خدمات تلفن همراه

مفاتیح تبیان - روز آخر ذی الحجه- بصورت تصویری

روز آخر ذی الحجه

روز آخر ذي الحجه كه آخر سال عرب است سيد در اقبال موافق يك روايت ذكر كرده كه دو ركعت نماز كند در هر ركعت حمد يك مرتبه و ده مرتبه قل هو الله أحد و ده مرتبه آية الكرسي بخواند و بعد از نماز بگويد

اللَّهُمَّ مَا عَمِلْتُ فِي هَذِهِ السَّنَةِ مِنْ عَمَلٍ نَهَيْتَنِي عَنْهُ وَ لَمْ تَرْضَهُ وَنَسيتُهُ وَلَمْ تَنْسَهُ
وَدَعَوْتَني اِلَي التَّوْبَةِ بَعْدَ اجْتِرائي عَلَيْكَ
اَللّهُمَّ فَاِنّي اَسْتَغْفِرُكَ مِنْهُ فَاغْفِر لي
وَما عَمِلْتُ مِنْ عَمَلٍ يُقَرِّبُني اِلَيْكَ فَاقْبَلْهُ مِنّي
وَلا تَقْطَعْ رَجآئي مِنْكَ ياكَريمُ.

پس چون گفت اين را شيطان گويد واي بر من هر چه من تعب كشيدم در حق او در اين سال همه را خراب كرد به اين كلمات و شهادت دهد سال گذشته براي او كه سال خود را به خير ختم نمود.
با ترجمه بصورت تصویری بزرگتر کوچکتر 
مفاتیح مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 703 مفاتیح مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 704 مفاتیح مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 705
جستجو دعای قبل دعای بعد 

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,933,092,780