خدمات تلفن همراه تبیان

آشپزی تبیان - فت بیجار( ترشی فوری)

نکات
این ترشی نباید زیاد آبدار باشد.
مقدار نمك و آبغوره را بنا به ذائقه می توان كم یا زیاد كرد.
این ترشی در همان لحظه اتمام كار آماده مصرف است و نیازی به گذشت زمان ندارد. ( ترشی فوری)


دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,675,436,316