خدمات تلفن همراه

مفاتیح تبیان - دعای مجیر- بصورت تصویری

دعای مجیر

دعائيست رفيع الشأن مرويّ از حضرت رسول صلي الله عليه و آله جبرئيل براي آن حضرت آورد در وقتي كه در مقام ابراهيم عليه السلام مشغول به نماز بود و كفعمي در بلد الأمين و مصباح اين دعا را ذكر كرده و در حاشيه آن اشاره به فضيلت آن نموده از جمله فرموده هر كه اين دعا را در ايّام البيض ماه رمضان بخواند گناهانش آمرزيده شود اگر چه به عدد دانه هاي باران و برگ درختان و ريگ بيابان باشد و براي شفاء مريض و قضاء دين و غنا و توانگري و رفع غم خواندن آن نافع است و دعا اين است:

بِسْمِ الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ سُبْحانَكَ يا اَللَّهُ
تَعالَيْتَ يا رَحْمنُ
اَجِرْنا مِنَ النَّارِ يا مُجيرُ
سُبْحانَكَ يا رَحيمُ
تَعالَيْتَ يا كَريمُ
اَجِرْنا مِنَ النَّارِ يا مُجيرُ
سُبْحانَكَ يا مَلِكُ
تَعالَيْتَ يامالِكُ
اَجِرْنا مِنَ النَّارِ. يامُجيرُ
سُبْحانَكَ ياقُدُّوسُ
تَعالَيْتَ ياسَلامُ
اَجِرْنا مِنَ النَّارِ يا مُجيرُ
سُبْحانَكَ يا مُؤْمِنُ
تَعالَيْتَ يا مُهَيْمِنُ
اَجِرْنا مِنَ النَّارِ يا مُجيرُ
سُبْحانَكَ يا عَزيزُ
تَعالَيْتَ ياجَبَّارُ
اَجِرْنا مِنَ النَّارِ يا مُجيرُ
سُبْحانَكَ يا مُتَكَبِّرُ
تَعالَيْتَ يا مُتَجَبِّرُ
اَجِرْنا مِنَ النَّارِ يا مُجيرُ
سُبْحانَكَ يا خالِقُ
تَعالَيْتَ يا بارِئُ
اَجِرْنا مِنَ النَّارِ يا مُجيرُ
سُبْحانَكَ يا مُصَوِّرُ
تَعالَيْتَ يا مُقَدِّرُ
اَجِرْنا مِنَ النَّارِ يا مُجيرُ
سُبْحانَكَ يا هادي
تَعالَيْتَ ياباقي
اَجِرْنا مِنَ النَّارِ. يامُجيرُ
سُبْحانَكَ يا وَهَّابُ
تَعالَيْتَ يا تَوَّابُ
اَجِرْنا مِنَ النَّارِ يا مُجيرُ
سُبْحانَكَ يا فَتَّاحُ
تَعالَيْتَ يا مُرْتاحُ
اَجِرْنا مِنَ النَّارِ يامُجيرُ
سُبْحانَكَ يا سَيِّدِي
تَعالَيْتَ يا مَوْلايَ
اَجِرْنا مِنَ النَّارِ يا مُجيرُ
سُبْحانَكَ يا قَريبُ
تَعالَيْتَ يا رَقيبُ
اَجِرْنا مِنَ النَّارِ يا مُجيرُ
سُبْحانَكَ يا مُبْدِئُ
تَعالَيْتَ يا مُعيدُ
اَجِرْنا مِنَ النَّارِ يا مُجيرُ
سُبْحانَكَ يا حَميدُ
تَعالَيْتَ يا مَجيدُ
اَجِرْنا مِنَ النَّارِ يا مُجيرُ
سُبْحانَكَ يا قَديمُ
تَعالَيْتَ يا عَظيمُ
اَجِرْنا مِنَ النَّارِ يا مُجيرُ
سُبْحانَكَ يا غَفُورُ
تَعالَيْتَ يا شَكُورُ
اَجِرْنا مِنَ النَّارِ يامُجيرُ
سُبْحانَكَ ياشاهِدُ
تَعالَيْتَ ياشَهيدُ
اَجِرْنا مِنَ النَّارِ يامُجيرُ
سُبْحانَكَ يا حَنَّانُ
تَعالَيْتَ يا مَنَّانُ
اَجِرْنا مِنَ النَّارِ يا مُجيرُ
سُبْحانَكَ يا باعِثُ
تَعالَيْتَ يا وارِثُ
اَجِرْنا مِنَ النَّارِ يا مُجيرُ
سُبْحانَكَ يا مُحْيي
تَعالَيْتَ يا مُميتُ
اَجِرْنا مِنَ النَّارِ يا مُجيرُ
سُبْحانَكَ ياشَفيقُ
تَعالَيْتَ يا رَفيقُ
اَجِرْنا مِنَ النَّارِ يا مُجيرُ
سُبْحانَكَ يا اَنيسُ
تَعالَيْتَ يا موُنِسُ
اَجِرْنا مِنَ النَّارِ يا مُجيرُ
سُبْحانَكَ يا جَليلُ
تَعالَيْتَ يا جَميلُ
اَجِرْنا مِنَ النَّارِ يا مُجيرُ
سُبْحانَكَ يا خَبيرُ
تَعالَيْتَ يا بَصيرُ
اَجِرْنا مِنَ النَّارِ يا مُجيرُ
سُبْحانَكَ يا حَفِيُّ
تَعالَيْتَ يا مَلِيُّ
اَجِرْنا مِنَ النَّارِ يا مُجيرُ
سُبْحانَكَ يا مَعْبُودُ
تَعالَيْتَ يا مَوْجُودُ
اَجِرْنا مِنَ النَّارِ يا مُجيرُ
سُبْحانَكَ يا غَفَّارُ
تَعالَيْتَ يا قَهَّارُ
اَجِرْنا مِنَ النَّارِ يا مُجيرُ
سُبْحانَكَ يا مَذْكُورُ
تَعالَيْتَ يا مَشْكُورُ
اَجِرْنا مِنَ النَّارِ يا مُجيرُ
سُبْحانَكَ يا جَوادُ
تَعالَيْتَ يا مَعاذُ
اَجِرْنا مِنَ النَّارِ يا مُجيرُ
سُبْحانَكَ يا جَمالُ
تَعالَيْتَ يا جَلالُ
اَجِرْنا مِنَ النَّارِ يا مُجيرُ
سُبْحانَكَ يا سابِقُ
تَعالَيْتَ يا رازِقُ
اَجِرْنا مِنَ النَّارِ يا مُجيرُ
سُبْحانَكَ يا صادِقُ
تَعالَيْتَ يا فالِقُ
اَجِرْنا مِنَ النَّارِ يا مُجيرُ
سُبْحانَكَ يا سَميعُ
تَعالَيْتَ يا سَريعُ
اَجِرْنا مِنَ النَّارِ يا مُجيرُ
سُبْحانَكَ يا رَفيعُ
تَعالَيْتَ يا بديعُ
اَجِرْنا مِنَ النَّارِ يا مُجيرُ
سُبْحانَكَ يا فَعَّالُ
تَعالَيْتَ يا مُتَعالُ
اَجِرْنا مِنَ النَّارِ يا مُجيرُ
سُبْحانَكَ يا قاضي
تَعالَيْتَ يا راضي
اَجِرْنا مِنَ النَّارِ يا مُجيرُ
سُبْحانَكَ يا قاهِرُ
تَعالَيْتَ يا طاهِرُ
اَجِرْنا مِنَ النَّارِ يامُجيرُ
سُبْحانَكَ يا عالِمُ
تَعالَيْتَ يا حاكِمُ
اَجِرْنا مِنَ النَّارِ يا مُجيرُ
سُبْحانَكَ يا دآئِمُ
تَعالَيْتَ يا قآئِمُ
اَجِرْنا مِنَ النَّارِ يا مُجيرُ
سُبْحانَكَ يا عاصِمُ
تَعالَيْتَ يا قاسِمُ
اَجِرْنا مِنَ النَّارِ يا مُجيرُ
سُبْحانَكَ يا غَنِيُّ
تَعالَيْتَ يا مُغْني
اَجِرْنا مِنَ النَّارِ يا مُجيرُ
سُبْحانَكَ يا وَفِيُّ
تَعالَيْتَ يا قَوِيُّ
اَجِرْنا مِنَ النَّارِ يا مُجيرُ
سُبْحانَكَ يا كافي
تَعالَيْتَ يا شافي
اَجِرْنا مِنَ النَّارِ يا مُجيرُ
سُبْحانَكَ يا مُقَدِّمُ
تَعالَيْتَ يا مُؤَخِّرُ
اَجِرْنا مِنَ النَّارِ يا مُجيرُ
سُبْحانَكَ يا اَوَّلُ
تَعالَيْتَ يا آخِرُ
اَجِرْنا مِنَ النَّارِ يا مُجيرُ
سُبْحانَكَ يا ظاهِرُ
تَعالَيْتَ يا باطِنُ
اَجِرْنا مِنَ النَّارِ يا مُجيرُ
سُبْحانَكَ يا رَجآءُ
تَعالَيْتَ يا مُرْتَجي
اَجِرْنا مِنَ النَّارِ يامُجيرُ
سُبْحانَكَ يا ذَاالْمَنِّ
تَعالَيْتَ يا ذَاالطَّوْلِ
اَجِرْنا مِنَ النَّارِ يامُجيرُ
سُبْحانَكَ يا حَيُّ
تَعالَيْتَ يا قَيُّومُ
اَجِرْنا مِنَ النَّارِ يا مُجيرُ
سُبْحانَكَ يا واحِدُ
تَعالَيْتَ يا اَحَدُ
اَجِرْنا مِنَ النَّارِ يا مُجيرُ
سُبْحانَكَ يا سَيِّدُ
تَعالَيْتَ يا صَمَدُ
اَجِرْنا مِنَ النَّارِ يا مُجيرُ
سُبْحانَكَ يا قَديرُ
تَعالَيْتَ يا كَبيرُ
اَجِرْنا مِنَ النَّارِ يا مُجيرُ
سُبْحانَكَ يا والي
تَعالَيْتَ يا مُتَعالي
اَجِرْنا مِنَ النَّارِ يا مُجيرُ
سُبْحانَكَ يا عَلِيُّ
تَعالَيْتَ يا اَعْلي
اَجِرْنا مِنَ النَّارِ يا مُجيرُ
سُبْحانَكَ يا وَلِيُّ
تَعالَيْتَ يا مَوْلي
اَجِرْنا مِنَ النَّارِ يا مُجيرُ
سُبْحانَكَ يا ذارِئُ
تَعالَيْتَ يا بارِئُ
اَجِرْنا مِنَ النَّارِ يا مُجيرُ
سُبْحانَكَ يا خافِضُ
تَعالَيْتَ يا رافِعُ
اَجِرْنا مِنَ النَّارِ يا مُجيرُ
سُبْحانَكَ يا مُقْسِطُ
تَعالَيْتَ يا جامِعُ
اَجِرْنا مِنَ النَّارِ يا مُجيرُ
سُبْحانَكَ يا مُعِزُّ
تَعالَيْتَ يا مُذِلُّ
اَجِرْنا مِنَ النَّارِ يا مُجيرُ
سُبْحانَكَ يا حافِظُ
تَعالَيْتَ يا حَفيظُ
اَجِرْنا مِنَ النَّارِ يا مُجيرُ
سُبْحانَكَ يا قادِرُ
تَعالَيْتَ يا مُقْتَدِرُ
اَجِرْنا مِنَ النَّارِ يا مُجيرُ
سُبْحانَكَ يا عَليمُ
تَعالَيْتَ يا حَليمُ
اَجِرْنا مِنَ النَّارِ يا مُجيرُ
سُبْحانَكَ يا حَكَمُ
تَعالَيْتَ يا حَكيمُ
اَجِرْنا مِنَ النَّارِ يا مُجيرُ
سُبْحانَكَ يا مُعْطي
تَعالَيْتَ يا مانِعُ
اَجِرْنا مِنَ النَّارِ يا مُجيرُ
سُبْحانَكَ يا ضآرُّ
تَعالَيْتَ يا نافِعُ
اَجِرْنا مِنَ النَّارِ يا مُجيرُ
سُبْحانَكَ يا مُجيبُ
تَعالَيْتَ يا حَسيبُ
اَجِرْنا مِنَ النَّارِ يا مُجيرُ
سُبْحانَكَ يا عادِلُ
تَعالَيْتَ يا فاصِلُ
اَجِرْنا مِنَ النَّارِ يا مُجيرُ
سُبْحانَكَ يا لَطيفُ
تَعالَيْتَ يا شَريفُ
اَجِرْنا مِنَ النَّارِ يا مُجيرُ
سُبْحانَكَ يا رَبُّ
تَعالَيْتَ يا حَقُّ
اَجِرْنا مِنَ النَّارِ يا مُجيرُ
سُبْحانَكَ يا ماجِدُ
تَعالَيْتَ يا واحِدُ
اَجِرْنا مِنَ النَّارِ يا مُجيرُ
سُبْحانَكَ يا عَفُوُّ
تَعالَيْتَ يا مُنْتَقِمُ
اَجِرْنا مِنَ النَّارِ يا مُجيرُ
سُبْحانَكَ يا واسِعُ
تَعالَيْتَ يا مُوَسِّعُ
اَجِرْنا مِنَ النَّارِ يا مُجيرُ
سُبْحانَكَ يا رَؤُفُ
تَعالَيْتَ يا عَطوُفُ
اَجِرْنا مِنَ النَّارِ يا مُجيرُ
سُبْحانَكَ يا فَرْدُ
تَعالَيْتَ يا وِتْرُ
اَجِرْنا مِنَ النَّارِ يا مُجيرُ
سُبْحانَكَ يا مُقيتُ
تَعالَيْتَ يا مُحيطُ
اَجِرْنا مِنَ النَّارِ يا مُجيرُ
سُبْحانَكَ يا وَكيلُ
تَعالَيْتَ يا عَدْلُ
اَجِرْنا مِنَ النَّارِ يا مُجيرُ
سُبْحانَكَ يا مُبينُ
تَعالَيْتَ يا مَتينُ
اَجِرْنا مِنَ النَّارِ يا مُجيرُ
سُبْحانَكَ يا بَرُّ
تَعالَيْتَ يا وَدُودُ
اَجِرْنا مِنَ النَّارِ يا مُجيرُ
سُبْحانَكَ يا رَشيدُ
تَعالَيْتَ يا مُرْشِدُ
اَجِرْنا مِنَ النَّارِ يا مُجيرُ
سُبْحانَكَ يا نُورُ
تَعالَيْتَ يا مُنَوِّرُ
اَجِرْنا مِنَ النَّارِ يا مُجيرُ
سُبْحانَكَ يا نَصيرُ
تَعالَيْتَ يا ناصِرُ
اَجِرْنا مِنَ النَّارِ يا مُجيرُ
سُبْحانَكَ يا صَبُورُ
تَعالَيْتَ يا صابِرُ
اَجِرْنا مِنَ النَّارِ يا مُجيرُ
سُبْحانَكَ يا مُحْصي
تَعالَيْتَ يا مُنْشِئُ
اَجِرْنا مِنَ النَّارِ يا مُجيرُ
سُبْحانَكَ يا سُبْحانُ
تَعالَيْتَ يا دَيَّانُ
اَجِرْنا مِنَ النَّارِ يا مُجيرُ
سُبْحانَكَ يا مُغيثُ
تَعالَيْتَ يا غِياثُ
اَجِرْنا مِنَ النَّارِ يا مُجيرُ
سُبْحانَكَ يا فاطِرُ
تَعالَيْتَ يا حاضِرُ
اَجِرْنا مِنَ النَّارِ يا مُجيرُ
سُبْحانَكَ يا ذَاالْعِزِّ والْجَمالِ
تَبارَكْتَ يا ذَاالْجَبَرُوتِ وَالْجَلالِ
سُبْحانَكَ لا اِلهِ اِلاَّ اَنْتَ
سُبْحانَكَ اِنّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمينَ
فَاسْتَجَبْنا لَهُ وَنَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ
وَكَذلِكَ نُنْجيِ الْمُؤمِنينَ
وَصَلَّي اللَّهُ عَلي سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ اَجْمَعينَ
وَالْحَمْدُللَّهِ رَبِّ الْعالَمينَ
وَحَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكيلُ
وَلا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ اِلاَّ بِاللَّهِ الْعَليِّ العَظيمِ.
با ترجمه بصورت تصویری بزرگتر کوچکتر 
مفاتیح مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 208 مفاتیح مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 209 مفاتیح مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 210 مفاتیح مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 211 مفاتیح مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 212 مفاتیح مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 213 مفاتیح مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 214 مفاتیح مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 215 مفاتیح مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 216
جستجو دعای قبل دعای بعد 

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,927,583,423