم كه در ركعت اوّل بعد از حمد آية الكرسي يك مرتبه و توحيد دو مرتبه بخواند .
با ترجمه بصورت تصویری بزرگتر کوچکتر 
مفاتیح مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 1574 مفاتیح مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 1575 مفاتیح مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 1576
جستجو دعای قبل دعای بعد 

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,928,282,367