خدمات تلفن همراه

آشپزی تبیان - ترشی پوست لیمو ترش

مواد لازم
پوست ليمو 1 کيلوگرم
سرکه 3 کيلوگرم
طرز تهیه
براي تهيه اين ترشي مي توانيم از پوستهاي ليموترش که آب آن را گرفته ايم استفاده کنيم.
داخل پوستهاي ليمو را کاملاً خالي و تميز مي کنيم و براي هر يک کيلو پوست ليمو سه کيلو سرکه در نظر مي گيريم.
پوست هاي ليمو را دو بار در آب مي جوشانيم و يکي دو روز در آب سرد قرار مي دهيم و چند بار آب آن را عوض مي کنيم تا تلخي آن کاملاً گرفته شود.
بعد ليموها را در صافي مي ريزيم و روي پارچه پهن مي کنيم و دو سه روز مي گذاريم بماند تا رطوبت آن کاملاً گرفته شود.
ممکن است کمي نمک روي پوست ليمو بپاشيم که رطوبت آن بهتر گرفته شود و احياناً پوست ليموترش خراب نشود.
بعد پوست ليمو را درشيشه مي ريزيم و سرکه را چند جوش مي دهيم و داخل شيشه را از سرکه مزبور پر مي کنيم.
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,075,090,195