خدمات تلفن همراه

مفاتیح تبیان - شب دهم- بصورت تصویری

شب دهم

از ليالي متبركه و از آن چهار شبي است كه احياي آنها مندوب است و درهاي آسمان در اين شب باز است و سنت است در آن زيارت امام حسين عليه السلام و دعاي يا دائم الفضل علي البرية كه در شب جمعه گذشت
با ترجمه بصورت تصویری بزرگتر کوچکتر 
مفاتیح مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 679
جستجو دعای قبل دعای بعد 

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,907,808,053