خدمات تلفن همراه

مفاتیح تبیان - سوره کافرون و نصر و توحید و معوذتین و فضیلت آن ها- بصورت تصویری

سوره کافرون و نصر و توحید و معوذتین و فضیلت آن ها

در احاديث بسيار وارد شده فضيلت خواندن سوره قُلْ يا اَيُّهَا الْكافِروُن در نمازهاي فريضه و نافله و آنكه خواندن آن رُبع قرآن است و سوره توحيد ثلث قرآن است و خواندن سوره نصر در فرايض و نوافل سبب نصرت بر اعداء است و آن كه چون شخص از منزل خود بيرون رود معوذتين را بخواند چشم بد به او ضرر نرساند و كسي كه در خواب ترسد در وقت خواب اين دو سوره را با آية الكرسي بخواند.

سوره کافرون (جحد)

1-بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ 2-لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ 3-وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ 4-وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ 5-وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ 6-لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ
با ترجمه بصورت تصویری بزرگتر کوچکتر 
مفاتیح مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 31




جستجو دعای قبل دعای بعد 

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,933,134,417