خدمات تلفن همراه

مفاتیح تبیان - روز آخر ذی الحجه- با ترجمه- بصورت تصویری

روز آخر ذی الحجه

روز آخر ذي الحجه كه آخر سال عرب است سيد در اقبال موافق يك روايت ذكر كرده كه دو ركعت نماز كند در هر ركعت حمد يك مرتبه و ده مرتبه قل هو الله أحد و ده مرتبه آية الكرسي بخواند و بعد از نماز بگويد

اللَّهُمَّ مَا عَمِلْتُ فِي هَذِهِ السَّنَةِ مِنْ عَمَلٍ نَهَيْتَنِي عَنْهُ وَ لَمْ تَرْضَهُ
خدایا آنچه انجام دادم در این سال از اعمالی که مرا از آن نهی فرمودی و راضی بدان نبودی

وَنَسيتُهُ وَلَمْ تَنْسَهُ، وَدَعَوْتَني اِلَي التَّوْبَةِ بَعْدَ اجْتِرائي عَلَيْكَ،
و من آنرا فراموش کردم ولی تو فراموشش نکردی و مرا به بازگشت بسویت خواندی پس از دلیری کردنم بر تو

اَللّهُمَّ فَاِنّي اَسْتَغْفِرُكَ مِنْهُ فَاغْفِر لي ، وَما عَمِلْتُ مِنْ عَمَلٍ يُقَرِّبُني
خدایا من از آن اعمال آمرزش می طلبم پس بیامرز آنها را و هر عملی که انجام دادم از اعمالی که مرا به تو نزدیک

اِلَيْكَ فَاقْبَلْهُ مِنّي ، وَلا تَقْطَعْ رَجآئي مِنْكَ ياكَريمُ.
گرداند پس آنرا از من قبول کن و قطع مکن امیدم را از خودت ای بزرگوار

پس چون گفت اين را شيطان گويد واي بر من هر چه من تعب كشيدم در حق او در اين سال همه را خراب كرد به اين كلمات و شهادت دهد سال گذشته براي او كه سال خود را به خير ختم نمود.
بدون ترجمه بصورت تصویری بزرگتر کوچکتر 
مفاتیح مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 703 مفاتیح مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 704 مفاتیح مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 705

جستجو دعای قبل دعای بعد 
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,072,510,709