خدمات تلفن همراه

مفاتیح تبیان - به جهت درد سینه- با ترجمه- بصورت تصویری

به جهت درد سینه

بجهت درد سينه وارد شده آيه

وَ اِذْ قَتَلْتُمْ نَفْساً فَادّارَاْتُمْ
و هنگامی که کشتید کسی را پس اختلاف کردید...

تا

لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ
تعقل کنید

و روايت شده كه استشفا كن به قرآن زيرا كه حق تعالي فرموده فيه شفآءٌ لِما فِي الصُّدُورِ(در آن شفايي است براي، آن بيماريي كه در دل داريد).
بدون ترجمه بصورت تصویری بزرگتر کوچکتر 
مفاتیح مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 1627

جستجو دعای قبل دعای بعد 
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,110,634,277