خدمات تلفن همراه

مفاتیح تبیان - دعای روز هشتم- با ترجمه- بصورت تصویری

دعای روز هشتم

اَللّهُمَّ ارْزُقْني فيهِ رَحْمَةَ الْأَيْتامِ، وَاِطْعامَ اْلطَّعامِ، وَاِفْشآءَ السَّلامِ، وَصُحْبَةَ الْكِرامِ، بِطَوْلِكَ يا مَلْجَاَ الْأمِلينَ.
خدایا روزیم گردان در این ماه مهرورزی نسبت به یتیمان و خوراندن طعام و به آشکار کردن سلام و هم نشینی با کریمان به فضل و کرمت ای پناه آرزومندان
بدون ترجمه بصورت تصویری بزرگتر کوچکتر 
مفاتیح مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 594 مفاتیح مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 595

جستجو دعای قبل دعای بعد 
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,055,857,273