خدمات تلفن همراه

مفاتیح تبیان - دعای شب بیست و یکم- با ترجمه- بصورت تصویری

دعای شب بیست و یکم

يا مُولِجَ اللَّيْلِ فِي النَّهارِ، وَمُولِجَ النَّهارِ
( و از جمله این دعاها است که در کافی مسندا و در مقنعه و مصباح مرسلا نقل شده که می گویی در لیله اولی یعنی در شب بیست و یکم : ) ای فروبرنده شب در روز و ای فروبرنده روز

فِي اللَّيْلِ، وَمُخْرِجَ الْحَيِّ مِنَ الْمَيِّتِ، وَمُخْرِجَ الْمَيِّتِ مِنْ الْحَيِّ، يا
در شب و ای بیرون آورنده زنده از مرده و بیرون آورنده مرده از زنده ای

رازِقَ مَنْ يَشآءُ بِغَيْرِ حِسابٍ، يا اَللَّهُ يا رَحْمنُ يا اَللَّهُ يا رَحيمُ، يا اَللَّهُ
روزی دهنده هرکه را خواهی بی حساب ای خدا
ای بخشاینده
ای خدا ای مهربان ای خدا

يا اَللَّهُ يا اَللَّهُ، لَكَ الْأَسْمآءُ الْحُسْني ، وَالْأَمْثالُ الْعُلْيا، وَالْكِبْرِيآءُ وَالْألاءُ،
ای خدا... از آن تو است نامهای نیکو و نمونه های والا و بزرگی و نعمتها از تو

اَسْئَلُكَ اَنْ تُصَلِّيَ عَلي مُحَمَّدٍ وَ الِ مُحَمَّدٍ، وَاَنْ تَجْعَلَ اسْمي في هذِهِ
خواهم درود فرستی بر محمد و آل محمد و نام مرا در این

اللَّيْلَةِ فِي السُّعَدآءِ، وَرُوحي مَعَ الشُّهَدآءِ، وَاِحْساني في عِلِّيّينَ،
شب در زمره سعادتمندان قرار دهی و روحم را با شهداء مقرون سازی و احسان و نیکوکاریم را در بلندترین درجه

وَاِسآئَتي مَغْفُورَةً، وَاَنْ تَهَبَ لي يَقينَاً تُباشِرُ بِهِ قَلْبي ، وَاِيماناً يُذْهِبُ
بهشت و گناهانم را آمرزیده کنی و به من یقینی عطا کنی که همیشه با دلم همراه باشد و ایمانی به من بدهی

الشَّكَّ عَنّي ، وَتُرْضِيَني بِما قَسَمْتَ لي ، وَآتِنا فِي الدُّنْيا حَسَنَةً وَفِي الْأخِرَةِ
که شک و تردید را از من دور سازد و بدانچه روزیم کرده ای خوشنودم سازی و بدهی به من در دنیا نعمت نیک و در آخرت

حَسَنَةً، وَقِنا عَذابَ النَّارِ الْحَريقِ، وَارْزُقْني فيها ذِكْرَكَ وَشُكْرَكَ، وَالرَّغْبَةَ
نعمت نیک و نگهداری ما را از عذاب آتش سوزان و روزیم کنی در این شب ذکر خود و سپاسگزاریت و اشتیاق

اِلَيْكَ وَالْإِنابَةَ، وَالتَّوْفيقَ لِما وَفَّقْتَ لَهُ مُحَمَّداًوَ الِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمُ السَّلامُ.
و بازگشت بسویت و توفیق برای انجام آنچه را موفق داشتی بدان محمد و آل محمد راکه بر او و بر ایشان سلام باد
بدون ترجمه بصورت تصویری بزرگتر کوچکتر 
مفاتیح مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 566 مفاتیح مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 567 مفاتیح مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 568 مفاتیح مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 569 مفاتیح مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 570

جستجو دعای قبل دعای بعد 
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,072,542,672