خدمات تلفن همراه

مفاتیح تبیان - اتحاد حضرت پیغمبر صلی الله علیه با حضرت امیر المومنین علیه السلام- بصورت تصویری

اتحاد حضرت پیغمبر صلی الله علیه با حضرت امیر المومنین علیه السلام

مؤلف گويد كه اگر كسي گويد كه چگونه است در روز مولود پيغمبر صلي الله عليه و آله يا مبعث آن حضرت زيارت حضرت امير المؤمنين عليه السلام وارد شده و زيارت حضرت رسول صلي الله عليه و آله روايت نشده با آنكه شايسته بود كه زيارت مخصوصي براي حضرت رسول صلي الله عليه و آله در اين اوقات وارد شده باشد جواب گوييم كه اين بجهت شدت اتصال اين دو بزرگوار و كمال اتحاد اين دو نور پاك است با هم كه هر كه زيارت كند امير المؤمنين عليه السلام را زيارت كرده حضرت رسول صلي الله عليه و آله را و شاهد بر اين از قرآن آيه أَنْفُسَنَا است و هُوَ فِي آيَةِ التَّبَاهُلِ نَفْسُ الْمُصْطَفَي لَيْسَ غَيْرُهُ إِيَّاهَا و از اخبار بسياري از روايات است از جمله شيخ محمد بن المشهدي روايت كرده از حضرت صادق عليه السلام كه فرمود: مردي اعرابي بخدمت حضرت رسول صلي الله عليه و آله مشرف شد و عرض كرد يا رسول الله منزل من دور است از منزل تو و من مشتاق زيارت و ديدن تو مي شوم مي آيم به زيارت جناب تو و ملاقات تو برايم حاصل نمي شود و ملاقات مي كنم علي بن ابي طالب عليه السلام را پس مرا مأنوس مي كند به حديث و مواعظ خود و من برمي گردم با حال اندوه و حسرت بر نديدن تو فرمود هر كه زيارت كند علي را مرا زيارت كرده و هر كه او را دوست دارد مرا دوست داشته و كسي كه دشمن دارد او را مرا دشمن داشته است برسان اين را به قوم خود از جانب من و هر كه برود به زيارت او پس بتحقيق كه به نزد من آمده و من جزا خواهم داد او را روز قيامت و جبرئيل و صالح المؤمنين و در حديث معتبري از حضرت صادق عليه السلام مروي است كه: چون زيارت كني جانب نجف را زيارت كن عظام آدم عليه السلام و بدن نوح عليه السلام و جسم علي بن ابي طالب عليه السلام را بدرستيكه زيارت كرده خواهي بود پدران گذشته را و محمد صلي الله عليه و آله خاتم پيغمبران را و علي عليه السلام بهترين اوصيا را و در زيارت ششم گذشت كه فرمودند رو به قبر امير المؤمنين عليه السلام بايست و بگو :

السَّلامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ السَّلامُ عَلَيْكَ يَا صَفْوَةَ اللَّهِ

الي غير ذلك و چه خوب گفته شيخ جابر در تسميط خود در قصيده ازريّه كه اشاره به گنبد علوي(ع) :

فَاعْتَمِدْ لِلنَّبِيِّ اَعْظَمَ رَمْسٍ فيهِ لِلطُّهْرِ اَحْمَدٍ اَيَّ نَفْسٍ اَوْتَرَي الْعَرْشَ فيهِ اَنْوَرَشَمْسٍ فَتَواضَعْ فَثَمَّ دارَةُ قُدْسٍ تَتَمَنَّي الْأَفْلاكُ لَثْمَ ثَراها

و حكيم ثنايي گفته : مرتضايي كه كرد يزدانش همره جان مصطفي جانش هر دو يك قبله و خردشان دو هر دو يك روح و كالبدشان دو دو رونده چو اختر گردون دو برادر چو موسي و هارون هر دو يك در ز يك صدف بودند هر دو پيرايه شرف بودند تا نه بگشاد علم حيدر در ندهد سنت پيمبر بر
با ترجمه بصورت تصویری بزرگتر کوچکتر 
مفاتیح مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 928 مفاتیح مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 929 مفاتیح مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 930 مفاتیح مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 931
جستجو دعای قبل دعای بعد 

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,934,796,739